Průvodce po Alpách
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

Podmínky používání těchto stránek

Upozornění!:

Pohyb v horách je nebezpečná činnost, při které si člověk může přivodit újmu na zdraví nebo i smrt.

Autor těchto stránek nenese odpovědnost za škody a újmy vzniklé v důsledku používání těchto stránek.


Tyto webové stránky vždy používáte na vlastní nebezpečí.Podmínky použití
Přístup na www stránky ALPY.NET, PRUVODCE.INFO a ALPY-INFO.NET (dále jen "stránky") a použití těchto www stránek podléhá následujícím podmínkám. Prosím používejte tyto stránky pouze tehdy, pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte, neboť použití těchto stránek bude automaticky považováno za vyjádření Vašeho souhlasu.

    Všichni uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že používají tyto www stránky a jejich obsah na vlastní nebezpečí. Obsah těchto stránek je poskytován tak, jak je a jak je k dispozici.
Autor stránek nedává žádné záruky, vyhlášené ani nevyslovené, za úplnost a správnost informací na těchto www stránkách. Obzvlášť si musíte být vědomi, že tyto informace už nemusí být aktuální.
Informace publikované na těchto stránkách jsou částečně nebo zcela přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat nepřesnosti a chyby. Ani autor stránek ani jakákoliv třetí strana, která se podílí na vytváření, produkci nebo přenášení těchto www stránek, neodpovídají za náhradu škody nebo újmu na zdraví vzniklé na základě, nebo v souvislosti s následujícími důvody: z přístupu, nebo nemožnosti přístupu, z použití, nebo nemožnosti použít tyto www stránky, nebo z faktu, že jste se spoléhali na informace poskytované těmito www stránkami. Pokud jsou podávány rady nebo doporučení, měly by být chápany jako nezávazné. Autor stránek může kdykoliv částečně nebo úplně upravit tyto stránky nebo je odstranit z internetu úplně. Autor stránek však nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto stránek.

    Uživatel bere na vědomí, že autor stránek nezodpovídá za jejich neustálou dostupnost. Autor stránek si dále vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

    Veškeré informace na těchto stránkách se uživatelům poskytují zdarma, není-li uvedeno jinak. Každý uživatel smí použít a ukládat nabízené informace pro svou osobní potřebu. Každá jiná forma použití, zejména jakýkoli druh replikace, veškeré změny nebo zařazení informací do jakékoli publikace, je povolena pouze s předchozím souhlasem autora stránek nebo vlastníka příslušných informací. Autor stránek zvláště upozorňuje na skutečnost, že obsah stránek a informace zde uvedené mohou být chráněny právy vlastníka.

    Tyto www stránky obsahují linky/odkazy na www stránky třetích stran. Autor stránek nepřijímá žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto www stránek ani žádnou zodpovědnost za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoliv formě. Linky na další stránky se poskytují uživatelům internetu pouze kvůli jejich pohodlí. Uživatelé navštěvují takovéto www stránky na vlastní nebezpečí.

    Autor stránek může, ale není povinen monitorovat nebo prohlížet kterékoliv části webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá sdělení nebo komunikují výhradně mezi sebou, včetně diskusních skupin, chatu, reportáží a jiných uživatelských fór. Autor stránek nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. Autor stránek si vyhrazuje právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by byl považován za protiprávní, urážlivý, neslušný nebo jinak nepřijatelný.

Ochrana osobních údajů
    Internetové stránky alpy.net přijímají následující informace o návštěvnících stránek:
Informace, které jsou nepovinné a jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Jedná se o jméno, případně přezdívku, e-mailovou adresu, adresu webové stránky a další. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro pro účast v diskuzi případně pokud uživatel publikuje své poznámky k jednotlivým stránkám. Nikde jinde nejsou tyto osobní údaje shromažďovány ani uchovávány. Všechny údaje kromě jména, příjmení nebo přezdívky uživatele jsou po zveřejnění uživatelského textu smazány a nikde se neshromažďují. I jméno, příjmení nebo přezdívka uživatele jsou uchovávány pouze jako podpis uživatele pod vloženým textem a na požádání je kdykoli vymažeme.

Jak fungují cookies?
    Protokol http je protokol, kterým komunikuje webový server, na kterém jsou uloženy tyto webové stránky s Vaším prohlížečem. Protokol HTTPS je verze protokolu http, která používá šifrovanou komunikaci.
    Jako Cookie se v protokolu http/https, označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na Vašem počítači, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na web přistupujete. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru.
    Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Slouží také k tomu, aby server věděl, jakými stavy jste na webu prošli, a uměl se třeba vrátit na předchozí stránku. Cookies lze nastavovat také na straně serveru.
    Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro Váš počítač nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu do Vašeho soukromí. Navštívený web si do Cookies může ukládat libovolné údaje, které o Vás během Vašeho pobytu na webových stránkách zjistí, může sledovat, co Vás zajímá, na jakých stránkách jste setrvali déle, může uchovávat celou Vaši cestu po webu. Cookies v sobě obsahují informaci o tom, jak dlouho mají být uchovávány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim jste rozpoznáni při opětovné návštěvě stránek. V případě, že bude Váš počítač napaden, může útočník z cookies získat vaše osobní údaje a může se Vaší identitou v některých případech prokázat webovému serveru, který navštěvujete.
    Provozovateli webu je legislativou uloženo návštěvníky webu o použití cookies informovat, což tímto textem činíme.
    Z pohledu legislativy (GDPR) jsou cookies, pomocí kterých lze identifikovat uživatele nebo zařízení, které uživatel používá osobními údaji a s jako takové je provozovatel webu povinen chránit a jejich zpracování je možné jen za dodržení zákonných podmínek.
    Účel cookies. Vzhledem k tomu, že protokol http je bezestavový, mohou být některé cookies nutné pro normální běžnou funkci webových stránek. Jiné slouží zlepšení funkcí a personalizaci obsahu, další mohou sledovat Vaše preference, mohou ukládat informace, které jsou pak předvyplňovány do formulářů, mohou umožňovat sledování Vašeho pohybu na internetu nebo daných webových stránkách.
    Zdroj cookies. Některé cookies mohou patřit provozovateli stránek a pracují pouze s doménou, na které si právě prohlížíte webové stránky. Ale provozovatel těchto stránek může dovolit třetím stranám, aby prostřednictvím jeho stránek ukládaly do Vašeho počítače cookies, které poskytují informace této třetí straně (typicky cookies pro Google Analytics).
    Webové signály jsou elektronické obrázky (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat při počítání uživatelů, kteří tyto weby navštíví, a počítat nebo sledovat některé jejich aktivity. Mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, aby bylo možno zjistit, zda byly přečteny a zda byly případně využity obsažené odkazy.

Zákonné podmínky pro použití cookies
    Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
    Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES). Tento souhlas může být v ČR vyjádřen nastavením prohlížeče.
    Souhlas ale není potřebný pro cookies, které jsou využívány pouze za účelem zajištění správné funkce stránek, jejich optimalizace nebo jsou nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si uživatel výslovně vyžádal.
    Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
    Vždy byste měli mít možnost sledovací cookies deaktivovat nebo odmítnout, což můžete udělat nastavením svého prohlížeče. Důsledkem je pak menší (někdy výrazně menší) komfort při pohybu na webových stránkách. Máte právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z cookies ve Vašem počítači získává), aby tato data vymazal nebo je opravil, pokud zjistíte, že neodpovídají skutečnosti.

Jak zakázat cookies třetích stran
    Nechcete-li povolit cookies třetích stran, můžete jejich ukládání na počítač zamezit nastavením prohlížeče, který používáte. Můžete nastavit jak to, zda povolíte cookies třetích stran, tak lze nastavit funkci „Do NOT Track“ která vysílá webovému serveru, na který přistupujete signál, že si nepřejete být sledováni (samotné odeslání tohoto požadavku nezajišťuje, že bude serverem respektován). Můžete si vytvořit seznam třetích stran, jejichž přístup k Vašemu počítači bude blokován.

Informace o nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče:
Microsoft Edge - Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie
Microsoft Explorer – Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení
Chrome - Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu> Soubory cookie
Mozila Firefox - Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení> Ochrana proti sledování
V nastavení si můžete nastavit i funkci Do Not Track.

    Určitá ustanovení těchto Podmínek užití mohou být nahrazena podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webového serveru.

Autor stránek si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek užití a to i bez předchozího upozornění.


© »Jiří Hrbáček«


Vstup do průvodce po Alpách
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Čtěte na ALPY.NET:
Výstup na Großglockner hřebenem Stüdlgrat
Výstup na Grossglockner hřebenem Stüdlgrat
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Lamsen Spitze
  © 1996 - 2024, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 15.11.2015 E-MAIL  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
Stránka byla vygenerována 25.02.2024 v 03:16