Užitečné informace
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

Alpenverein

podmínky členství v roce 1998

ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU,

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT


OD R. 1998 SE SLEVOU A S MNOHA VÝZNAMNÝMI ÚPRAVAMI

   Pojištění při cestách a pobytech v zahraničí je otázka zásadního významu pro každého z nás. U nás doma nelze téměř u žádné naší pojišťovací instituce takové aktivity a zájmy jako např. turistika v horách, vysokohorská turistika, treking, horolezectví, lezení na umělé stěně, horská kola, cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, divoká voda, potápění, speleologie, jízda na koních, lyžařská turistika, běh na lyžích, sjezdové lyžování, lyžování mimo vytyčené a vyznačené trasy, snowboarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bobech a pod nebo soutěže a závody v těchto sportech vůbec pojistit. České pojišťovací instituce označily většinu z těchto aktivit za rizikové a většinu z těchto sportovně zaměřených činností vyčlenily ze svého zájmu.
   Naproti tomu u našich sousedů v Rakousku je takovýmto činnostem věnována kompletní pozornost. V Rakousku existuje celá řada různých sdružení, spolků i klubů, které pro takovéto aktivity nabízí kromě různého rozsahu pojištění i mnoho dalších výhod spojených s členstvím v těchto svazech nebo klubech.
   Jedním ze zájmových sdružení, které nabízí nejkompletnější servis pro všechny své členy díky světově unikátním druhům pojištění, slevami při ubytování na chatách v celé Evropě, slevami při využití lanovek, místních autobusových spojů a železničních tratí i mnohé další výhody, je rakouský horský svaz - Österreichischer Alpenverein (OEAV).
   Od r. 1998 přichází vedení Alpenvereinu s mnoha významnými změnami a úpravami podmínek členství i pojištění, které velmi zjednodušší celou agendu spojenou s tímto členstvím. Všechny dosavadní výhody spojené s tímto členstvím zůstávají zachovány . Zjednodušuje se pojistné spojené s tímto členstvím - především se ruší SOS Karte a pojištění pobytu v nemocnici se stává součástí členství. Přitom výhoda rodinného členství zůstává v tomto případě zachována tj stanou-li se členy Alpenvereinu rodiče, děti mají členství včetně všech výhod zdarma a to platí i pro pojištění pobytu v nemocnici. Zavádí se však vstupní poplatek pro nově přihlášené členy.


ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU,

Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve srovnání s jinými organizacemi vyjímečné svými možnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem platnosti i výší náhrad.
Členství v OEAV přináší tyto základní výhody:

1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě

 • Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. Tzn., že na více než 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech máte jako členové OEAV právo na reservaci lůžka, přednostní právo na využití samooblužných prostor na chatách a můžete přitom využít dalších zlevněných služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň získáte slevu více než 50 % ceny za ubytování.
  Většina alpských chat má prostory (pro vaření i spaní) zv. Winterraum, které je možné využívat i v době, kdy je chata zavřena. Člen AV si může vypůjčit klíč a pak bezplatně tyto prostory navštívit.
 • Stejná práva a výhody mají členové rakouského horského svazu i na chatách francouzského (CAF), italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto uvedených svazů platí stejné zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV včetně poskytovaných slev za ubytování. Jedná se o dalších asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
 • Zakoupením známky tzv "Hüttenmarke" získává člen OEAV stejné výhody a slevy na ostatních chatách v Rakousku, které jsou ve vlastnictví jiných spolků jako např Naturfreunde, ÖTK (rakouský svaz turistů) a jiné svazy. Toto rozšíření se týká asi 300 dalších chat, které jsou situovány převážně v údolích a nižších polohách.
 • Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních střediscích a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytování. Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení.

2. Pojištění členů
Dnes platí v OEAV unikátní systém pojištění pro případ úrazu, nutné záchranné akce nebo nutného transportu po úrazu. Toto pojištění se vztahuje na všechny kontinenty světa. Od r. 1998 se tento systém pojištění rozšíří pro všechny členy Alpenvereinu i o pojištění nemocí a úrazů při cestách do zahraničí (dříve tzv. SOS Karte).
Po řádném zaplacení členských příspěvků je člen OEAV chráněn pojistnými smlouvami takto:

 • při záchranné akci až do výše 300 000 ATS
 • při nutném transportu ze zahraničí do místa trvalého bydliště bez omezení horní hranice výdajů
 • pro případ trvalé invalidity jako následek úrazu odškodnění až do výše 250 000 ATS
 • pojištění spoluodpovědnosti při zavinění členem AV, pojištění spoluodpovědnosti platí na teritoriu Evropy.
 • pojištění léčebných výloh spojených s pobytem v nemocnici nebo pro případ ambulantního ošetření; toto pojištění se spoluúčastí 1000 ATS platí pro celý svět a je omezeno částkou 100 000 ATS.

3. Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená

 • každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha autobusových linkách a železničních tratích v Rakousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkorozchodných železnicích, lanovkách a vlecích v horách. Bohužel však neexistuje žádný centrálně vyhotovený seznam těchto zařízení, na kterých je poskytována sleva.
 • každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně nebo velmi levně vzdělávací kurzy a semináře. Tento systém vzdělávání je předpokladem větší bezpečnosti při pohybu v horách.
 • AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdninové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho těchto prázdninových programů je zajištěno i s možností úplného opatrování Vašich dětí.

4. Další výhody

 • členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře zpracované ročenky
 • členství přináší 6 x ročně speciální časopis pro každého člena přímo na Vaší adresu, poplatek činí 200 Kč za rok 1998
 • v specializovaných prodejnách AV je možnost zakoupit se slevou mapy OEAV v měř. 1:25 000, učební texty, průvodce, odborné časopisy
 • tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV, kteří své členství získají u agentury ALPY, Lysá n.L.

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 1998

   V r. 1991 vznikla v ČR samostatná skupina AV v Sekci Linec tzv Ortsgruppe ALPY Sektion Linz OEAV. V r. 1994 bylo členy této skupiny již 56 zájemců z ČR. Od r. 1995 je členství zajišťováno v rámci sekce Innsbruck-Lysá n.L. V r.1997 bylo členem této sekce již téměř 2000 našich občanů, velmi často se jednalo i o tzv. rodinné členství.
   Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky.
   Roční členský příspěvek je splatný většinou do 31. března každého roku. Může být však uhrazen i později.
   Výše příspěvku pro rok 1998 včetně bankovních poplatků činí:

A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 26 - 60 let ) 1 620,- Kč
B - členství (senioři starší 60 let, studenti do 27 let, junioři 19 - 25 let, partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení) 1 250,- Kč
Děti a mládež 18-ti let věku 720,- Kč
Rodinné členství (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 25 let nebo u studentů do 27 let - příspěvek platí pouze rodiče
např. otec 1620 Kč + matka 1250 Kč + děti gratis
nebo matka 1620 Kč + děti gratis
nebo muž invalidní 1250 Kč + matka 1250 Kč + děti gratis)
 
Známka Hüttenmarke 28,- Kč
Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6x ročně). Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši předplatitelé včas informováni.
200,- Kč

   Od r. 1998 se zavádí vstupní poplatek pro nově přihlášené členy AV z České nebo Slovenské republiky nebo z Polska. Tento poplatek činí 190,- Kč za každého přihlášeného člena.
   Členství v Sekci INNSBRUCK - LYSÁ n.L získají naši občané u Vydavatelství horské literatury a cestovní kanceláře ALPY, Masarykova 652, 289 22 Lysá n. Labem nebo v Praze ve specializovaném mapovém informačním středisku MAPIS, Štefanikova 63, 150 00 Praha 5.
   Členství zprostředkovávají rovněž naši partneři v Jablonci, v Šumperku i v Brně. V centru Jablonce je to agentura TISK & REKLAMA, Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01 Jablonec n.N. V Šumperku je to firma KAMM SPORT, Roman Kamler, dr.E.Beneše 16, 787 01 Šumperk. V Brně je to Dům sportu ADVENTURE SPORT, Luděk Robek, Josefská 3, 60 200 Brno. Na uvedených adresách získáte přihlášky ( s přihláškou je nutné u nových členů dodat fotografii velikosti cestovní pas, stávající členové předloží dosud platný průkaz) i další informace. Členství získají naši občané obratem po úhradě členských poplatků. Členský průkaz obdrží každý z Lysé n.L.
   Ve srovnání s poplatky za členství v r.1997 ušetří jednotliví členové za poplatky za členství v r. 1998 při zachování komplexního servisu cca 120 Kč, rodina ušetří více než 500 Kč
   Pro české členy Alpenvereinu je i pro rok 1998 připraveno několik dalších zajímavostí a výhod.

 • členové AV mají možnost zakoupit všechny speciální mapy, které AV vydává i seznam chat AV. Mapy v měřítku 1:25 000 i seznam chat budou za následujících velice výhodných cenových relací.
   

  člen AV
  v Rakousku

  člen AV
  ALPY

  AV mapy alpských regionů (50 titulů)

  130 ATS

  170 Kč

  AV mapy - horské regiony světa (16 titulů)

  170 ATS

  230 Kč

  Seznam chat v Alpách, 570 stran

  210 ATS

  460 Kč

  Odznak Alpenvereinu, kov protěž
                           menší odznak, 2 cm
                           střední odznak, 3 cm


  25 ATS
  26 ATS


  52 Kč
  54 Kč

 • členové AV Sekce INNSBRUCK-LYSÁ mají rovněž slevu 10% při nákupu všech průvodců, publikací a českých map ALPY-KOMPASS, které Vydavatelství horské literatury ALPY vydává. Při objednávce do Lysé n.L.stačí uvést pouze evid. číslo Vašeho průkazu AV. Tuto slevu získají členové Alpenvereinu při nákupu těchto našich produktů po předložení platného průkazu Alpenvereinu i ve specializovaném mapovém středisku MAPIS v Praze 5, dále pak i v Jablonci u agentury TISK & REKLAMA a v Brně v Domě sportu SPORT ADVENTURE.
 • členové AV Sekce INNSBRUCK-LYSÁ získají slevu 5% i na všech víkendových a vícedenních zájezdech CK ALPY do alpských regionů.

POJIŠTĚNÍ PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH NA CELÉM SVĚTĚ
A PŘI CESTÁCH DO CELÉHO SVĚTA

   Součástí členství v rakouském Alpenvereinu je několik druhů pojištění při pohybových a sportovních aktivitách vyjmenovaných v úvodu těchto informací. Pojištění jsou až na malé vyjímky platná na celém světě. Jedná se o tato pojištění:

1. POJIŠTĚNÍ ÚRAZŮ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ ODVOZU NEBO TRANSPORTU

   Členové AV jsou pojištěni při provádění všech výše uvedených aktivit při soukromé nebo při organizované klubové činnosti. Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnosti a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů (paragliding, závěsné létání, letectví atd).

V Ý Š E     P O J I Š T Ě N Í:

1.1 Pojištěny jsou náklady záchranné akce nebo pátrací akce. Do nákladů se započítává záchrana nebo pátrání po zraněných i nezraněných členech AV.
Všechny tyto náklady jsou pojištěny až do výše 300 000 ATS.
1.2 Pojištěny jsou náklady na odvoz nebo transport člena AV po úrazu a to do místa trvalého bydliště (uvedeno v průkazu AV). Pojištění se vztahuje rovněž na převoz člena AV po smrtelném úrazu do místa posledního trvalého pobytu (dle průkazu AV).
Tyto náklady jsou pojištěny bez omezení.

POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ pro všechny členy AV v období od 1.ledna do 31. ledna následujícího roku

2. POJIŠTĚNÍ NEMOCÍ A ÚRAZŮ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ ODVOZU NEBO TRANSPORTU

   Toto pojištění doplňuje a rozšiřuje systém pojištění členů AV při nemoci i při úrazu pro případ nutného pobytu v nemocnici, ambulantního ošetření i pro případ transportu člena AV po pobytu v nemocnici.

P O J I Š T Ě N Í:

2.1 Tento service platí pro případ nutného pobytu člena AV v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci (infarkt, zápal plic, omrzliny, zlomenina atd). O pobytu v nemocnici rozhoduje lékař, který provedl ošetření.
Toto pojištění se vztahuje i na úrazy při cestách osobními automobily nebo autobusy z místa trvalého bydliště do místa provozování sportovních nebo pohybových aktivit. Nejsou však pojištěny škody na osobních automobilech nebo autobusech.
Pojištěny jsou náklady až do výše 100 000 ATS.
2.2 Tento servis platí i pro případ ambulantního ošetření.
Pojištěny jsou náklady včetně výdajů za léky až do výše 20 000 ATS.
2.3 Servis 2.1 a 2.2 platí se spoluúčastí ve výši 1 000 ATS tj výdaje do 1 000 ATS si hradí každý postižený sám.
2.4 Servis uvedený v bodech 2.1 a 2.2 platí pro případ pobytu v zahraničí, který nepřesáhne délku 6 týdnů.
2.5 Tento servis platí i pro případ lékařsky zdůvodněného transportu člena AV z nemocnice nebo ambulantního zařízení po úrazu nebo po nemoci do místa trvalého bydliště (dle průkazu AV).
Náklady na tento transport jsou pojištěny bez omezení.

POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ pro všechny členy AV v období kalendářního roku tj. od 1.ledna do 31.prosince.

3. POJIŠTĚNÍ INVALIDITY PO ÚRAZU

   Pojištěna je i následná invalidita po úrazu (od 25 % stupně invalidity).
   Toto pojištění je do výše 250 000 ATS.
   POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ.
   POJIŠTĚNÍ platí pro všechny členy AV v období od 1. ledna do 31.ledna následujícího roku.

4. POJIŠTĚNÍ SPOLUODPOVĚDNOSTI

   Každý člen AV je pojištěn při provádění sportovních pohybových aktivit pro případ, že způsobí jinému škodu na zdraví.
   Pojištěny jsou škody, které vzniknou členům AV při účasti na kurzech, školeních a jiných klubových akcích, které organizují členové nebo instruktoři AV, pokud tato jejich činnost není současně jejich živností.
   Pojištěny jsou rovněž veškeré aktivity provozované na školních cvičných stěnách, na umělých stěnách i na podobných zařízeních.

V Ý Š E     P O J I Š T Ě N Í:
   Pojištěny jsou škody (osobní i věcné) až do výše 15 milionů ATS.
   POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA TERITORIU EVROPY, neplatí však v regionech Island, Gronsko, Špicberky, Kanárské ostrovy, Madeira, Azorské ostrovy a rovněž v asijských oblastech Turecka a v oblastech bývalého Sovětského svazu.
   POJIŠTĚNÍ platí pro všechny členy AV v období od 1. ledna do 31.ledna následujícího roku.

PODMÍNKY PRO VŠECHNY TYTO DRUHY POJIŠTĚNÍ

 • podmínkou těchto pojištění je uhrazený členský příspěvek na příslušný rok
 • členové AV, kteří příspěvek neplatí (jubilanté nebo děti, kteří jsou členy AV na základě tzv. rodinného členství) jsou rovněž pojištěni v plném rozsahu
 • dokladem pro všechny tyto druhy pojištění je pouze průkaz AV

POJIŠTĚNÍ OBČANŮ ČR - ČLENŮ ALPENVEREINU
PŘÍPADY NĚKTERÝCH ÚRAZŮ A ZÁCHRANNÝCH AKCÍ

   Pro naše občany, členy AV platí v plném rozsahu a beze zbytku všechny uvedené druhy pojištění. Pro jednoznačnost výkladu však uvádíme několik informací a údajů, které by měly objasnit praktické důsledky tohoto pojištění i v návaznosti na region naší republiky.

   Pojištění úrazů (add 1).

 1. Vznikne-li úraz např. v alpských regionech, většinou se celá záležitost neobejde bez záchranné akce s vrtulníkem. Dnes je to velice běžné i při jednoduchém úrazu, který je nahlášen v nejbližší horské chatě. S vrtulníkem se zúčastní záchranné akce vždy záchranář a lékař. V Rakousku byla účtována v r. 1997 jedna hodina této akce zpravidla ve výši 10 000 ATS. V rámci této záchranné akce je zraněnému poskytnuta vždy první pomoc a i další nutné základní lékařské ošetření. Lékař záchranného týmu rozhoduje o evtl. odvozu zraněného vrtulníkem do nemocnice.
  V rámci členství v AV se pojištění vztahuje na popisovanou záchrannou akci a na odvoz zraněného do nemocnice.
 2. Povolí-li ošetřující lékař v nemocnici např. v Bolzanu transport zraněného do vlasti, jsou náklady za tento transport do místa trvalého bydliště v ČR opět kryty členstvím v AV.
 3. Vznikne-li úraz v mimoevropské oblasti např. v Nepálu nebo v Jižní Americe např. v Chile, je celá záchranná akce pro členy AV kryta pojištěním jako v případě úrazu v alpských oblastech.
  V tomto případě však doporučujeme na základě zkušeností našich rakouských partnerů obrátit se s žádostí o pomoc na náš zastupitelský úřad v uvedené zemi. Víme, že to však nemusí být jednoduché. Tento zastupitelský úřad pomůže zprostředkovat kontakt (telefonem, faxem) s pojišťovací bursou i s ostatními kontaktními adresami v Innsbrucku (viz adresy na konci této kapitoly). Pomůže tak zajistit potvrzení o Vašem pojištění pro příslušnou záchranářskou instituci v Nepálu nebo v Chile.
  Někdy může dojít k tomu, že Vám zastupitelský úřad vypomůže (zvláště v Jižní Americe vyžadují instituce platbu hotovostí) s úhradou částky za záchrannou akci a po návratu Vám budou finanční částky vráceny od pojišťovací bursy v Innsbrucku.
  V letošním roce 1997 máme i prvé zkušenosti se záchrannými akcemi v Nepálu. Pojištění v rámci členství v rakouském Alpenvereinu má platnost beze zbytku. Letecká záchranná služba v Nepálu však vyžaduje většinou platbu v hotovosti. Bývá to od 2000 USD do 5000 USD dle lokality záchranné akce. Tato platba v hotovosti platí pro všechny ty návštěvníky, kteří jsou v Nepálu na vlastní pěst a k zajištění trekingu nevyužívají služeb zavedených agentur. Pokud realizujete trekingovou akci zastřešenou službami domácích nepálských agentur platba v hotovosti není nutná, záchranou akci kryjí Vaši partneři z této agentury a platba za vrtulník se realizuje bezhotovostním převodem z Innsbrucku. Velkou roli hraje v případě již vzniklého úrazu i potvrzení lékaře. Upozorňujeme, že kromě lékaře expedičního nebo toho, který je ve Vaší trekingové skupině musí lékařskou zprávu vystavit resp. potvrdit i domácí lékař z Nepálu.
 4. Vznikne-li našemu občanu, členu AV, úraz při výše definovaných aktivitách na území naší republiky (např. při horolezecké činnosti v Českém ráji nebo při cykloturistice v Krkonoších a pod), jsou náklady spojené s tímto úrazem kryty stejným způsobem jako v popisovaném případu úrazu v alpských regionech. Tj. jsou kryty náklady na př. záchrané akce při úrazu MTB v Krkonoších včetně transportu do nemocnice na př. v Turnově.
  Pro demonstraci uvádíme informace o několika případech úrazů a záchranných akcí, které se v posledních letech našim členům staly a byly lividovány dle deklarovaných podmínek.
  Např. těžké zranění našeho občana, člena OEAV, si v r. 1994 v oblasti Zillertálských Alp vyžádalo asistenci vrtulníku horské záchranné služby a lékaře. Faktura za záchranu ve výši 9 500 ATS byla uhrazena AV. Podobné nehody měli v letní sezoně 1995 v rakouských Alpách i jiní naši členové AV. Ve Švýcarsku se jednalo o transport z obtížných vysokohorských poloh v oblasti Bernských Alp s dopravou vrtulníkem až do nemocnice. Náklady na záchranou akci včetně prvé lékařské pomoci, ošetření na místě a nutný transport do nemocnice byly ve výši 6500 CHF. Postižení členové AV vždy využili v plném rozsahu pojištění, které vyplývá z členství v OEAV. Výše uvedené částky byly vždy likvidovány přes AV. V lednu 1996 se stal smrtelný úraz našeho kolegy z Plzně v oblasti jezerní stěny nad Velkým Javorovým jezerem (pád stěnou po překonání ledopádů) znamenal rozsáhlou záchranou akci bavorské policie, horské záchranné služby, asistenci lékařů. Veškeré náklady i fakturace ve výši 5 200 DEM včetně poplatků za odvoz pozůstalého do Plzně byly likvidovány bez průtahů a beze zbytku díky členství v Alpenvereinu. I odškodnění pozůstalé rodiny dle výše uvedených údajů bylo provedeno beze zbytku. V únoru 1996 se stal při zimním lezení Matterhornu úraz jednomu lanovému družstvu z Prahy. Asistoval opět vrtulník švýcarské záchranné služby, následoval převoz do nemocnice. Náklady byly nemalé, celkem zaslané faktury byly na obnos 6200 CHF. Veškerá úhrada i tohoto případu byla beze zbytku provedena pojišťovacím ústavem, který provádí pojištění členů AV. Jiná podobná příhoda ve stejné oblasti včetně pobytu dvou našich turistů resp. horolezců v nemocnici v 7.1996 byla likvidována fakturačně přes ALPY ve výši 23 400 CHF.
  V r. 1997 se stalo v Alpách velmi mnoho úrazů. Postiženi byli i naši členové AV. Uvádíme typické případy, u kterých byly určité problémy při vyrovnávání. V březnu provedla švýcarská centrála Helikopterunternehmen v Zermattu záchrannou akci na Matterhornu - z chaty Solvay byly za nepříznivého počasí transportováni 2 naši členové, z nichž jeden musel být převezen do nemocnice. Celkové náklady za záchrannou akci ve výši 7400 CHF byly likvidovány se zpožděním kvůli nepřesným údajům našich členů a kvůli nepřesným údajům ve fakturách za záchrannou akci. V 7.1997 zemřel v oblasti Ortleru na následky nemoci na chatě náš kolega, člen AV. Transport pozůstalého helikoptérou do nemocnice v Itálii i následný transport do ČR byl likvidován přes AV. V jednání je likvidace záchranné akce z 10.1997 v Nepálu. Jedná se o záchranu účastníka slovenské horolezecké expedice, který onemocněl výškovou nemocí a musel být vrtulníkem transportován do Kathmandu. Za vrtulník z oblasti Manaslu bylo zaplaceno v hotovosti 2100 USD. K hlášení o nemoci však bylo přiloženo pouze lékařské vyjádření lékaře výpravy.
  Celkem bylo v roce 1997 likvidováno 7 případů záchrany při kterých asistovala helikoptera. Při všech takovýchto akcích je nutné, aby postižení členové AV správně vyplnili a včas zaslali tzv. Schadenmeldung a i správně a stejným způsobem informovali záchranáře. Údaje o záchranných akcích musít být oboustranně stejně popsány.


   Pojištění nemocí a úrazů (add 2).
   Ošetření v nemocnici resp. pobyt v nemocnici a ambulantní ošetření bylo v r. 1997 pojištěno na základě tzv. SOS Karte. Deklarovaná spoluúčast byla ve výši 1 000 ATS. Tyto závazné informace byly obsaženy v našem katalogu ALPY LÉTO 1997.

 1. Částka 100 000 ATS představuje v evropském regionu dobu pobytu v nemocnici v délce 2 až 3 týdnů (hodnoceno dle skutečných výdajů za pobyt v nemocnici v r. 1996 v Rakousku, Itálii, Francii i jinde v Evropě).
 2. Toto pojištění se vztahuje i na rekreační pobyt člena AV např. na Bibione. Zlomí-li si při takovémto pobytu člen AV nohu a je odvezen a hospitalizován v nemocnici, vztahují se na něho beze zbytku všechny výhody i systém pojištění uvedené v bodech 1, 2 i 3. Rovněž tak je při takovémto pobytu pojištěn i pro případ onemocnění (zápal plic, infarkt, akutní ošetření chrupu atd).
 3. Vznikne-li po 5-ti týdnech pobytu v zahraničí nutnost nepřerušené hospitalizace ( hospitalizace musí však začít před uplynutím vymezené 6-ti týdenní lhůty dle bodu 2.4), jsou náklady tohoto pobytu v nemocnici v plném rozsahu pojištěny dle podmínek uvedených v bodech 2.1 a 2.2. Nepřerušovaný pobyt může trvat 2 i více týdnů, pojištěné výdaje však zůstávají omezeny částkou 100 000 ATS resp. 20 000 ATS.
 4. Spoluúčast 1000 ATS znamená, že veškeré výdaje na léky, ambulantní ošetření i za ošetření při pobytu v nemocnici do výše 1000 ATS kryje člen AV sám.

   Jeden případ z r. 1997.
   Člen AV musel při svém pobytu v Indii vyhledat nemocniční ošetření. Při příjmu předložil průkaz AV a SOS Karte. Nemocnice provedla faxem dotaz u pojišťovny v Innsbrucku a ověřila skutečnost pojištění tzv. SOS Kartou. Pobyt v nemocnici trval týden. Náklady byly likvidovány po linii nemocnice - pojišťovna Innsbruck.

   Pojištění spoluodpovědnosti (add 4).

 1. Člen AV, Sekce INNSBRUCK-LYSÁ, působí např. jako vedoucí klubového zájezdu (nečlenové AV) do Krkonoš nebo do Alp a neprovádí tuto činnost v rámci své živnosti. Zaviní-li tento vedoucí svým jednáním poškození nebo úraz člena klubového zájezdu, je zaviněný úraz nebo poškození likvidováno (odškodnění poškozeného) na základě členství vedoucího zájezdu v AV.
 2. Člen AV provádí v rámci svých aktivit školení a instruktáž lezení na cvičné stěně v tělocvičně (není to však jeho živnost). Při této instruktáži vznikne úraz účastníka školení. Likvidace úrazu probíhá stejným způsobem jako je uvedeno v minulém případě.

   V jednání je případ nehody dvou horolezců z konce 7.1997, z nichž jeden byl členem AV a druhý nebyl členem AV. Při horolezecké akci v severní stěně Eigeru způsobil člen AV nehodu svého partnera. Následovala záchranná akce při které asistoval vrtulník i ošetření postiženého u lékaře.


HLÁŠENÍ ÚRAZŮ A POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

   Vznikne-li členům Sekce INNSBRUCK-LYSÁ úraz nebo pojistná událost, je jejich povinností zaslat o události hlášení a podat o situaci kolem úrazu pravdivé informace. Hlášení o úrazu se podává na formuláři

Schadenmeldung zur Unfallversicherung Pol. Nr.60220600

   Formulář hlášení si mohou všichni členové Sekce INNSBRUCK-LYSÁ vyžádat na adrese

ALPY, Masarykova 652, 289 22 Lysá n.L.

   Na stejnou adresu jsou ve vlastním zájmu povinni zaslat řádně vyplněné formuláře hlášení úrazu. Bez tohoto hlášení nebude možná likvidita pojistné události. Vyplnění výše uvedeného hlášení je možné anglicky nebo německy.
   Pro případ vzniku úrazu v mimoevropských regionech uvádíme kontaktní adresy institucí a pojišťovacích ústavů, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu (místo Vašeho pobytu např. v Nepálu nebo v Chile) potvrzení o Vašem pojištění. Upozorňujeme, že tyto centrály si vedou evidenci těchto Vašich dotazů a není proto možné jako to bylo u jednoho letošního případu uvádět nepravdivé údaje.
   Potvrzení o Vašem pojištění v rámci členství v OEAV získáte na adresách:

OEAV,
Wilhelm-Greil-StraSe 15, A 6020 Innsbruck
tel 0043 512 595470
fax 0043 512 575528¨
SVD Versicherungsbörse GmbH,
Maria Theresien Straße 27, A 6020 Innsbruck
tel 0043 512 5910863
fax 0043 512 5910868
AUSTRIA Schaden- und Unfallversicherung AG,
Südtiroler Platz 6, A 6020 Innsbruck
tel 0043 512 5332 0
fax 0043 512 5332 596021

Slevy na chatách, kolik dále ušetříte

   V r. 1997 se zvýraznila výhoda spojená s poskytováním slev na horských chatách, které jsou ve správě OEAV, DAV, SAC, CAI a dalších evropských svazů a výhoda spojená se slevou na mnoha horských lanových drahách.
   Konkretní příklady slev za ubytování na horských chatách v Rakousku i jinde v Evropě v létě 1997 jsou následující:
   Simonyhütte na Dachsteinu ubytování pro nečleny 225 ATS, pro členy 120 ATS; Neue Prager Hütte pod Großvenedigerem ubytování pro nečleny 180 ATS, pro členy AV 90 ATS. Na chatě Goutter po Mont Blancem - pro nečleny byla cena 120 FRF, pro členy 65 FRF. Ubytování na švýcarských chatách stálo nečleny AV 30 až 35 CHF, členové AV platili 20 až 25 CHF. Na chatách v Dolomitech platili členové AV za ubytování 12 000 ITL až 22 000 ITL. Největší slevy za ubytování získali naši členové na chatách AV ve Štýrsku a v oblasti Raxalpe a Hohe Wand. Na chatách v těchto oblastech platili členové AV od 45ATS do 65 ATS za noc.
   Podobné relace budou platit i v létě 1998.
   Podstatné mezi těmito informacemi je např. ta skutečnost, že naši členové AV byli po předložení průkazu AV ubytováni i na velice navštěvovaných chatách, které byly plné návštěvníků žádajících ubytování. Jednalo se o chaty Erzherzog-Johann Hütte, Berliner Hütte, Simonyhütte, Guttenberghaus, Franz-Senn Hütte a další. Chaty byly přitom většinou přeplněny. Důležité při těchto vyjednáváních je znalost jazyka, především však slušnost a komunikativnost.
   Nezanedbatelné byly slevy pro členy AV i na lanovkách a lanových drahách. Např. na lanovce z Mutterbergalm v uzávěru údolí Stubaital k chatě Dresdner Hütte (jízda nahoru), na lanovce z Obertraunu na Krippenstein v oblasti Dachsteinu, na lanovce v Söldenu v Ötztálských Alpách i jinde byly poskytnuté slevy 5% až 10%. Chcete-li v Rakousku, Dolomitech, Francii využít k nástupu na túru lanovky, ptejte se u pokladny na možnost slevy na základě členství v Alpenvereinu. V Rakousku je pravidlem, že skoro každá lanovka poskytuje slevu pro jízdu na túru nebo z túry ve výši 5%. Nejvýraznější slevu získali naši členové ve Švýcarsku v r. 1995 při jízdě zubačkou z Klein Scheideggu na sedlo Jungfraujoch. Obyčejné jízdné stálo 55 CHF, po předložení průkazu AV jsme ve skupině 10 osob platili 18 CHF.
Další příklady by mohly následovat.

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU

SERVIS PRO VAŠI JISTOTU


Tento dokument byl zkrácen a převzat z WWW stránky ALPY spol. s r. o., kde si také můžete prostudovat aktuální kompletní informace a naleznete zde i přihlášku.
Informace o členství v Rakouském alpském svazu (ALPENVEREIN):
Informace o rakouském alpském svazu ALPENVEREIN (OEAV) ...
Další informace na ALPY.NET:
Průvodce po několika zajímavých horských oblastech ...
Virtuální průvodce ...
Lyžování ...
Počasí ...
WEB kamery ...
Užitečné informace ...
ALPY-INFO linka ...
Diskuzní fórum ...
Ubytování ...
Úvodní strana ALPY.NET ...
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Nové na ALPY.NET:
Výstup na Grossglockner hřebenem Stüdlgrat
výstup na
Grossglockner
Rezervace hotelů
Ubytování
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Lavinový batoh
  © 1996 - 2024, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 17.12.2005 E-MAIL  
Partneři Průvodce po Alpách:  Edelweiss CZ,  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
> > > Mapa stránek < < <
Stránka byla vygenerována 23.05.2024 v 21:40