Užitečné informace
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

Rakouský Alpenverein


unikátní pojištění sportovních aktivit


v roce 2006


Rakouský Alpenverein - OEAV

Rakouský horský svaz - Oesterreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství se všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku.

Součástí členství v tomto svazu je i unikátní systém pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit včetně soutěží. Tj. každý člen Alpenvereinu, který provedl řádně úhradu členských poplatků a obdržel průkaz AV, je současně i pojištěn. Komplexní nabídka pojištění členů AV je velmi široká a je platná celosvětově. Takovýto druh pojištění nemá prakticky žádný sportovní svaz na světě (stejný systém pojištění nabízí i německý Alpenverein DAV).

Velice důležitý je i ten fakt, že pojištění, která jsou součástí členství Alpenvereinu, platí i při rekreační dovolené a většina druhů pojištění platí i při služebních cestách. Všechny druhy pojištění, kromě pojištění spoluodpovědnosti, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů platí po celém světě.

Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnostech a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů a vzdušných aktivit (paragliding, závěsné létání, aviatika, letectví atd).

Pojištění při poznávacích, sportovních i rekreačních cestách i pobytech v zahraničí má i velice zásadní význam pro každého našeho občana. U nás doma se pojišťovací instituce na takové aktivity a zájmy jako je např. turistika v horách, sportovně pojatá vysokohorská turistika, horolezectví, trekking, lezení na umělé stěně, jízda na horských kolech i ve velmi náročných velehorských podmínkách, cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, jízda na divoké vodě, potápění, speleologie, jízda na koních, lyžařská turistika, běh na lyžích, sjezdové lyžování a lyžování mimo vyznačené trasy i mimo vyznačené upravované sjezdové tratě, snowboarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bobech, jízda na prknech a kolečkových bruslích a podobně včetně soutěží ve všech těchto druzích sportu zaměřují málo nebo téměř vůbec ne.

A proto převážnou část těchto aktivit nelze u nás pojistit nebo je pojištění vázáno na určitou pojistnou částku. Navíc je většinou nutné toto pojištění u našich pojišťoven uzavírat při každém výjezdu mimo území naší republiky.

U OEAV je pojištění všech výše popsaných "rizikových" aktivit jako jednoduchá součást členství. Pojištění platí tedy pro každého člena, který pro daný kalendářní rok řádně uhradil členské poplatky. Úhradu členství provádí každý člen dle svých představ a dle svých časových možností - je to jednoduchá činnost, kterou provede každý pouze jedenkrát za rok a která je časově minimálně náročná. Není tedy třeba vyhledávat před každým výjezdem do zahraničí pojišťovací instituci, vypisovat opakovaně přihlášku resp. opakovaně uzavírat smlouvu s pojišťovnou a trávit opakovaně čas mnoha takovýmito úkony několikrát do roka.

Součástí členství v AV je vždy pojištění pro případ autonehody, kterou může být člen AV postižen při jízdě na dovolenou, do místa sportovních soutěží nebo do místa rekreace a to jak při jízdě osobním automobilem, tak i při jízdě autobusem.

Krátce popisované výhody členství v souvislosti s pojištěním jsou umocněny značnou úsporou a výhodou především pro rodiny. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, stává se členem Alpenvereinu každý jednotlivý člen této rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží průkaz a je tedy řádně pojištěn v úplném rozsahu. Členství však v takovémto případě rodinného členství platí pouze rodiče nebo jeden rodič - děti mají členství tj. i pojištění zcela zdarma.

Tento unikátní způsob pojištění je také jednou z příčin, proč se členství v rakouském Alpenvereinu stalo velice vyhledávané i našimi občany. Především v posledních letech je přírůstek členské základny významný právě u rodinného členství.

Pro ilustraci několik údajů. Během roku 2003 se členem OEAV stalo přes 1800 nových členů, v průběhu roku 2004 to bylo cca 2150 nových členů a v průběhu roku 2005 (k 30.9.2005) se v naší sekci Innsbruck - Praha realizované přes ALPY spol. s r.o. se sídlem v Praze 5 registrovalo 2500 dalších nových členů. Členy této sekce Alpenvereinu zůstává i přes 300 občanů Polska a Slovenska.

Nabídka a registrace členství v AV včetně všech organizačních návazností je prováděna z Prahy. V centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 257 328 388, fax 257 324 265, e-mail: alpy@alpy.cz budou vaše žádosti vyřizovány i v budoucnu.

Členství v Alpenvereinu pro občany z ČR v r. 2006

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku (s přihláškou není nutné u nových členů dodat fotografii - v zahraničí musíte mít s sebou vždy cestovní pas) a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky.

VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2006 byla pro české členy Alpenvereinu včetně poštovného a bankovních poplatků stanovena takto:

A - členství
(dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku roč. 1946 - 1980
1720,- Kč
B - členství
(senioři do roč. 1945, junioři roč. 1981 - 1987, partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení)
1320,- Kč
Děti a mládež od ročníku 1987 870,- Kč
Rodinné členství
(rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1981 nebo u studentů do roč.1979 - příspěvek platí pouze rodiče:
např. otec 1720 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis
nebo matka samoživitelka (nebo otec samoživitel) 1720 Kč + děti gratis
nebo muž invalidní 1320 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis)
VSTUPNÍ POPLATEK pro nově přihlášené členy AV z České nebo Slovenské republiky i z Polska (Platí pro nově přihlášeného člena nebo pro člena, který vynechal členství více jak jeden rok). 240,- Kč
Připojištění TRVALÉ INVALIDITY
nebo
260,- Kč
520,- Kč
Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6× ročně)
Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši předplatitelé včas informováni.
230,- Kč
Vystavení duplikátu průkazu AV 50,- Kč

ZVÝHODNĚNÍ PRO NOVÉ ČLENY OD 1.9.2005

Významná je informace, která výrazně zvýhodňuje nové členy OEAV tj. ty zájemce, kteří se poprvé stanou členy tohoto horského svazu. Platí, že každý nový zájemce o členství na rok 2006 se může stát členem již od 1.9.2005 s tím, že veškeré výhody tohoto členství platí již od okamžiku úhrady členských poplatků platných pro rok 2006. Nový člen, který provede úhradu členství na rok 2006 může tedy využívat slevy na chatách, slevy na lanovkách i unikátní systém pojištění, které je součástí tohoto členství, již od okamžiku úhrady členských poplatků tj. již v průběhu září, října, listopadu či prosince 2005. Výhody spojené s tímto členstvím se mu tedy prodlužují o příslušný počet měsíců či týdnů v roce 2005. Výhody členství můžete tedy při úhradě členství využívat nikoliv pouze po dobu 12 resp. 13 měsíců ale po dobu 16 resp. 17 měsíců.

K 30.9.2005 se rozhodlo využít tohoto zvýhodnění již více než 300 nových členů Alpenvereinu.


Tento dokument byl zkrácen a převzat z WWW stránky ALPY spol. s r. o., kde si také můžete prostudovat kompletní informace a naleznete zde i přihlášku.
Informace o členství v Rakouském alpském svazu (ALPENVEREIN):
Informace o rakouském alpském svazu ALPENVEREIN (OEAV) ...
Další informace na ALPY.NET:
Průvodce po několika zajímavých horských oblastech ...
Virtuální průvodce ...
Lyžování ...
Počasí ...
WEB kamery ...
Užitečné informace ...
ALPY-INFO linka ...
Diskuzní fórum ...
Ubytování ...
Úvodní strana ALPY.NET ...
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Čtěte na ALPY.NET:
Výstup na Großglockner hřebenem Stüdlgrat
Výstup na Grossglockner hřebenem Stüdlgrat
Rezervace hotelů
Ubytování
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Aiguille de Bionnassay
  © 1996 - 2024, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 17.12.2005 E-MAIL  
Partneři Průvodce po Alpách:  Edelweiss CZ,  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
> > > Mapa stránek < < <
Stránka byla vygenerována 03.03.2024 v 07:10