Užitečné informace
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

ALPSKÝ KLUB - RAKOUSKÝ ALPENVEREIN

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

v ROCE 2003.

Rakouský horský svaz - Oesterreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství se všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku.

Součástí členství v tomto svazu je i unikátní systém pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit včetně soutěží. Tj. každý člen Alpenvereinu, který provedl řádně úhradu členských poplatků a obdržel průkaz AV, je současně i pojištěn. Komplexní nabídka pojištění členů AV je velmi široká a je platná celosvětově. Takovýto druh pojištění nemá prakticky žádný sportovní svaz na světě (stejný systém pojištění nabízí i německý Alpenverein DAV).

Velice důležitý je i ten fakt, že pojištění, která jsou součástí členství Alpenvereinu, platí i při rekreační dovolené a většina druhů pojištění platí i při služebních cestách. Všechny druhy pojištění, kromě pojištění spoluodpovědnosti, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů platí po celém světě.

Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnostech a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů a vzdušných aktivit (paragliding, závěsné létání, aviatika, letectví atd). Pojištění při poznávacích, sportovních i rekreačních cestách i pobytech v zahraničí má i velice zásadní význam pro každého našeho občana. U nás doma se pojišťovací instituce na takové aktivity a zájmy jako je např. turistika v horách, sportovně pojatá vysokohorská turistika, horolezectví, trekking, lezení na umělé stěně, jízda na horských kolech i ve velmi náročných velehorských podmínkách, cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, jízda na divoké vodě, potápění, speleologie, jízda na koních, lyžařská turistika, běh na lyžích, sjezdové lyžování a lyžování mimo vyznačené trasy i mimo vyznačené upravované sjezdové tratě, snowboarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bobech, jízda na prknech a kolečkových bruslích a podobně včetně soutěží ve všech těchto druzích sportu téměř vůbec nezaměřují.

A proto převážnou část těchto aktivit nelze u nás pojistit nebo je pojištění vázáno na určitou pojistnou částku. Navíc je třeba u našich pojišťoven toto pojištění uzavírat při každém výjezdu mimo území naší republiky.

U OEAV je pojištění všech výše popsaných "rizikových" aktivit jako jednoduchá součást členství. Pojištění platí tedy pro každého člena, který pro daný kalendářní rok řádně uhradil členské poplatky. Úhradu členství provádí každý člen dle svých představ a dle svých časových možností - je to pouze jednoduchá činnost, kterou provede každý pouze jedenkrát za rok a která je časově minimálně náročná. Není tedy třeba vyhledávat před každým výjezdem do zahraničí pojišťovací instituci, vypisovat opakovaně přihlášku resp. opakovaně uzavírat smlouvu s pojišťovnou a trávit opakovaně čas mnoha takovýmito úkony několikrát do roka.

Součástí členství v AV je vždy pojištění pro případ autonehody, kterou může být člen AV postižen při jízdě na dovolenou, do místa sportovních soutěží nebo do místa rekreace a to jak při jízdě osobním automobilem, tak i při jízdě autobusem.

Krátce popisované výhody členství v souvislosti s pojištěním jsou umocněny značnou úsporou a výhodou především pro rodiny. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, stává se členem Alpenvereinu každý jednotlivý člen této rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží průkaz a je tedy řádně pojištěn v úplném rozsahu. Členství však v takovémto případě rodinného členství platí pouze rodiče nebo jeden rodič - děti mají členství tj. i pojištění zcela zdarma.

Tento unikátní způsob pojištění je také jednou z příčin, proč se členství v rakouském Alpenvereinu stalo velice vyhledávané i našimi občany. Především v posledních čtyřech letech 1999 až 2002 je přírůstek členské základny významný právě u rodinného členství.

Jen během roku 2002 se členem OEAV stalo přes 1600 nových členů. Do 31.8.2001 je v naší sekci Innsbruck - Praha realizované přes agenturu ALPY dnes se sídlem v Praze 5 registrováno okolo 9000 našich občanů. Členy této sekce Alpenvereinu je však už i přes 200 občanů Polska a Slovenska.

Od roku 2000 je nabídka členství v AV včetně všech organizačních návazností prováděna z Prahy. V centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 257 328 388, fax 257 324 265, e-mail: alpy@alpy.cz Vám budou Vaše žádosti vyřizovány i v budoucnu.

ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU

Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve srovnání s jinými organizacemi vyjímečné svými možnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem platnosti i výší náhrad.

Členství v OEAV přináší tyto základní výhody:

 1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě.
  • Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. Tzn., že na více než 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech máte jako členové OEAV právo na reservaci lůžka, přednostní právo na využití samooblužných prostor na chatách a můžete přitom využít dalších zlevněných služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň získáte slevu až 50% ceny za ubytování.
   Většina alpských chat má prostory (pro vaření i spaní) zv. Winterraum, které je možné využívat i v době, kdy je chata zavřena. Člen AV si může vypůjčit klíč a tyto prostory navštívit i v době, kdy chata je zavřená. Klíč pro tyto prostory je k dispozici u agentury ALPY v Praze 5, HUDY SPORT České Budějovice a ALPINUS Brno.
  • Stejná práva a výhody mají členové OEAV i na chatách francouzského (CAF), italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto uvedených svazů platí stejné zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV včetně poskytovaných slev za ubytování. Jedná se o dalších asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
  • Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních střediscích a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytování. Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení.
 2. Pojištění členů

  Pojištění v rámci členství v OEAV (ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE) platí pro všechny členy OEAV. Při úrazech jsou pojištěny všechny výdaje za záchranné nebo pátrací akce (záchrana nebo pátrání po členech OEAV), které vznikly při klubových i soukromých aktivitách členů OEAV prováděných během volného času i během dovolených. Při úrazech i při nemoci jsou kryty všechny výkony spojené s transportem postiženého člena OEAV do místa trvalého pobytu, s jeho převozem i všechny výkony při lékařském ošetření i při pobytu v nemocnici - toto krytí se vztahuje na klubové i soukromé aktivity členů OEAV prováděné jak během volného času i během dovolených, tak také na služební cesty.

  Toto pojištění platí na všech kontinentech světa.

  Člen AV je pojištěn pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě do místa svého pobytu v horách nebo do místa svého rekreačního pobytu.

 3. Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená
  • každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha autobusových linkách a železničních tratích v Rakousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkorozchodných železnicích, lanovkách a vlecích v horách. Bohužel však neexistuje žádný centrálně vyhotovený seznam těchto zařízení, na kterých je poskytována sleva.
  • každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně nebo velmi levně vzdělávací kurzy a semináře. Tento systém vzdělávání je předpokladem větší bezpečnosti při pohybu v horách.
  • AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdninové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho těchto prázdninových programů je zajištěno i s možností úplného opatrování Vašich dětí.
 4. Další výhody
  • členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře zpracované ročenky OEAV Jahresbuch, ročenky jsou v němčině
  • členství přináší 6× ročně za poplatek 230 Kč speciální časopis v němčině AV-Mitteilungen pro každého člena přímo na vaši adresu
  • tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV, kteří své členství získají u české centrály ALPY v Praze 5

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU

PRO OBČANY Z ČR v r. 2003

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky.

VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2003 včetně poštovného a bankovních poplatků činí:

A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku roč. 1943 - 1977) 1 760,- Kč
B - členství (senioři do roč. 1942, junioři roč. 1978 - 1984, partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení) 1 390,- Kč
Děti a mládež od roč. 1985 790,- Kč
Rodinné členství (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1978 nebo u studentů do roč. 1976 - příspěvek platí pouze rodiče např. otec 1760 Kč + matka 1390 Kč + děti gratis nebo matka 1760 Kč + děti gratis nebo muž invalidní 1390 Kč + matka 1390 Kč + děti gratis)
Připojištění TRVALÉ INVALIDITY -
nebo
260,- Kč
520,- Kč
Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6× ročně)
Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši předplatitelé včas informováni.
230,- Kč

 

Pro rok 2003 zůstává zachován tzv. VSTUPNÍ POPLATEK pro nově přihlášené členy AV z České nebo Slovenské republiky i z Polska. Tento poplatek činí 240,- Kč. (Platí pro nově přihlášeného člena nebo pro člena, který vynechal členství více jak jeden rok).

Vysvětlení:

V září 2002 jsme dostali z centrály OEAV v Innsbrucku potvrzenou informaci o tom, že členské poplatky pro naše členy budou pro rok 2003 stejné jako byly v roce 2002. V této výši jsme začali u nových členů v průběhu září a října 2002 vybírat členské poplatky. A takovéto informace jsme v plném rozsahu zveřejnili v několika informacích o členství na rok 2003. Začátkem listopadu 2002 nám však vedení sekce oznámilo, že se zvyšují oddílové příspěvky a že členství pro české členy bude u kategorií A a B zvýšeno o 1 € tj. o 30 Kč. V tomto předkládaném souboru informací o členství v OEAV na rok 2003 je již tato úprava promítnuta.

 

ÚHRADA ČLENSTVÍ

Obnovit nebo zřídit členství v Alpenvereinu je možné i telefonicky či faxem v centrále Alpenvereinu - Alpského klubu v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. Úhradu členství je možné provést buď poštovní složenkou na výše uvedenou adresu nebo převodem na účet u ČSOB a.s., Praha 1, Na příkopě 14, č.ú. 900952453/0300. U bankovního převodu je nutno zaslat doklad o provedení platby.

Členství v Alpském klubu - ALPENVEREINU pro rok 2003 budou rovněž zprostředkovávat i naši partneři na několika místech v naší republice.

V Českých Budějovicích to bude HUDY SPORT, Hroznová 28, 37001 České Budějovice; v Olomouci pak prodejna PETR GIACINTOV, Ostružnická 19, 772 00 Olomouc, tel. 585 227 887; v Brně to bude outdoorová prodejna ALPINUS, Panská 2/4, 663 70 Brno nebo CK KUDRNA se sídlem na nádraží ČD v Brně. V Jablonci je náš partner agentura TISK&REKLAMA, Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01 Jablonec n.N. Na Slovensku bude členství zajišťovat náš nový partner ROKOŠPORT Outdoor - Ing. M. Němeček, M. R. Štefánika 24 - 26, SK 971 01 Prievidza. Na uvedených adresách získáte přihlášky (s přihláškou není nutné u nových členů dodat fotografii - v zahraničí musíte mít s sebou vždy cestovní pas) i další informace. Členský průkaz obdrží každý z Prahy.

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

UNIQA - partner OEAV nabízí od 1.1.2001 novinku zaměřenou na Vaše větší životní zajištění pro případ nehody s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%) - nabízí následující výhodný systém PŘIPOJIŠTĚNÍ.

Při úhradě připojištění ve výši 260,- Kč na celý kalendářní rok je postižený člen v případě trvalé invalidity 50% a více jako následek úrazu při sportovních aktivitách zajištěn následovně:

 • každý připojištěný člen OEAV bude dostávat měsíční odškodné ve výši 363,40 EUR
 • toto odškodné bude postižený člen OEAV dostávat do konce svého života
 • provede-li člen OEAV úhradu připojištění ve výši 520,- Kč, bude jeho měsíční odškodné 726,8 EUR atd.
 • pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí zvýhodněný tarif tohoto připojištění ve výši 940,- Kč za rok tj. při úrazu rodičů s uvedenými následky bude tento postižený člen dostávat měsíční odškodné ve výši 363,40 EUR a při úrazu dítěte je to jednorázové odškodné 72 680,- EUR
 • při úmrtí postiženého člena OEAV bude toto odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období 20 let po vzniku nehody
 • toto připojištění platí do 31.12.2002
 • toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)

Toto připojištění si mohou všichni členové OEAV doplatit osobně nebo složenkou u cestovní kanceláře ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku 2002. Jeho platnost je potom do 14 dnů od zaslání kopie dokladu připojištění.

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

 • závody s motorovými vozidly, letecké sporty, závěsné létání, paragliding, aviatika, parašutismus.

KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

 • členové OEAV nad 74 let
 • osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní, osoby s neurologickými problémy

VÝHODY PRO ČESKÉ ČLENY AV

- SLEVY PŘI NÁKUPU V CELÉ ČR

Pro české členy Alpenvereinu Sekce Innsbruck - Praha je i pro rok 2003 připraveno několik dalších nabídek, zajímavostí a výhod.

 • každý člen naší sekce získává slevu při objednání předplatného časopisu LIDE&HORY - členové AV získají časopis za celoroční předplatné ve výši 270 Kč, nečlenové platí 320 Kč
 • každý člen naší sekce získává po předložení průkazu AV v obchodní síti prodejen HUDY SPORT, ALPINUS, MOIRA a dalších prodejen outdoorového vybavení po celé ČR (úplný seznam prodejen, ve kterých získá člen AV slevu najdete v časopise LIDÉ HORY č.6/2002) slevy při nákupu outdoorového vybavení ve výši 5%.
 • v prodejní síti ALPINUS získá člen AV při nákupu zboží v hodnotě nad 5000 Kč Slevu ve výši 7%.
 • slevy 5% získáte i při nákupu map a průvodců ve specializované prodejně map a průvodců MAPIS, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, v prodejně KIWI v Praze 1 a v Brně v prodejně F&B, Vachova 8
 • o dalších slevách, které budou platné na území celé ČR a které jsou ve stadiu vyjednávání Vás budeme včas informovat na stránkách časopisu LIDÉ&HORY i na našich webových stránkách

V centrále ALPY v Praze 5 můžete zakoupit:

 • čepice s logo potiskem AV
180,- Kč
 • tričko s logo potiskem AV bílé nebo černé
100,- Kč
 • samolepka AV 5×9 cm, bílá nebo zelená
12,- Kč
 • odznak protěž - malý
55,- Kč
 • odznak protěž - střední
60,- Kč
 • odznak protěž - velký
64,- Kč
 • nášivky s logo OEAV
80,- Kč
 • členové AV mají možnost zakoupit všechny speciální mapy, které AV vydává i seznam chat AV. Mapy v měřítku 1:25 000 i seznam chat budou za následujících velice výhodných cenových relací.
  • AV mapy alpských regionů (50 titulů)
  220,- Kč
  • AV mapy - horské regiony světa (16 titulů)
  280,- Kč
  • Seznam chat v Alpách, 570 stran
  490,- Kč

POJIŠTĚNÍ PŘI SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH

AKTIVITÁCH NA CELÉM SVĚTĚ A PŘI CESTÁCH

DO CELÉHO SVĚTA

Pojištění v rámci členství v OEAV (ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE) platí na celém světě. Výjimkou je pouze pojištění spoluodpovědnosti (člen OEAV způsobí újmu jinému) a pojištění při poranění člena OEAV jinou osobou vč. soudních výloh - tato pojištění platí pouze pro oblast Evropy.

Pojišťovacími společnostmi v rámci členství v OEAV jsou celosvětově renomované rakouské pojišťovací instituce:

 • pojištění osob provádí UNIQA PERSONALVERSICHERUNG AG
 • pojištění odpovědnosti a pojištění soudních výloh provádí GENERALI VERSICHERUNG AG

 

POJISTNÉ ČÁSTKY

Uvedené částky platí pro osobu a pro pojistnou událost.

 1. Záchranné nebo pátrací akce

  Výdaje za tyto úkony jsou pojištěny až do výše 21 810 €. Výdaje za záchranné nebo pátrací akce jsou výdaje, které jsou nezbytně nutné, jestliže člen OEAV:

  • utrpěl úraz
  • dostal se do takové situace, ze které musel být ať zraněn či nezraněn zachraňován
  • utrpěl smrtelný úraz

  Jedná se přitom o prokazatelné výdaje za pátrání po pojištěném členu OEAV vč. lékařsky nutného transportu z místa nehody na nejbližší sjízdnou silnici nebo do nejbližší nemocnice.

 2. Transport do místa trvalého pobytu, převoz i všechny výkony při lékařském ošetření i při pobytu v nemocnici
  • výdaje za transport postiženého člena OEAV ze zahraničí jsou bez omezení
  • výdaje za převoz postiženého člena OEAV a rovněž výdaje za převoz člena OEAV po smrtelném úrazu v zemi trvalého pobytu jsou bez omezení. V případě nemoci (např. při infarktu) jsou tyto výdaje kryty a jsou bez omezení pouze v tom případě, předcházela-li této události záchranná akce
  • nutné výdaje za ošetření (lékařsky zdůvodněné) resp. za pobyt v nemocnici (vč. nutného transportu do nemocnice) v cizině jsou kryty až do částky 7 268 €

  V tomto bodě 2 uvedené výdaje jsou:

  2.1 všechny výdaje lékařsky zdůvodněného transportu postiženého člena OEAV z ciziny do nemocnice v zemi trvalého pobytu vč. evtl. výdajů za nutný doprovod s postiženým členem OEAV (výdaje za doprovodnou, postiženému blízkou osobu) z místa nehody.

  Předpokladem pro transport postiženého člena OEAV je kromě jeho způsobilosti k tomuto transportu i to, že:

  • postižený člen OEAV je v ohrožení života
  • v místě úrazu provedený lékařský zákrok neodpovídá standartní úrovni ošetření, které by postiženému bylo poskytnuto v zemi jeho trvalého pobytu
  • pobyt v nemocnici postiženého člena OEAV bude trvat více než 3 dny

  2.2. výdaje v cizině (ne v zemi trvalého pobytu) za nutné lékařské ošetření (ambulantní ošetření nebo pobyt v nemocnici) vč. předepsaných léků a lékařských služeb a nutného transportu do nejbližší nemocnice jsou kryty částkou 7 268 €. Z této částky je ambulantní ošetření vč. předepsaných léků definováno částkou max. 1 454 €. Pro ambulantní ošetření vč. předepsaných léků platí spoluúčast postiženého člena OEAV ve výši 72 € za osobu při každém pobytu v zahraničí. Tato částka ve výši 72 € bude pojišťovací institucí UNIQA při vyrovnávání výdajů postiženým členům OEAV za zaplacené lékařské služby vždy odpočítávána.

  Ve vyjímečných a nutných případech na základě bezpodmínečné nutnosti ze strany nemocnice nebo ze strany ambulantního zařízení provádí pojišťovací organizace UNIQA úhradu výdajů za lékařské ošetření předem - vyrovnání s postiženým členem OEAV pak následuje v další fázi řízení pojistné údálosti.

  Všechny výdaje uvedené v tomto bodě 2.2 jsou kryty po dobu prvních 6-ti týdnů každého pobytu v zahraničí.

  2.3 všechny výdaje za převoz zemřelého nebo smrtelně zraněného člena OEAV do místa jeho trvalého pobytu

  2.4 výdaje za převoz člena OEAV v zemi jeho trvalého pobytu. V tomto případě se jedná o převoz ze vzdálené nemocnice do nemocnice blízké místu trvalého pobytu postiženého člena OEAV

  2.5 výdaje za transport nebo převoz postiženého člena OEAV uvedené v bodech 2.1, 2.3 a 2.4 jsou kryty pouze tehdy, když tyto služby provede pouze organizace, která je smluvním partnerem pojišťovny UNIQA (uvedeno na ročním průkazu OEAV - jedná se např. o Tyrolean Air Ambulance). V opačném, případě jsou kryty výdaje částkou max. 727 €.

 3. Pojištění spoluodpovědnosti (člen OEAV způsobí jinému újmu na zdraví) je kryto částkou až do výše 2 180 186 €. Pojištění při poranění člena OEAV jinou osobou vč. soudních výloh je kryto částkou až do výše 32 703 €.

  U těchto druhů pojištění jsou pojištěny osobní a věcné škody, které vzniknou postiženým nebo zúčastněným členům OEAV, dále výdaje za právní pomoc i soudní výdaje při řešení a rozhodování o viníkovi těchto škod.

  V tomto bodě 3 uvedené druhy pojištění platí při těchto aktivitách:

  • při organizovaných nebo klubových akcích vyhlášených v klubových programech
  • při provádění klubových či soukromých akcích charakteru turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, běh na lyžích, vysokohorské lyžování a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, MTB a nesoutěžní jízda na kolech a cykloturistika

  Toto pojištění platí pouze v oblasti Evropy a na ostrovech ve Středozemním moři (neplatí na ostrovech v Atlantickém oceánu, na Islandu, na Grónsku, na Špicberkách, stejně jako v asijské části Turecka a v asijské části bývalého Sovětského svazu).

PLATNOST POJIŠTĚNÍ A DOBA POJIŠTĚNÍ

 • pojištění je platné po celý kalendářní rok a od okamžiku jakmile je uhrazen poplatek za členství v OEAV pro příslušný rok. Výjimku tvoří vždy leden každého roku. Jestliže došlo v průběhu ledna k pojistně události a členství pro příslušný rok u stávajícího člena nebylo dosud uhrazeno - pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členství doplaceno bezprostředně po nehodě a když postižený byl v minulém roce členem OEAV tj. měl uhrazeno členství za minulý rok.
  Při úhradě členství po 31. lednu platnost pojištění na celý rok začíná v 0.00 hod následující den po úhradě členství.
 • členové AV, kteří pojištění neplatí (jubilanté nebo děti, kteří jsou členy AV na základě rodinného členství) jsou rovněž pojištěni v plném rozsahu
 • dokladem pro všechny uvedené druhy pojištění je pouze průkaz OEAV

 

VÝJIMKY PŘI ZÁCHRANNÝCH AKCÍCH

U záchranných a pátracích akcích se pojištění nevztahuje na:

 • nehody vzniklé při služebních cestách členů OEAV nebo při jiné výdělečné činnosti (naproti tomu jsou pojištěny takovéto nehody vzniklé činností profesionálních horských vůdců či lyžařských vůdců a vyškolených instruktorů v rámci OEAV)
 • nehody vzniklé v domácnostech, bytech i domech postižených členů OEAV
 • autonehody členů OEAV. Jsou však pojištěny autonehody, které vzniknou při jízdě na klubová shromáždění a zasedání stejně jako autonehody, které vzniknou při cestě na klubové i soukromé akce chatakteru turistika, VHT, horolezectví, běh na lyžích, vysokohorské lyžování a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, MTB a nesoutěžní jízda na kolech a cykloturistika. Pojištěny jsou rovněž nehody, které vzniknou při jízdě lanovkou nebo vlekem
 • nehody vzniklé při vzdušných aktivitách (závěsné létání, paragliding, létání motorovými i bezmotorovými letadly a seskoky padákem). Pojištěny jsou však nehody u letadel určených pro dopravu osob (např. letecká doprava)

 

VÝJIMKY PŘI TRANSPORTU ZE ZAHRANIČÍ, PŘI PŘEVOZU, U LÉKAŘSKÉHO OŠETŘENÍ A U POBYTU V NEMOCNICI

V těchto případech se pojištění nevztahuje na:

 • lékařské výkony a služby, které byly započaty před obdobím pojištění
 • lékařské výkony a služby u chronických onemocnění
 • lékařské výkony a služby nutné při řešení následků dlouhodobých pobytů v zahraničí
 • ošetření zubů kromě těch služeb a výkonů, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů
 • lékařské výkony a služby při přerušení těhotenství nebo při porodech. Pojištěny jsou však služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před ohlášeným termínem porodu
 • lékařské výkony a služby jako následek nadměrného použití alkoholu, použití drog nebo zakázaných léků
 • kosmetické a lázeňské služby a na služby a výkony při rehabilitaci
 • profylaktická očkování
 • ošetření a služby vzniklé v souvislosti s úrazy při válečných operacích, při potlačování demostrací nebo násilí a při podobných operacích
 • lékařské výkony a služby spojené s odstraňováním následků po jaderném záření či podobných úrazů
 • lékařské výkony a služby spojené s nehodami, které vzniknou při vzdušných aktivitách (viz výjimky při záchranných akcích)

CO JE PŘI NEHODĚ NUTNÉ UČINIT

 1. Při vzniku nehody je nutné tuto událost ohlásit. Bude-li v souvislosti s nehodou nutný transport z ciziny, bude-li nutné zajišťovat převoz v cizině nebo v tuzemsku nebo bude-li nutné zajišťovat pobyt v nemocnici je nutné rovněž kontaktovat kancelář UNIQA Personalversicherung (tel 0043 1 2049999, fax 0043 1 21175 - 1199 v pracovní době - anglicky, německy, francouzsky) nebo kancelář Tyrol Air Ambulance (tel 0043 512 22422, fax 0043 512 288888 nonstop služba - A, N, F) nebo při neznalosti cizích jazyků i ALPY v Praze (tel 00420 2 5732 8388, fax 00420 2 5732 4265 v pracovní době 9.00 - 17.00 hod). Při takovéto žádosti o pomoc či o radu uvádějte jméno, adresu, datum narození a číslo průkazu postiženého člena OEAV a jméno či adresu ošetřujícího lékaře či nemocnice i telefonních či faxových kontaktů. Tyto kontakty jsou důležité pro zajištění správného převozu či transportu i pro zajištění bezproblémového krytí výdajů za tento převoz či za pobyt v nemocnici - o pobytu v nemocnici či o transportu vždy rozhoduje ošetřující lékař. A právě s ním se uvedené agentury po Vaší žádosti spojí.
 2. Při pojistné události v mimoevropských regionech bude na Vás nejspíše vyžadováno i přes předložení průkazu OEAV další potvrzení o Vašem členství v OEAV tj. o Vašem pojištění. Uvádíme proto kontaktní adresy institucí a ústavů, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu (místo Vašeho pobytu např. v Nepálu nebo v Chile) potvrzení o Vašem pojištění. Upozorňujeme, že tyto centrály si vedou evidenci těchto Vašich dotazů a není proto možné jako to bylo u jednoho letošního případu uvádět nepravdivé údaje.

  Potvrzení o Vašem pojištění v rámci členství v OEAV získáte na adresách:

  ALPY, Štefánikova 63, Praha 5, tel (+420) 257 328 388, fax (+420) 257 324 265

  SVD Versicherungsbörse GmbH, Brunecker StraSe 2d, A 6020 Innsbruck

 3. Při ambulatním ošetření vč. nákupu předepsaných léků - je zavedeným pravidlem, že tyto výdaje za lékařské ošetření hradí postižený člen OEAV ošetřujícímu lékaři na místě pokud částka dosahuje hodnoty do 350 €. Tato uhrazená částka je Vám pak pojišťovnou UNIQA vrácena po zpracování pojistného případu pošt. šekem na Vaši adresu po odečtení spoluúčasti ve výši 72 €.

  Doklad, který Vám ošetřující lékař nebo ambulance vystaví musí obsahovat: jméno a datum narození ošetřované osoby, popis nemoci, způsob ošetření, místo a čas ošetření, výše nákladů a způsob úhrady těchto nákladů a samozřejmě údaje ošetřujícího lékaře.

 4. Po nehodě, po ambulantním ošetření nebo po evtl. pobytu v nemocnici je nutné událost ohlásit pomocí formuláře SCHADENMELDUNG buď přímo na adresu pojišťovenské bursy Sparkassen-Versicherungsdienst, Brunecker Strasse 2d, A 6020 Innsbruck nebo na adresu ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5.
 5. Obržíte-li na Vaši adresu v souvislosti s pojistnou událostí faktury (často to bývá i 3 měsíce po pojistné údálosti) za transport či převoz - tyto faktury neplaťte. Originály těchto faktur zašlete poštou nebo předejte na adresu tam, kam jste zaslali hlášení SCHADENMELDUNG (buď Sparkassen-Versicherungsdienst v Innsbrucku nebo ALPY v Praze 5). Zhotovte si kopii těchto faktur pro svou kontrolu.

HLÁŠENÍ ÚRAZŮ A POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ,

USPOŘÁDÁNÍ ZASÍLANÝCH DOKLADŮ o úrazu

nebo o pojistné události.

Vznikne-li členům Sekce INNSBRUCK-PRAHA pojistná událost, je jejich povinností zaslat o události hlášení a podat o situaci kolem úrazu pravdivé informace. Hlášení o úrazu se podává po události (po návratu z ciziny, po návratu z nemocnice atd) na formuláři

Schadenmeldung zur Unfallversicherung

Formulář hlášení si mohou všichni členové Sekce INNSBRUCK-PRAHA vyžádat na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5

Bez ohlášení na uvedeném formuláři nebude možná likvidita pojistné události. Vyplnění výše uvedeného formuláře je možné anglicky nebo německy.

K tomuto vyplněnému formuláři přiložte originály faktur za transporty, za pobyt v nemocnici, za ambulantní ošetření (pokud jste je již obdrželi) atd, kopie dokladu o provedené úhradě spoluúčasti ve výši 72 € (v případě, že se jedná o ambulantní ošetření a o náhradu za uhrazené léky), kopie průkazu OEAV s vyznačením data úhrady členství v OEAV. Každý český, slovenský či polský člen OEAV - ALPSKÉHO KLUBU současně zašle na adresu ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 i potvrzení od své pojišťovny, že se nepodílela ani částečně na likvidaci pojistné události. Pokud Vám rakouská pojišťovenská burza bude po likvidaci pojistné události vracet peníze za Vámi provedenou úhradu, přiložte i přesné údaje o Vaší bance vč. čísla účtu a adresy banky.

Výše uvedená dokumentace o úrazu zaslaná spolu s hlášením Schadenmeldung na adresu do Innsbrucku nebo do Prahy musí být uspořádaná a očíslována. Tj. před odesláním dokladů vyhotovíte seznam všech zasílaných dokladů a doklady dle tohoto seznamu i očíslujete. V opačném případě Vám bude dokumentace vrácena k doplnění.

DOPORUČENÍ PRO NAŠE ČLENY OEAV PŘI

LIKVIDACI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Protože zvláště v posledních dvou letech došlo k výraznému nárustu členů OEAV a současně s tím často i k nesprávnému postupu a k velice problematickému vyřizování pojistných událostí, požádala nás pojišťovenská bursa v Innsbrucku o pomoc při likvidaci a řešení těchto událostí. Žádáme Vás tedy touto informací o zachovávání těchto doporučení:

VÝDAJE ZA ZÁCHRANNÉ AKCE

Faktury za záchrannou akci ať se jedná o vrtulník nebo tým záchranářů nemusí být postiženými členy OEAV placeny. Úhradu těchto výdajů provádí UNIQA. Za záchrannou akci se neplatí žádná spoluúčast ve výši 72 €.

TRANSPORT ZE ZAHRANIČÍ

Před zajišťováním transportu postiženého člena OEAV ze zahraničí do ČR či na Slovenska nebo do Polska je nutné nejprve provést domluvu na uvedené kontakty do Vídně, Innsbrucku (telefonní kontakt na zadní straně průkazu OEAV) nebo na ALPY. Mohlo by se stát, že pak UNIQA uhradí za takovýto transport pouze 727 €.

LÉKAŘ A NEMOCNICE V ZAHRANIČÍ - VELICE DŮLEŽITÉ

Mělo by být pravidlem, že faktury za lékařské ošetření nebo za krátkodobý pobyt v nemocnici do 3 dnů (především u soukromých zařízení) uhradí poškozený člen OEAV hotovostí na místě sám. Originál těchto faktur pak spolu s dokladem o jejich uhrazení je nutné spolu s vyplněným formulářem SCHADENMELDUNG zaslat na uvedené adresy pojišťovenské burzy v Innsbrucku. Je nutné uvést přesné údaje vaší banky včetně adresy. Pojišťovenská burza Vám pak včas uhradí zaplacenou částku - od částky odečte spoluúčast 72 €. V Evropě bylo v posledních letech při likvidaci pojistných událostí zavedeno pravidlo platné pro všechny pojišťovenské společnosti - pojišťovny budou vyplácet takovéto údaje za likvidovanou událost přímo na své klienty a nikoliv na lékaře nebo na nemocnice. Pouze při pobytu v nemocnici delším než 3 dny provádí UNIQA úhradu výdajů přímo na účet nemocnice - výdaje za ošetření v těchto případech jsou poměrně vysoké a v těchto případech se neplatí spoluúčast ve výši 72 €.


Tento dokument byl zkrácen a převzat z WWW stránky ALPY spol. s r. o., kde si také můžete prostudovat aktuální kompletní informace a naleznete zde i přihlášku.
Informace o členství v Rakouském alpském svazu (ALPENVEREIN):
Informace o rakouském alpském svazu ALPENVEREIN (OEAV) ...
Další informace na ALPY.NET:
Průvodce po několika zajímavých horských oblastech ...
Virtuální průvodce ...
Lyžování ...
Počasí ...
WEB kamery ...
Užitečné informace ...
ALPY-INFO linka ...
Diskuzní fórum ...
Ubytování ...
Úvodní strana ALPY.NET ...
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Čtěte na ALPY.NET:
Výstup na Großglockner hřebenem Stüdlgrat
Výstup na Grossglockner hřebenem Stüdlgrat
Rezervace hotelů
Ubytování
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Monte Rosa
  © 1996 - 2023, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 17.12.2005 E-MAIL  
Partneři Průvodce po Alpách:  Edelweiss CZ,  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
> > > Mapa stránek < < <
Stránka byla vygenerována 09.12.2023 v 12:21