Užitečné informace
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU,

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

V ROCE 2000

Rakouský horský svaz - Oesterreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství se všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku.

Součástí členství v tomto svazu je i unikátní systém pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit včetně soutěží. Tj. každý člen Alpenvereinu, který provedl řádně úhradu členských poplatků, je současně i pojištěn. Komplexní nabídka pojištění členů AV je velmi široká a je platná celosvětově. Takovýto druh pojištění nemá prakticky žádný sportovní svaz na světě (stejný systém pojištění nabízí i německý Alpenverein DAV).

Velice důležitý je i ten fakt, že pojištění, která jsou součástí členství Alpenvereinu, platí i při rekreační dovolené a většina druhů pojištění platí i při služebních cestách. Všechny druhy pojištění, kromě pojištění spoluodpovědnosti, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů platí po celém světě.

Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnostech a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů a vzdušných aktivit (paragliding, závěsné létání, aviatika, letectví atd).

Pojištění při poznávacích, sportovních i rekreačních cestách i pobytech v zahraničí má i velice zásadní význam pro každého našeho občana. U nás doma se pojišťovací instituce na takové aktivity a zájmy jako je např. turistika v horách, sportovně pojatá vysokohorská turistika, horolezectví, treking, lezení na umělé stěně, jízda na horských kolech i ve velmi náročných velehorských podmínkách, cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, jízda na divoké vodě, potápění, speleologie, jízda na koních, lyžařská turistika, běh na lyžích, sjezdové lyžování a lyžování mimo vyznačené trasy i mimo vyznačené upravované sjezdové tratě, snowboarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bobech, jízda na prknech a kolečkových bruslích a podobně včetně soutěží ve všech těchto druzích sportu téměř vůbec nezaměřují. A proto převážnou část těchto aktivit nelze u nás pojistit nebo je pojištění vázáno na určitou pojistnou částku. Navíc je třeba u našich pojišťoven toto pojištění uzavírat při každém výjezdu mimo území naší republiky.

U OEAV je pojištění všech výše popsaných „rizikových“ aktivit jako jednoduchá součást členství. Pojištění platí tedy pro každého člena, který pro daný kalendářní rok řádně uhradil členské poplatky. Úhradu členství provádí každý člen dle svých představ a dle svých časových možností - je to pouze jednoduchá činnost, kterou provede každý pouze jedenkrát za rok a která je časově minimálně náročná. Není tedy třeba vyhledávat před každým výjezdem do zahraničí pojišťovací instituci, vypisovat opakovaně přihlášku resp. opakovaně uzavírat smlouvu s pojišťovnou a trávit opakovaně čas mnoha takovýmito úkony několikrát do roka.

Součástí členství v AV je však vždy pojištění pro případ autonehody, kterou může být člen AV postižen při jízdě na dovolenou, do místa sportovních soutěží nebo do místa rekreace a to jak při jízdě osobním automobilem, tak i při jízdě autobusem.

Krátce popisované výhody členství v souvislosti s pojištěním jsou umocněny značnou úsporou a výhodou především pro rodiny. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, stává se členem Alpenvereinu každý jednotlivý člen této rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží průkaz a je tedy řádně pojištěn v úplném rozsahu. Členství však v takovémto případě rodinného členství platí pouze rodiče nebo jeden rodič - děti mají členství tj. i pojištění zcela zdarma.

Tento unikátní způsob pojištění je také jednou z příčin, proč se členství v rakouském Alpenvereinu stalo velice vyhledávané i našimi občany. Především v tomto roce 1999 je přírůstek členské základny významný u rodinného členství. Do 31.7.1999 je v naší sekci Innsbruck - Lysá n.L. realizované přes agenturu ALPY z Lysé nad Labem registrováno již téměř 6000 našich občanů. Členy této sekce Alpenvereinu je však už i přes 200 občanů Polska a Slovenska.

Od roku 2000 je nabídka členství v AV včetně všech organizačních návazností přesunuta do Prahy. V centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel.: 02/5732 8388, fax: 02/5732 4265, e-mail:praha@alpy.cz Vám bude Vaše žádost vyřízena.

NOVINKY NOVINKY NOVINKY

Od roku 2000 se ruší známky zvané Huttenmarke, které zaručovaly členům Alpenvereinu mnoho výhod. Na základě mnoha jednání bylo dosaženo dohod, které garantují členům AV zachování všech dosavadních výhod bez této známky a to jak na území Rakouska, tak i v celé evropské oblasti od Olympu až po Pyreneje. Členové OEAV mají stejná práva na chatách, která jsou ve vlastnictví DAV (německý alpský svaz), AVS (alpský svaz Jižního Tyrolska - především Dolomity) i na chatách SAC (švýcarský alpský svaz), LAV (lichtenštejnský alpský svaz), CAF (francouzský alpský svaz), CAI (italský alpský svaz), FEM (španělský alpský svaz), CAH (řecký alpský svaz) i PZS (alpský svaz ve Slovinsku). Z mnoha těchto výhod jsou nejvýznamnější především slevy na ubytování na všech chatách těchto svazů ve výši 50% a přednostní právo na lůžko na těchto chatách před nečleny těchto svazů. Stejné výhody pro členy OEAV jsou zachovány i v Rakousku na chatách jiných horských spolků - jedná se především o chaty NATURFREUNDE, chaty rakouského ALPENCLUBU nebo chaty rakouského turistického klubu OTK. Uváděné slevy budou i našim členům AV poskytovány na základě předložení platného průkazu na rok 2000.

NABÍDKA - BULLETIN ALPSKÝ KLUB - NABÍDKA

Všem členům Alpenvereinu i ostatním zájemcům nabízíme pro rok 2000 pravidelný informační bulletin ALPSKÝ KLUB. Tento bulletin o rozsahu 6-ti stran formátu A5 bude v roce 2000 vydáván každé čtvrtletí s tím, že zájemci obdrží tento bulletin poštou vždy v průběhu třetího měsíce každého čtvrtletí tj. v průběhu března, června, září a prosince roku 2000. Bulletin bude obsahovat aktuální informace a novinky o členství, návrhy túr v Alpách, informace a novinky z metodiky i z oblasti výstroje a výzbroje, informace o školeních v rámci Alpenvereinu a mnoho dalších zajímavostí. Předpokládáme, že v tomto bulletinu bude zavedena i část, ve které budou otiskovány Vaše názory a zkušenosti s pohybem či pobytem kdekoliv v Alpách či v jiných horských oblastech. V roce 2000 bude tento časopis zatím v jednoduchém dvoubarevném provedení s mnoha zajímavostmi a novinkami.

Členové Alpenvereinu i ostatní zájemci, kteří o tento bulletin ALPSKÝ KLUB projeví zájem ho jednoduše získají tak, že k základnímu členství AV připlatí 100 Kč. Předplatné 100 Kč obsahuje všechny výdaje za realizaci tohoto bulletinu včetně poštovného.

V tomto bulletinu získáte i nejnovější informace o nově zaregistrovaném hnutí ALPSKÝ KLUB. Členství v tomto klubu bude kompatibilní se členstvím v rakouském Alpenvereinu tj. člen AV bude současně členem Alpského klubu. Pro členy ALPSKÉHO KLUBU zůstanou zachovány veškeré výhody, které členství v AV nabízí. Založením ALPSKÉHO KLUBU chceme celou aktivitu spojenou s hnutím Alpenvereinu více přiblížit našim domácím podmínkám.

KNIHOVNA PRO ČLENY ALPENVEREINU - ALPSKÉHO KLUBU I PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE

V průběhu prvých měsíců roku 2000 bude v centrále Alpenvereinu - Alpského klubu v Praze, prodejna MAPIS & ALPY - suterén prodejny, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 otevřena již v loňském roce signalizovaná knihovna alpské, horské i horolezecké literatury. V této knihovně bude mnoho specializovaných průvodců o alpských, himálájských i jiných horských oblastech v němčině, angličtině a v ruštině včetně mnoha specializovaných map a včetně specializovaného antikvariátu. Budou zde ročenky Alpenvereinu, informace o činnosti alpských spolků, informační bulletiny jiných horských svazů v Evropě i v Americe. Součástí knihovny bude i kopírovací služba pro všechny zájemce o podklady, články i o informace nabízeného zaměření. Všechny zájemce, kteří by měli zájem do této knihovny přispět radou, nápadem ale i převedením či zapůjčením průvodce či publikace do archivu knihovny, žádáme o kontakt na výše uvedené adresy.

ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU

Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve srovnání s jinými organizacemi vyjímečné svými možnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem platnosti i výší náhrad.

Členství v OEAV přináší tyto základní výhody:

1.  Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě
-   Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a AVS (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. Tzn., že na více než 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech máte jako členové OEAV právo na reservaci lůžka, přednostní právo na využití samooblužných prostor na chatách a můžete přitom využít dalších zlevněných služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň získáte slevu více než 50% ceny za ubytování.
Většina alpských chat má prostory (pro vaření i spaní) zv. Winterraum, které je možné využívat i v době, kdy je chata zavřena. Člen AV si může vypůjčit klíč a tyto prostory navštívit i v době, kdy chata je zavřená. Klíč pro tyto prostory je k dispozici u agentury ALPY v Praze 5.
-   Stejná práva a výhody mají členové OEAV i na chatách francouzského (CAF), italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto uvedených svazů platí stejné zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV včetně poskytovaných slev za ubytování. Jedná se o dalších asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
-   Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních střediscích a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytování. Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení.
2.  Pojištění členů
Dnes platí v OEAV unikátní systém pojištění pro případ úrazu, nutné záchranné akce nebo nutného transportu po úrazu. Toto pojištění se vztahuje na všechny kontinenty světa. Od r. 1998 byl tento systém pojištění rozšířen pro všechny členy Alpenvereinu i o pojištění nemocí a úrazů při cestách do zahraničí a pojištění pobytů v nemocnici.
Člen AV je pojištěn i pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě do místa svého pobytu v horách nebo do místa svého rekreačního pobytu.
Po řádném zaplacení členských příspěvků je člen OEAV chráněn pojistnými smlouvami takto:
-   při záchranné akci až do výše 300 000 ATS
-   při nutném transportu ze zahraničí do místa trvalého bydliště bez omezení horní hranice výdajů
-   pro případ trvalé invalidity jako následek úrazu odškodnění až do výše 250 000 ATS
-   pojištění léčebných výloh spojených s pobytem v nemocnici nebo pro případ ambulantního ošetření; toto pojištění se spoluúčastí 1000 ATS platí pro celý svět a je omezeno částkou 100 000 ATS.
-   pojištění spoluodpovědnosti při zavinění členem AV, pojištění spoluodpovědnosti platí na teritoriu Evropy.
-   všechna tato pojištění kromě pojištění léčebných výloh a pojištění spoluodpovědnosti platí i pro služební cesty
3.  Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená
-   každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha autobusových linkách a železničních tratích v Rakousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkorozchodných železnicích, lanovkách a vlecích v horách. Bohužel však neexistuje žádný centrálně vyhotovený seznam těchto zařízení, na kterých je poskytována sleva.
-   každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně nebo velmi levně vzdělávací kurzy a semináře. Tento systém vzdělávání je předpokladem větší bezpečnosti při pohybu v horách.
-   AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdninové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho těchto prázdninových programů je zajištěno i s možností úplného opatrování Vašich dětí.
4.  Další výhody
-   členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře zpracované ročenky
-   členství přináší 6× ročně speciální časopis pro každého člena přímo na Vaší adresu, poplatek činí 230 Kč za rok 2000
-   ve specializovaných prodejnách AV je možnost zakoupit se slevou mapy OEAV v měř. 1:25 000, učební texty, průvodce, odborné časopisy
-   tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV, kteří své členství získají u agentury ALPY, Praha.
   
ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 2000

V r. 1991 vznikla v ČR samostatná skupina AV v Sekci Linec tzv Ortsgruppe ALPY Sektion Linz OEAV. V r. 1994 bylo členy této skupiny již 56 zájemců z ČR. Od r. 1995 je členství zajišťováno v rámci sekce Innsbruck-Lysá n.L. V polovině r. 1999 je mezi členy AV u naší sekce Innsbruck-Lysá n.L. registrováno již cca 6000 členů.

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky.

Roční členský příspěvek je splatný většinou do 31. března každého roku. Může být však uhrazen i později.

VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2000 včetně bankovních poplatků činí:

A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 26 - 60 let )

1 680,- Kč

B - členství (senioři starší 60 let, studenti do 27 let, junioři 19 - 25 let, partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení)

1 310,- Kč

Děti a mládež 18-ti let věku

750,- Kč

Rodinné členství (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 25 let nebo u studentů do 27 let - příspěvek platí pouze rodiče např otec 1680 Kč + matka 1310 Kč + děti gratis nebo matka 1680 Kč + děti gratis nebo muž invalidní 1310 Kč + matka 1310 Kč + děti gratis)

          

Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6× ročně)
Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši předplatitelé včas informováni.

230,- Kč

Pro rok 2000 zůstává zachován tzv. vstupní poplatek pro nově přihlášené členy AV z České nebo Slovenské republiky i z Polska. Tento poplatek činí

240,- Kč

Obnovit nebo zřídit členství v Alpenvereinu je možné i telefonicky či faxem v centrále Alpenvereinu - Alpského klubu v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. Úhradu členství je možné provést buď poštovní složenkou na výše uvedenou adresu nebo převodem na účet u ČSOB a.s., Praha 1, Na příkopě 14, č.ú. 900952453/0300.

Členství zprostředkovávají rovněž naši partneři v Jablonci a ve Žďáru n.Sáz. i u obchodní sítě agentury TRAMTARIA v ČR i na Slovensku. V centru Jablonce je to agentura TISK & REKLAMA, Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01 Jablonec n.N, ve Žďáru nad Sázavou je to prodejna sportovních potřeb R STOP, Ropkovi, Havlíčkovo nám. č. 13, 591 01 Žďár nad Sázavou. Dále přes internet agentura CNN v Hradci Králové - viz »www.outdoor.cz«. Na uvedených adresách získáte přihlášky (s přihláškou není nutné u nových členů dodat fotografii - v zahraničí musíte mít sebou vždy cestovní pas) i další informace. Členství získají naši občané obratem po úhradě členských poplatků. Členský průkaz obdrží každý z Prahy.

DALŠÍ NABÍDKY PRO ČESKÉ ČLENY AV

Pro české členy Alpenvereinu Sekce Innsbruck-Lysá n.L. je i pro rok 2000 připraveno několik dalších nabídek, zajímavostí a výhod. Členové AV i ostatní zájemci mohou v centrále AV v Praze zakoupit náskedující předměty s označením klubu:

-  
-  
-  
šátek se symboly AV

180,- Kč

tričko s logo i potiskem AV bílé nebo černé

120,- Kč

samolepka AV 5×9 cm, bílá nebo zelená

12,- Kč

-   členové AV mají možnost zakoupit všechny speciální mapy, které AV vydává i seznam chat AV. Mapy v měřítku 1:25 000 i seznam chat budou za následujících velice výhodných cenových relací.

člen AV
  v Rakousku  

  člen AV  
  ALPY  

AV mapy alpských regionů (50 titulů)

140 ATS

200 Kč

AV mapy - horské regiony světa (16 titulů)

180 ATS

270 Kč

Seznam chat v Alpách, 570 stran

220 ATS

490 Kč

Odznak Alpenvereinu, kov protěž
- menší odznak, 2 cm
- střední odznak, 3 cm


26 ATS
28 ATS


55 Kč
62 Kč

-   členové AV Sekce INNSBRUCK-LYSÁ-PRAHA mají rovněž slevu 10% při nákupu všech průvodců, publikací a českých map ALPY-KOMPASS, které Vydavatelství horské literatury ALPY vydává. Při objednávce stačí uvést pouze evid. číslo Vašeho průkazu AV. Tuto slevu získají členové Alpenvereinu při nákupu těchto našich produktů po předložení platného průkazu Alpenvereinu i ve specializovaném mapovém středisku MAPIS v Praze 5, dále pak i v Jablonci u agentury TISK & REKLAMA.
-   členové AV Sekce INNSBRUCK-LYSÁ-PRAHA získávají paušální slevu ve výši 5% při nákupu zboží v síti prodejen HUDY SPORT v celé České republice
-   členové AV Sekce INNSBRUCK-LYSÁ-PRAHA získají slevu 5% i na všech víkendových a vícedenních zájezdech CK ALPY do alpských regionů.
   
POJIŠTĚNÍ PŘI SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH AKTIVITÁCH NA CELÉM SVĚTĚ A PŘI CESTÁCH DO CELÉHO SVĚTA

Součástí členství v rakouském Alpenvereinu je několik druhů pojištění při pohybových a sportovních aktivitách vyjmenovaných v úvodu těchto informací. Pojištění jsou až na malé vyjímky platná na celém světě. Jedná se o tato pojištění:

1.   POJIŠTĚNÍ ÚRAZŮ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ ODVOZU NEBO TRANSPORTU
Členové AV jsou pojištěni při provádění všech výše uvedených aktivit při soukromé nebo při organizované klubové činnosti. Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnosti a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů (paragliding, závěsné létání, letectví atd).

VÝŠE POJIŠTĚNÍ:
1.1 Pojištěny jsou náklady záchranné akce nebo pátrací akce. Do nákladů se započítává záchrana nebo pátrání po zraněných i nezraněných členech AV.
Všechny tyto náklady jsou pojištěny až do výše 300 000 ATS.
1.2 Pojištěny jsou náklady na odvoz nebo transport člena AV po úrazu a to do místa trvalého bydliště (uvedeno v průkazu AV). Pojištění se vztahuje rovněž na převoz člena AV po smrtelném úrazu do místa posledního trvalého pobytu (dle průkazu AV).
Tyto náklady jsou pojištěny bez omezení.

POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ pro všechny členy AV v období od 1. ledna do 31. ledna následujícího roku
   

2.   POJIŠTĚNÍ NEMOCÍ A ÚRAZŮ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ ODVOZU NEBO TRANSPORTU
Toto pojištění doplňuje a rozšiřuje systém pojištění členů AV při nemoci i při úrazu pro případ nutného pobytu v nemocnici, ambulantního ošetření i pro případ transportu člena AV po pobytu v nemocnici.

POJIŠTĚNÍ:
2.1 Tento service platí pro případ nutného pobytu člena AV v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci (infarkt, zápal plic, omrzliny, zlomenina atd). O pobytu v nemocnici rozhoduje lékař, který provedl ošetření.
Toto pojištění se vztahuje i na úrazy při cestách osobními automobily nebo autobusy z místa trvalého bydliště do místa provozování sportovních nebo pohybových aktivit. Nejsou však pojištěny škody na osobních automobilech nebo autobusech.
Pojištěny jsou náklady až do výše 100 000 ATS.
2.2 Tento servis platí i pro případ ambulantního ošetření. Pojištěny jsou náklady včetně výdajů za léky až do výše 20 000 ATS.
2.3 Servis 2.1 a 2.2 platí se spoluúčastí ve výši 1 000 ATS tj výdaje do 1 000 ATS si hradí každý postižený sám.
2.4 Servis uvedený v bodech 2.1 a 2.2 platí pro případ pobytu v zahraničí, který nepřesáhne délku 6 týdnů.
2.5 Tento servis platí i pro případ lékařsky zdůvodněného transportu člena AV z nemocnice nebo ambulantního zařízení po úrazu nebo po nemoci do místa trvalého bydliště (dle průkazu AV).
Náklady na tento transport jsou pojištěny bez omezení.

POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ pro všechny členy AV v období kalendářního roku tj. od 1. ledna do 31. prosince.
   

3.   POJIŠTĚNÍ INVALIDITY PO ÚRAZU
Pojištěna je i následná invalidita po úrazu (od 25% stupně invalidity).
Toto pojištění je do výše 250 000 ATS.

POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ.
POJIŠTĚNÍ
platí pro všechny členy AV v období od 1. ledna do 31. ledna následujícího roku.
   

4.   POJIŠTĚNÍ SPOLUODPOVĚDNOSTI
Každý člen AV je pojištěn při provádění sportovních pohybových aktivit pro případ, že způsobí jinému škodu na zdraví.
Pojištěny jsou škody, které vzniknou členům AV při účasti na kurzech, školeních a jiných klubových akcích, které organizují členové nebo instruktoři AV, pokud tato jejich činnost není současně jejich živností.
Pojištěny jsou rovněž veškeré aktivity provozované na školních cvičných stěnách, na umělých stěnách i na podobných zařízeních.

VÝŠE POJIŠTĚNÍ:
Pojištěny jsou škody (osobní i věcné) až do výše 15 milionů ATS.

POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA TERITORIU EVROPY, neplatí však v regionech Island, Gronsko, Špicberky, Kanárské ostrovy, Madeira, Azorské ostrovy a rovněž v asijských oblastech Turecka a v oblastech bývalého Sovětského svazu.
POJIŠTĚNÍ platí pro všechny členy AV v období od 1. ledna do 31. ledna následujícího roku.

PODMÍNKY PRO VŠECHNY TYTO DRUHY POJIŠTĚNÍ

  • podmínkou těchto pojištění je uhrazený členský příspěvek na příslušný rok
  • členové AV, kteří příspěvek neplatí (jubilanté nebo děti, kteří jsou členy AV na základě tzv. rodinného členství) jsou rovněž pojištěni v plném rozsahu
  • dokladem pro všechny tyto druhy pojištění je pouze průkaz AV
HLÁŠENÍ ÚRAZŮ A POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznikne-li členům Sekce INNSBRUCK-LYSÁ-PRAHA úraz nebo pojistná událost, je jejich povinností zaslat o události hlášení a podat o situaci kolem úrazu pravdivé informace. Hlášení o úrazu se podává na formuláři

Schadenmeldung zur Unfallversicherung Pol. Nr.60220600

Formulář hlášení si mohou všichni členové Sekce INNSBRUCK-LYSÁ-PRAHA vyžádat na adrese: ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5.

Na stejnou adresu jsou ve vlastním zájmu povinni zaslat řádně vyplněné formuláře hlášení úrazu. Bez tohoto hlášení nebude možná likvidita pojistné události. Vyplnění výše uvedeného hlášení je možné anglicky nebo německy.

Pro případ vzniku úrazu v mimoevropských regionech uvádíme kontaktní adresy institucí a pojišťovacích ústavů, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu (místo Vašeho pobytu např. v Nepálu nebo v Chile) potvrzení o Vašem pojištění. Upozorňujeme, že tyto centrály si vedou evidenci těchto Vašich dotazů a není proto možné jako to bylo u jednoho letošního případu uvádět nepravdivé údaje.

Potvrzení o Vašem pojištění v rámci členství v OEAV získáte na adresách:

  • OEAV, Wilhelm-Greil-StraSe 15, A 6020 Innsbruck tel 0043 512 595470 fax 0043 512 575528
  • SVD Versicherungsbörse GmbH, Maria Theresien StraSe 27, A 6020 Innsbruck tel 0043 512 5910863 fax 0043 512 5910868
  • AUSTRIA Schaden - und Unfallversicherung AG, Südtiroler Platz 6, A 6020 Innsbruck tel 0043 512 5332 0 fax 0043 512 5332 596021
POJIŠTĚNÍ OBČANŮ ČR - ČLENŮ ALPENVEREINU

Pro naše občany, členy AV platí v plném rozsahu a beze zbytku všechny uvedené druhy pojištění. Pro jednoznačnost výkladu však opakujeme několik informací a údajů, které by měly objasnit praktické důsledky tohoto pojištění i v návaznosti na region naší republiky.

Pojištění při úrazech (add 1).

1.   Vznikne-li úraz např. v alpských regionech, většinou se celá záležitost neobejde bez záchranné akce s vrtulníkem. Dnes je to velice běžné i při jednoduchém úrazu, který je nahlášen v nejbližší horské chatě. S vrtulníkem se zúčastní záchranné akce vždy záchranář a lékař. V Rakousku byla účtována v roce 1999 jedna hodina této akce ve výši 10 000 ATS. V rámci této záchranné akce je zraněnému poskytnuta vždy první pomoc a i další nutné základní lékařské ošetření. Lékař záchranného týmu rozhoduje o evtl. odvozu zraněného vrtulníkem do nemocnice.
V rámci členství v AV se pojištění vztahuje na popisovanou záchrannou akci a na odvoz zraněného do nemocnice.
2.   Povolí-li ošetřující lékař v nemocnici např. v Bolzanu transport zraněného do vlasti, jsou náklady za tento transport do místa trvalého bydliště v ČR opět kryty členstvím v AV.
3.   Vznikne-li úraz v mimoevropské oblasti např. v Nepálu nebo v Jižní Americe např. v Chile, je celá záchranná akce pro členy AV kryta pojištěním jako v případě úrazu v alpských oblastech.
V tomto případě však doporučujeme na základě zkušeností našich rakouských partnerů i na základě dobré zkušenosti severočeské expedice PERU 1998 obrátit se s žádostí o pomoc na náš zastupitelský úřad v uvedené zemi. Tento zastupitelský úřad pomůže zprostředkovat kontakt (telefonem, faxem) s pojišťovací bursou i s ostatními kontaktními adresami v Innsbrucku (viz adresy v této kapitole). Pomůže tak zajistit potvrzení o Vašem pojištění pro příslušnou záchranářskou instituci v Nepálu nebo v Chile.
Někdy může dojít k tomu, že Vám zastupitelský úřad vypomůže (zvláště v Jižní Americe vyžadují instituce platbu hotovostí) s úhradou částky za záchrannou akci a po návratu Vám budou finanční částky vráceny od pojišťovací bursy v Innsbrucku.
V roce 1997 jsme získali i prvé zkušenosti se záchrannými akcemi v Nepálu. Pojištění v rámci členství je platné v celém rozsahu. U záchranných akcí za asistence letecké záchranné služby však v Nepálu tato služba vyžaduje platbu v hotovosti. To platí především pro ty návštěvníky, kteří jsou v Nepálu s vlastním programem a nepoužívají služeb zavedených agentur v Kathmandu. Ve dvou případech záchranných akcí v Nepálu v letech 1997 a 1998 bylo nutné na místě složit částky ve výši 2 100 USD a 2 450 USD. Tyto částky byly potom postiženým osobám vráceny po vyřízení celé záležitosti během asi 3 měsíců po návratu z Nepálu. Podobným způsobem byly vyrovnány úhrady za transport několika našich členů AV v Nepálu v období 1997 - 1999 v rozsahu od 50 USD do 1 000 USD.
4.   Vznikne-li našemu občanu, členu AV, úraz při výše definovaných aktivitách na území naší republiky (např. při horolezecké činnosti v Českém ráji nebo při cykloturistice v Krkonoších apod), jsou náklady spojené s tímto úrazem principiálně kryty stejným způsobem jako v popisovaných případech úrazů v alpských regionech. Protože se však v posledních letech projevuje i určitá vypočítavost ze strany našich občanů platí, že na území naší republiky jsou takovéto náhrady z důvodů dvojího plnění ze strany pojišťoven hrazeny těmi našimi pojišťovnami, u kterých jsou naši občané, členové AV pojištěni.

Pro demonstraci uvádíme informace o několika případech úrazů našich členů AV, které byly v posledních letech likvidovány dle deklarovaných podmínek.

V posledních letech se stalo přítomností našich členů v alpských oblastech i ve vrcholových partiích hor mnoho úrazů a smrtelných nehod.

V roce 1997 i v roce 1998 provedla švýcarská centrála Helikopterunternehmen v Zermattu několik záchranných akcí pro naše členy AV. V březnu 1997 byli z chaty Solvayhütte ze nepříznivého počasí transportování 3 naši členové, z nichž jeden musel být převezen do nemocnice. Celkové náklady na záchrannou akci ve výši cca 7 400 CHF byly likvidovány se zpožděním z důvodů úmyslných nepřesných údajů postižených členů, které byly procedurálně konfrontovány se záchrannou službou i s hlediska fakturovaných částek. V r. 1997 i v r. 1998 byly likvidovány smrtelné úrazy úrazy našich členů v oblasti Ortleru. Oba případy vznikly především díky neznalosti terénu a chabým informacím o vývoji počasí v horách. Transport pozůstalých do ČR byl likvidován přes AV. Stejný byl případ smrtelného úrazu v oblasti jihoamerických And - výšková nemoc a následná smrt z důvodů nedostatečné aklimatizace - i v tomto případu byl následná transport do ČR byl likvidován přes AV. V r. 1998 bylo likvidováno celkem 16 pojistných případů - jednalo se převážně o úrazy při lyžování nebo při pohybu po ledovcových terénech v alpských oblastech. Ve třech případech se jednalo o ambulantní ošetření se spoluúčastí 1 000 ATS. U některých případů probíhá do dnešních dnů šetření s následnou dokladovostí.

V této souvislosti je nutné upozornit na tu skutečnost, která je poměrně častá právě u našich členů AV. Velice často se stává, že šetření a zajištění kompletní dokladovosti je zdlouhavé a nemocnice, které nárokují úhradu za své služby posílají několik upomínek na adresu našeho postiženého člena AV. V takovýchto případech je třeba upomínky těchto plateb posílat po předchozím telefonickém kontaktu na adresu ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5.

Pojištění nemocí a úrazů (add 2).

Od roku 1998 je pojištění pobytu v nemocnici a ambulantní ošetření součástí členství v AV. Závazné informace jsou uvedeny vždy v našem katalogu. K této okolnosti opětovně několik poznámek:

1.   Částka 100 000 ATS představuje v evropském regionu dobu pobytu v nemocnici v délce 2 až 3 týdnů (hodnoceno dle skutečných výdajů za pobyt v nemocnici v r. 1998 v Rakousku, Itálii, Francii i jinde v Evropě).
2.   Toto pojištění se vztahuje i na rekreační pobyt člena AV např. na Bibione. Zlomí-li si při takovémto pobytu člen AV nohu a je odvezen a hospitalizován v nemocnici, vztahují se na něho beze zbytku všechny výhody i systém pojištění uvedené v bodech 1, 2 i 3. Rovněž tak je při takovémto pobytu pojištěn i pro případ onemocnění (zápal plic, infarkt, akutní ošetření chrupu atd).
3.   Vznikne-li po 5-ti týdnech pobytu v zahraničí nutnost nepřerušené hospitalizace (hospitalizace musí však začít před uplynutím vymezené 6-ti týdenní lhůty dle bodu 2.4), jsou náklady tohoto pobytu v nemocnici v plném rozsahu pojištěny dle podmínek uvedených v bodech 2.1 a 2.2. Nepřerušovaný pobyt může trvat 2 i více týdnů, pojištěné výdaje však zůstávají omezeny částkou 100 000 ATS resp. 20 000 ATS.
4.   Spoluúčast 1 000 ATS znamená, že veškeré výdaje za léky, ošetření i za ošetření při pobytu v nemocnici do výše 1 000 ATS kryje člen AV sám. Každý postižený člen AV by měl proto ve vlastním zájmu na základě výše uvedených informací provést úhradu smluvních 1 000 ATS co nejdříve na účet ošetřujícího lékaře, ambulantního zařízení nebo nemocnice, kde byl ošetřen.
5.   K tomuto druhu pojištění uvádíme nakonec jednu velice důležitou informaci související s úhradou služeb při např. ambulantním ošetření. V posledních letech se čím dál tím více prosazuje v evropském regionu ten princip, že lékař dostává úhradu za svou odbornou službu již na místě ošetření tj. např. v  ambulanci hotovostí nebo platební kartou. Ošetřený člen AV potom později vyřizuje vyrovnání celé záležitosti přímo s pojišťovenskou burzou v Innsbrucku. Proto by Vás nemělo překvapit, že lékař v evropském regionu předpokládá úhradu svou službu na místě obvykle až do částky cca 4 000 ATS až 6 000 ATS.

Od roku 1998 vyžaduje pojišťovna v Innsbrucku resp. Versicherungsbörse SVD v případě likvidace pojistné události od každého našeho člena potvrzení od jeho tuzemské pojišťovny (VZP, OZP atd.) o tom, že v souvislosti se vzniklým úrazem nebylo ze strany české pojišťovny vyplaceno žádné odškodné. Bohužel se jedná ze strany našich pojišťoven dosud o nestandartní úkon. Bez tohoto dokladu však projednávaný úraz u SVD v Innsbrucku nebude vyřizován.

Pojištění spoluodpovědnosti (add 4)

Člen AV, Sekce INNSBRUCK-LYSÁ, působí např. jako vedoucí klubového zájezdu (nečlenové AV) do Krkonoš nebo do Alp a neprovádí tuto činnost v rámci své živnosti. Zaviní-li tento vedoucí svým jednáním poškození nebo úraz člena klubového zájezdu, je zaviněný úraz nebo poškození likvidováno (odškodnění poškozeného) na základě členství vedoucího zájezdu v AV.

KLÍČ OD ZIMNÍCH PROSTOR ALPSKÝCH CHAT

Od 1.1.1999 má každý člen Alpenvereinu z ČR možnost vypůjčit klíč od zimních prostor alpských chat. Klíč je ve vlastnictví sekce Innsbruck-Lysá n.L.-Praha a je půjčován za těchto podmínek:

-   záloha při převzetí klíče 2 000 Kč
-   maximální doba vypůjčení 3 týdny
-   poplatek za vypůjčení 200 Kč
-   při zpoždění termínu vrácení klíče o 1 týden se poplatek zvyšuje o 200 Kč
-   při zpoždění termínu vrácení klíče o další týdny se poplatek zvyšuje o dalších 300 Kč za každý započatý týden
-   při ztátě klíče záloha za zapůjčení klíče propadá
-   při vypůjčení klíče předloží každý člen průkaz AV i OP a uvede chatu nebo chaty, kde bude v zimní prostoře pobývat
-   klíč je možné získat na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5

Zkušenosti z prvé sezony půjčování klíče našim zájemcům jsou vesměs pozitivní. Klíče byly vráceny vždy v termínu. V jednom případě došlo k poškození klíče. Po domluvě bylo toto poškození bez problému napraveno na náklady vypůjčovatele. Upozorňujeme všechny naše zájemce o pobyt v zimních prostorách alpských chat, že na chatách je většinou i v zimních prostorách kniha návštěv, kde je nutné uvést při pobytu Vaše iniciály a údaje. Na mnohých chatách je v zimní prostoře pokladnička, kam je nutné za pobyt v těchto prostorách uhradit vypsanou částku. Částka za pobyt se většinou pohybuje okolo 30 ATS.

VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ A LEGITIMACÍ PRO ROK 2000

Po zkušenostech z minulých let a ve smyslu informací z centrály OEAV v Innsbrucku upravujeme pro rok 2000 způsob vydávání legitimací AV a ročních průkazů AV 2000.

Z důvodů osobní identifikace je nutné, aby každý člen AV měl v zahraničí kromě svého cestovního pasu (kde je i fotografie) i roční průkaz AV, tj. zelenou kartu AV 2000 označenou MITGLIEDSKARTE. Tyto dva doklady jednoznačně identifikují každého z nás při jakékoliv situaci, tj. i při úrazu. Roční průkaz AV má platnost pouze jeden rok. Po skončení platnosti tohoto průkazu je při obnovení členství v AV vydán nový roční průkaz.

Ti z Vás, kteří si budou přát vydání legitimace AV s fotografií samozřejmě tuto legitimaci obdrží. Musí však dodat fotografii formátu cestovního pasu. Legitimace AV nebude tedy od roku 2000 povinný doklad. Bude vydávána pouze na přání každého z Vás.

SOUTĚŽ - ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA

Pro všechny členy Alpenvereinu vyhlašujeme soutěž - získejte nového člena AV, získejte odměnu

1.   získáte-li jednoho člena obdržíte zdarma mapu AV v měřítku 1:25 000 (mapa alpských oblastí) cena mapy 140 ATS
2.   získáte-li 5 nových členů obdržíte zdarma ruksak značky DEUTER WALK v ceně 799 ATS nebo termoláhev VACUUM ISOLIERFLASCHE v ceně 468 ATS
3.   získáte-li 10 nových členů obdržíte zdarma speciální kufr na kolečkách v ceně 999 ATS nebo speciální multifunkční nástroj za 1 260 ATS

Tento dokument byl zkrácen a převzat z WWW stránky ALPY spol. s r. o., kde si také můžete prostudovat aktuální kompletní informace a naleznete zde i přihlášku.
Informace o členství v Rakouském alpském svazu (ALPENVEREIN):
Informace o rakouském alpském svazu ALPENVEREIN (OEAV) ...
Další informace na ALPY.NET:
Průvodce po několika zajímavých horských oblastech ...
Virtuální průvodce ...
Lyžování ...
Počasí ...
WEB kamery ...
Užitečné informace ...
ALPY-INFO linka ...
Diskuzní fórum ...
Ubytování ...
Úvodní strana ALPY.NET ...
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
ALPY.NET-WEB kamery:
Podívejte se na aktuální obrázky z téměř 200 WEB kamer rozmístěných po celém Rakousku
WEB kamery - téměř 200 kamer v Rakousku
Rezervace hotelů
Ubytování
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Výstup na Zugspitze
  © 1996 - 2024, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 17.12.2005 E-MAIL  
Partneři Průvodce po Alpách:  Edelweiss CZ,  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
> > > Mapa stránek < < <
Stránka byla vygenerována 22.02.2024 v 03:12