Užitečné informace
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

ALPSKÝ KLUB - RAKOUSKÝ ALPENVEREIN

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

v ROCE 2004

Rakouský horský svaz - Oesterreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství se všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku.

Součástí členství v tomto svazu je i unikátní systém pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit včetně soutěží. Tj. každý člen Alpenvereinu, který provedl řádně úhradu členských poplatků a obdržel průkaz AV, je současně i pojištěn. Komplexní nabídka pojištění členů AV je velmi široká a je platná celosvětově. Takovýto druh pojištění nemá prakticky žádný sportovní svaz na světě (stejný systém pojištění nabízí i německý Alpenverein DAV).

Velice důležitý je i ten fakt, že pojištění, která jsou součástí členství Alpenvereinu, platí i při rekreační dovolené a většina druhů pojištění platí i při služebních cestách. Všechny druhy pojištění, kromě pojištění spoluodpovědnosti, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů platí po celém světě.

Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnostech a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů a vzdušných aktivit (paragliding, závěsné létání, aviatika, letectví atd).

Pojištění při poznávacích, sportovních i rekreačních cestách i pobytech v zahraničí má i velice zásadní význam pro každého našeho občana. U nás doma se pojišťovací instituce na takové aktivity a zájmy jako je např. turistika v horách, sportovně pojatá vysokohorská turistika, horolezectví, trekking, lezení na umělé stěně, jízda na horských kolech i ve velmi náročných velehorských podmínkách, cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, jízda na divoké vodě, potápění, speleologie, jízda na koních, lyžařská turistika, běh na lyžích, sjezdové lyžování a lyžování mimo vyznačené trasy i mimo vyznačené upravované sjezdové tratě, snowboarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bobech, jízda na prknech a kolečkových bruslích a podobně včetně soutěží ve všech těchto druzích sportu téměř vůbec nezaměřují.

A proto převážnou část těchto aktivit nelze u nás pojistit nebo je pojištění vázáno na určitou pojistnou částku. Navíc je třeba u našich pojišťoven toto pojištění uzavírat při každém výjezdu mimo území naší republiky.

U OEAV je pojištění všech výše popsaných "rizikových" aktivit jako jednoduchá součást členství. Pojištění platí tedy pro každého člena, který pro daný kalendářní rok řádně uhradil členské poplatky. Úhradu členství provádí každý člen dle svých představ a dle svých časových možností - je to pouze jednoduchá činnost, kterou provede každý pouze jedenkrát za rok a která je časově minimálně náročná. Není tedy třeba vyhledávat před každým výjezdem do zahraničí pojišťovací instituci, vypisovat opakovaně přihlášku resp. opakovaně uzavírat smlouvu s pojišťovnou a trávit opakovaně čas mnoha takovýmito úkony několikrát do roka.

Součástí členství v AV je vždy pojištění pro případ autonehody, kterou může být člen AV postižen při jízdě na dovolenou, do místa sportovních soutěží nebo do místa rekreace a to jak při jízdě osobním automobilem, tak i při jízdě autobusem.

Krátce popisované výhody členství v souvislosti s pojištěním jsou umocněny značnou úsporou a výhodou především pro rodiny. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, stává se členem Alpenvereinu každý jednotlivý člen této rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží průkaz a je tedy řádně pojištěn v úplném rozsahu. Členství však v takovémto případě rodinného členství platí pouze rodiče nebo jeden rodič - děti mají členství tj. i pojištění zcela zdarma.

Tento unikátní způsob pojištění je také jednou z příčin, proč se členství v rakouském Alpenvereinu stalo velice vyhledávané i našimi občany. Především v posledních čtyřech letech 1999 až 2002 je přírůstek členské základny významný právě u rodinného členství.

Jen během roku 2003 se členem OEAV stalo přes 1800 nových členů. Do 30.9.2003 je v naší sekci Innsbruck - Praha realizované přes agenturu ALPY dnes se sídlem v Praze 5 registrováno okolo 10000 našich občanů. Členy této sekce Alpenvereinu je však už i přes 300 občanů Polska a Slovenska.

Od roku 2000 je nabídka členství v AV včetně všech organizačních návazností prováděna z Prahy. V centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 257 328 388, fax 257 324 265, e-mail: alpy@alpy.cz Vám budou Vaše žádosti vyřizovány i v budoucnu.

ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU

Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve srovnání s jinými organizacemi vyjímečné svými možnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem platnosti i výší náhrad.

Členství v OEAV přináší tyto základní výhody:

 1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě.
  • Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. Tzn., že na více než 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech máte jako členové OEAV právo na rezervaci lůžka, přednostní právo na využití samooblužných prostor na chatách a můžete přitom využít dalších zlevněných služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň získáte slevu až 50% ceny za ubytování.
   Většina alpských chat má prostory (pro vaření i spaní) zv. Winterraum, které je možné využívat i v době, kdy je chata zavřena. Člen AV si může vypůjčit klíč a tyto prostory navštívit i v době, kdy chata je zavřená. Klíč pro tyto prostory je k dispozici u agentury ALPY v Praze 5, HUDY SPORT České Budějovice a ALPINUS Brno.
  • Stejná práva a výhody mají členové OEAV i na chatách francouzského (CAF), italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto uvedených svazů platí stejné zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV včetně poskytovaných slev za ubytování. Jedná se o dalších asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
  • Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních střediscích a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytování. Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení.
 2. Pojištění členů

  Pojištění v rámci členství v OEAV (ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE) platí pro všechny členy OEAV. Při úrazech jsou pojištěny všechny výdaje za záchranné nebo pátrací akce (záchrana nebo pátrání po členech OEAV), které vznikly při klubových i soukromých aktivitách členů OEAV prováděných během volného času i během dovolených. Při úrazech i při nemoci jsou kryty všechny výkony spojené s transportem postiženého člena OEAV do místa trvalého pobytu, s jeho převozem i všechny výkony při lékařském ošetření i při pobytu v nemocnici - toto krytí se vztahuje na klubové i soukromé aktivity členů OEAV prováděné jak během volného času i během dovolených, tak také na služební cesty.

  Toto pojištění platí na všech kontinentech světa v období kalendářního roku tj. od 1. ledna do 31. prosince.

  Člen AV je pojištěn pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě do místa svého pobytu v horách nebo do místa svého rekreačního pobytu.

 3. Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená
  • každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha autobusových linkách a železničních tratích v Rakousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkorozchodných železnicích, lanovkách a vlecích v horách. Bohužel však neexistuje žádný centrálně vyhotovený seznam těchto zařízení, na kterých je poskytována sleva.
  • každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně nebo velmi levně vzdělávací kurzy a semináře. Tento systém vzdělávání je předpokladem větší bezpečnosti při pohybu v horách.
  • AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdninové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho těchto prázdninových programů je zajištěno i s možností úplného opatrování Vašich dětí.
 4. Další výhody
  • členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře zpracované ročenky OEAV Jahresbuch, ročenky jsou v němčině
  • členství přináší 6× ročně za poplatek 230 Kč speciální časopis v němčině AV-Mitteilungen pro každého člena přímo na vaši adresu
  • tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV, kteří své členství získají u české centrály ALPY v Praze 5

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU

PRO OBČANY Z ČR v r. 2004

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku (s přihláškou není nutné u nových členů dodat fotografii - v zahraniční musíte mít s sebou vždy cestovní pas) a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky.

VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2004 včetně poštovného a bankovních poplatků činí:

A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku roč. 1944 - 1978) 1 890,- Kč
B - členství (senioři do roč. 1943, junioři roč. 1979 - 1985, partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení) 1 490,- Kč
Děti a mládež od roč. 1986 870,- Kč
Rodinné členství (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1979 nebo u studentů do roč. 1977 - příspěvek platí pouze rodiče např. otec 1890 Kč + matka 1490 Kč + děti gratis nebo matka 1890 Kč + děti gratis nebo muž invalidní 1490 Kč + matka 1490 Kč + děti gratis)
Připojištění TRVALÉ INVALIDITY -
nebo
260,- Kč
520,- Kč
Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6× ročně)
Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši předplatitelé včas informováni.
230,- Kč
Vystavení duplikátu průkazu AV 50,- Kč

 

VSTUPNÍ POPLATEK pro nově přihlášené členy AV z České nebo Slovenské republiky i z Polska činí 240,- Kč. (Platí pro nově přihlášeného člena nebo pro člena, který vynechal členství více jak jeden rok).

 

Členské poplatky 2003 - důvod navýšení

Navýšení členských poplatků v roce 2004 oproti roku 2003 si vyžádaly výdaje na pojištění všech druhů rizikových aktivit. Především výdaje, které čerpají členové OEAV při úrazech a pojistných událostech na celém světě vykazují v posledních dvou letech výrazný nárůst. Navýšení členských poplatků bylo vedením OEAV stanoveno pro členy kategorie A částkou 4,5 €, pro členy z ČR pak bylo navýšení stanoveno částkou 130 Kč.

 

ČLENSTVÍ V OEAV A PŘEDPLATNÉ

ČASOPISU LIDÉ&HORY

Od roku 2004 zavádíme po dohodě s vedením OEAV v Innsbrucku výrazné zvýhodnění členských poplatků pro všechny stávající i nové členy Alpenvereinu, kteří si současně předplatí časopis LIDÉ&HORY. Tato tzv. kombinovaná nabídka na členství v OEAV a celoroční předplatné časopisu LIDÉ&HORY je za následujících podmínek:

- členové kategorie A   uhradí
místo
2 070,- Kč
2 235,- Kč
- členové kategorie B   uhradí
místo
1 670,- Kč
1 835,- Kč
- při rodinném členství (kat A + kat B) se   uhradí
místo
3 500,- Kč
3 725,- Kč
- při rodinném členství (kat B + kat B) se   uhradí
místo
3 100,- Kč
3 325,- Kč

 

Vstupní poplatky pro nové členy zůstávají při této kombinované nabídce zachovány.

Nečlenové AV zaplatí za celoroční předplatné časopisu LIDÉ&HORY 345,- Kč.

 

ÚHRADA ČLENSTVÍ

Obnovit nebo zřídit členství v Alpenvereinu je možné osobně v centrále Alpenvereinu - Alpského klubu v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 15000 Praha 5. Na téže adrese je možné zřídit členství i telefonicky, faxem nebo mailem. K přihlášení lze využít Přihlášku do OEAV na web-stránkách www.alpy.cz.

Při osobní návštěvě a při úhradě členství hotovostí v centrále získáte členský průkaz na místě.

Při úhradě členství poštovní složenkou na výše uvedenou adresu uvádějte laskavě na složence do zprávy pro příjemce důvod platby tj. např. AV 2004 a jména osob, za které je úhrada provedena. Chcete-li vyřídit členství touto formou, je nutné zaslat na naše fax. číslo 257 324 265 potvrzenou část složenky, která vám zůstává. A spolu s ní i vyplněnou Přihlášku do OEAV nebo seznam osob, za které je platba provedena.

Úhradu členství je možné provést i bankovním převodem na účet u ČSOB a.s., Praha 1, Na příkopě 14, č.ú. 900952453/0300 - v tomto případě je nezbytně nutné uvádět u platby variabilní symbol. Stávající členové uvedou jako VS číslo svého průkazu AV z minulého období. Noví členové, kteří ještě členský průkaz nemají, uvedou jako VS své rodné číslo. I při této formě úhrady je nutné poslat na fax. číslo 257 324 265 potvrzenou kopií platebního příkazu. A spolu s ním i vyplněnou Přihlášku do OEAV nebo seznam osob, za které je platba provedena. Není-li u tohoto druhu úhrady uveden VS, bude vám členství vybaveno a platný průkaz zaslán až po úplné identifikaci platby.

Členský průkaz AV obdrží každý člen poštou na udanou adresu. Zaslání průkazu poštou je provedeno obratem po identifikaci platby přímo z centrály v Praze 5.

Důležitá informace pro ty, kteří provádí úhradu členství bankovním převodem:

Dle zavedených zvyklostí a domluv jsme prováděli i urychlené vyřizování členství v AV a zasílání průkazů AV na udanou adresu již po obržení faxem zaslaného a řádně potvrzeného bankovního příkazu. V letech 2002 a 2003 jsme ale několik takto avizovaných plateb vůbec neobdrželi, některé takovéto úhrady byly prováděny pomocí internetového bankovnictví. Po uvedených zkušenostech upozorňujeme všechny zájemce o členství v OEAV, že členství bude každému zřízeno a průkaz bude zaslán na udanou adresu až v okamžiku, kdy avizovaný členský poplatek bude připsán na náš účet. Žádáme proto o shovívavost a o respektování této skutečnosti.

Členství v Alpském klubu - ALPENVEREINU pro rok 2004 budou rovněž zprostředkovávat i naši partneři na několika místech v naší republice - HUDY SPORT, Hroznová 28, 370 01 České Budějovice; prodejna PETR GIACINTOV, Ostružnická 19, 772 00 Olomouc, tel. 585 227 887; CK KUDRNA, Bašty 2, 663 14 Brno; agentura TISK&REKLAMA, Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01 Jablonec n.N. Na Slovensku bude členství zajišťovat náš partner ROKOŠPORT Outdoor - Ing. M. Němeček, M. R. Štefánika 24 - 26, SK 971 01 Prievidza. Na uvedených adresách získáte přihlášky (s přihláškou není nutné u nových členů dodat fotografii - v zahraničí musíte mít s sebou vždy cestovní pas) i další informace. Členský průkaz obdrží každý z Prahy.

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

UNIQA - partner OEAV nabízí od 1.1.2001 novinku zaměřenou na Vaše větší životní zajištění pro případ nehody s následky trvalé invalidity (trvalá invalidita od 50%) - nabízí následující výhodný systém PŘIPOJIŠTĚNÍ.

Při úhradě připojištění ve výši 260,- Kč na celý kalendářní rok je postižený člen v případě trvalé invalidity (50% a více), která mu vznikne jako následek úrazu při sportovních aktivitách zajištěn následovně:

 • každý připojištěný člen OEAV bude dostávat měsíční odškodné ve výši 363,40 €
 • toto odškodné bude postižený člen OEAV dostávat do konce svého života
 • provede-li člen OEAV úhradu připojištění ve výši 520,- Kč, bude jeho měsíční odškodné 726,8 €
 • pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí zvýhodněný tarif tohoto připojištění ve výši 940,- Kč za rok tj. při úrazu rodičů s uvedenými následky bude tento postižený člen dostávat měsíční odškodné ve výši 363,40 € a při úrazu dítěte je to jednorázové odškodné 72 680,- €
 • při úmrtí postiženého člena OEAV bude toto odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období 20 let po vzniku nehody
 • toto připojištění platí od 1.1.2004 nebo od okamžiku úhrady do 31.12.2004
 • toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)

Toto připojištění si mohou všichni členové OEAV doplatit osobně nebo složenkou u cestovní kanceláře ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku 2004. Jeho platnost je potom do 14 dnů od zaslání kopie dokladu připojištění.

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

 • závody s motorovými vozidly, letecké sporty, závěsné létání, paragliding, aviatika, parašutismus.

KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

 • členové OEAV nad 74 let
 • osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní, osoby s neurologickými problémy

PLATNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že toto připojištění je platné v plném rozsahu až v okamžiku, kdy pojišťovna UNIQA v Innsbrucku obdrží na svůj účet od nás Vámi složenou částku, bylo domluveno, že úhrada připojištění bude probíhat v roce 2004 v následujících termínech:

 • prvá polovina roku 2004: 2.1., 19.1., 9.2., 1.3., 22.3., 12.4., 3.5., 31.5. a 21.6.
 • druhá polovina roku 2004: 19.7., 16.8., 20.9., 11.10. a 15.11.

Tzn., že ten, kdo provede úhradu připojištění např. 13.3.2004 bude mít toto pojištění aktivní a platné od 22.3.2004, atd. Žádáme Vás proto, abyste s touto termínovou posloupností při úhradě připojištění počítali a tuto domluvu s pojišťovenskou burzou respektovali. O evtl. dalších úpravách a doplňcích budeme informovat jak na stránkách časopisu LIDE&HORY, tak také na našich webových stránkách.

Zajímavé údaje o členství a o připojištění v letech 2002 a 2003:

Pro úplnost uvádíme číselné údaje o počtu členů, kteří si tento mimořádný pojišťovenský produkt nabízený jako doplněk členství v Alpenvereinu, pořídili a uhradili:

rok počet registr. členů počet členů, kteří členství úhradu počet připojištění
2002 9015 5708 1688
2003 10897 7862 2846

 

VÝHODY PRO ČESKÉ ČLENY AV

- SLEVY PŘI NÁKUPU V ČR

Pro české členy Alpenvereinu Sekce Innsbruck - Praha je i pro rok 2004 připraveno několik dalších nabídek, zajímavostí a výhod.

 • každý člen naší sekce získává po předložení průkazu AV v obchodní síti prodejen HUDY SPORT, ALPINUS, MOIRA a dalších prodejen outdoorového vybavení po celé ČR slevy při nákupu outdoorového vybavení ve výši 5%. Seznam prodejen, ve kterých získá člen AV slevu bude zveřejňován průběžně v časopise LIDÉ&HORY.
 • v prodejní síti ALPINUS získá člen AV při nákupu zboží v hodnotě nad 5000 Kč slevu ve výši 7%.
 • slevy 5% získáte i při nákupu map a průvodců ve specializované prodejně map a průvodců MAPIS, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5
 • o dalších slevách, které budou platné na území celé ČR a které jsou ve stadiu vyjednávání Vás budeme včas informovat na stránkách časopisu LIDÉ&HORY i na našich webových stránkách

V centrále ALPY v Praze 5 můžete zakoupit:

 • čepice s logo potiskem AV
180,- Kč
 • tričko s logo potiskem AV bílé nebo černé
100,- Kč
 • samolepka AV 5×9 cm, bílá nebo zelená
12,- Kč
 • odznak protěž - malý
55,- Kč
 • odznak protěž - střední
60,- Kč
 • odznak protěž - velký
64,- Kč
 • nášivky s logo OEAV
80,- Kč
 • členové AV mají možnost zakoupit všechny speciální mapy, které AV vydává i seznam chat AV. Mapy v měřítku 1:25 000 i seznam chat budou za následujících velice výhodných cenových relací.
  • AV mapy alpských regionů (50 titulů)
  240,- Kč
  • AV mapy - horské regiony světa (16 titulů)
  320,- Kč

POJIŠTĚNÍ PŘI SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH

AKTIVITÁCH NA CELÉM SVĚTĚ A PŘI CESTÁCH

DO CELÉHO SVĚTA

Pojištění v rámci členství v OEAV (ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE) platí na celém světě. Výjimkou je pouze pojištění spoluodpovědnosti (člen OEAV způsobí újmu jinému) a pojištění při poranění člena OEAV jinou osobou vč. soudních výloh - tato pojištění platí pouze pro oblast Evropy.

Pojišťovacími společnostmi v rámci členství v OEAV jsou celosvětově renomované rakouské pojišťovací instituce:

 • pojištění osob provádí UNIQA PERSONALVERSICHERUNG AG
 • pojištění odpovědnosti a pojištění soudních výloh provádí GENERALI VERSICHERUNG AG

 

POJISTNÉ ČÁSTKY

Uvedené částky platí pro osobu a pro pojistnou událost.

 1. Záchranné nebo pátrací akce

  Výdaje za tyto úkony jsou pojištěny až do výše 21 810 €. Výdaje za záchranné nebo pátrací akce jsou výdaje, které jsou nezbytně nutné, jestliže člen OEAV:

  • utrpěl úraz
  • dostal se do takové situace, ze které musel být ať zraněn či nezraněn zachraňován
  • utrpěl smrtelný úraz

  Jedná se přitom o prokazatelné výdaje za pátrání po pojištěném členu OEAV vč. lékařsky nutného transportu z místa nehody na nejbližší sjízdnou silnici nebo do nejbližší nemocnice.

 2. Transport do místa trvalého pobytu, převoz i všechny výkony při lékařském ošetření i při pobytu v nemocnici
  • výdaje za transport postiženého člena OEAV ze zahraničí jsou bez omezení
  • výdaje za převoz postiženého člena OEAV a rovněž výdaje za převoz člena OEAV po smrtelném úrazu v zemi trvalého pobytu jsou bez omezení. V případě nemoci (např. při infarktu) jsou tyto výdaje kryty a jsou bez omezení pouze v tom případě, předcházela-li této události záchranná akce
  • nutné výdaje za ošetření (lékařsky zdůvodněné) resp. za pobyt v nemocnici (vč. nutného transportu do nemocnice) v cizině jsou kryty až do částky 7 270 €

  V tomto bodě 2 uvedené výdaje jsou:

  2.1 všechny výdaje lékařsky zdůvodněného transportu postiženého člena OEAV z ciziny do nemocnice v zemi trvalého pobytu vč. evtl. výdajů za nutný doprovod s postiženým členem OEAV (výdaje za doprovodnou, postiženému blízkou osobu) z místa nehody.

  Předpokladem pro transport postiženého člena OEAV je kromě jeho způsobilosti k tomuto transportu i to, že:

  • postižený člen OEAV je v ohrožení života
  • v místě úrazu provedený lékařský zákrok neodpovídá standartní úrovni ošetření, které by postiženému bylo poskytnuto v zemi jeho trvalého pobytu
  • pobyt v nemocnici postiženého člena OEAV bude trvat více než 3 dny

  2.2. výdaje v cizině (ne v zemi trvalého pobytu) za nutné lékařské ošetření (ambulantní ošetření nebo pobyt v nemocnici) vč. předepsaných léků a lékařských služeb a nutného transportu do nejbližší nemocnice jsou kryty částkou 7 270 €. Z této částky je ambulantní ošetření vč. předepsaných léků definováno částkou max. 1 450 €. Pro ambulantní ošetření vč. předepsaných léků platí spoluúčast postiženého člena OEAV ve výši 72 € za osobu při každém pobytu v zahraničí. Tato částka ve výši 72 € bude pojišťovací institucí UNIQA při vyrovnávání výdajů postiženým členům OEAV za zaplacené lékařské služby vždy odpočítávána.

  Ve vyjímečných a nutných případech na základě bezpodmínečné nutnosti ze strany nemocnice nebo ze strany ambulantního zařízení provádí pojišťovací organizace UNIQA úhradu výdajů za lékařské ošetření předem - vyrovnání s postiženým členem OEAV pak následuje v další fázi řízení pojistné údálosti.

  Všechny výdaje uvedené v tomto bodě 2.2 jsou kryty po dobu prvních 6-ti týdnů každého pobytu v zahraničí. (O délce pobytu v zahraničí rozhoduje razítko v cestovním pase.)

  2.3 všechny výdaje za převoz zemřelého nebo smrtelně zraněného člena OEAV do místa jeho trvalého pobytu

  2.4 výdaje za převoz člena OEAV v zemi jeho trvalého pobytu. V tomto případě se jedná o převoz ze vzdálené nemocnice do nemocnice blízké místu trvalého pobytu postiženého člena OEAV

  2.5 výdaje za transport nebo převoz postiženého člena OEAV uvedené v bodech 2.1, 2.3 a 2.4 jsou kryty pouze tehdy, když tyto služby provede pouze organizace, která je smluvním partnerem pojišťovny UNIQA (uvedeno na ročním průkazu OEAV - jedná se např. o Tyrolean Air Ambulance). V opačném, případě jsou kryty výdaje částkou max. 727 €.

 3. Pojištění spoluodpovědnosti (člen OEAV způsobí jinému újmu na zdraví) je kryto částkou až do výše 2 180 186 €. Pojištění při poranění člena OEAV jinou osobou vč. soudních výloh je kryto částkou až do výše 32 703 €.

  U těchto druhů pojištění jsou pojištěny osobní a věcné škody, které vzniknou postiženým nebo zúčastněným členům OEAV, dále výdaje za právní pomoc i soudní výdaje při řešení a rozhodování o viníkovi těchto škod.

  V tomto bodě 3 uvedené druhy pojištění platí při těchto aktivitách:

  • při organizovaných nebo klubových akcích vyhlášených v klubových programech
  • při provádění klubových či soukromých akcích charakteru turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, běh na lyžích, vysokohorské lyžování a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, MTB a nesoutěžní jízda na kolech a cykloturistika

  Toto pojištění platí pouze v oblasti Evropy a na ostrovech ve Středozemním moři (neplatí na ostrovech v Atlantickém oceánu, na Islandu, na Grónsku, na Špicberkách, stejně jako v asijské části Turecka a v asijské části bývalého Sovětského svazu).

PLATNOST POJIŠTĚNÍ A DOBA POJIŠTĚNÍ

 • pojištění je platné po celý kalendářní rok a od okamžiku jakmile je uhrazen poplatek za členství v OEAV pro příslušný rok. Výjimku tvoří vždy leden každého roku. Jestliže došlo v průběhu ledna k pojistně události a členství pro příslušný rok u stávajícího člena nebylo dosud uhrazeno - pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členství doplaceno bezprostředně po nehodě a když postižený byl v minulém roce členem OEAV tj. měl uhrazeno členství za minulý rok.
  Při úhradě členství po 31. lednu platnost pojištění na celý rok začíná v 0.00 hod následující den po úhradě členství.
 • členové AV, kteří pojištění neplatí (jubilanté nebo děti, kteří jsou členy AV na základě rodinného členství) jsou rovněž pojištěni v plném rozsahu
 • dokladem pro všechny uvedené druhy pojištění je pouze průkaz OEAV

 

VÝJIMKY PŘI ZÁCHRANNÝCH AKCÍCH

U záchranných a pátracích akcích se pojištění nevztahuje na:

 • nehody vzniklé při služebních cestách členů OEAV nebo při jiné výdělečné činnosti (naproti tomu jsou pojištěny takovéto nehody vzniklé činností profesionálních horských vůdců či lyžařských vůdců a vyškolených instruktorů v rámci OEAV)
 • nehody vzniklé v domácnostech, bytech i domech postižených členů OEAV
 • autonehody členů OEAV. Jsou však pojištěny autonehody, které vzniknou při jízdě na klubová shromáždění a zasedání stejně jako autonehody, které vzniknou při cestě na klubové i soukromé akce chatakteru turistika, VHT, horolezectví, běh na lyžích, vysokohorské lyžování a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, MTB a nesoutěžní jízda na kolech a cykloturistika. Pojištěny jsou rovněž nehody, které vzniknou při jízdě lanovkou nebo vlekem
 • nehody vzniklé při vzdušných aktivitách (závěsné létání, paragliding, létání motorovými i bezmotorovými letadly a seskoky padákem). Pojištěny jsou však nehody u letadel určených pro dopravu osob (např. letecká doprava)

 

VÝJIMKY PŘI TRANSPORTU ZE ZAHRANIČÍ, PŘI PŘEVOZU, U LÉKAŘSKÉHO OŠETŘENÍ A U POBYTU V NEMOCNICI

V těchto případech se pojištění nevztahuje na:

 • lékařské výkony a služby, které byly započaty před obdobím pojištění
 • lékařské výkony a služby u chronických onemocnění
 • lékařské výkony a služby nutné při řešení následků dlouhodobých pobytů v zahraničí
 • ošetření zubů kromě těch služeb a výkonů, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů
 • lékařské výkony a služby při přerušení těhotenství nebo při porodech. Pojištěny jsou však služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před ohlášeným termínem porodu
 • lékařské výkony a služby jako následek nadměrného použití alkoholu, použití drog nebo zakázaných léků
 • kosmetické a lázeňské služby a na služby a výkony při rehabilitaci
 • profylaktická očkování
 • ošetření a služby vzniklé v souvislosti s úrazy při válečných operacích, při potlačování demostrací nebo násilí a při podobných operacích
 • lékařské výkony a služby spojené s odstraňováním následků po jaderném záření či podobných úrazů
 • lékařské výkony a služby spojené s nehodami, které vzniknou při vzdušných aktivitách (viz výjimky při záchranných akcích)

CO JE PŘI NEHODĚ NUTNÉ UČINIT

 1. Při vzniku nehody je nutné tuto událost ohlásit. Bude-li v souvislosti s nehodou nutný transport z ciziny, bude-li nutné zajišťovat převoz v cizině nebo v tuzemsku nebo bude-li nutné zajišťovat pobyt v nemocnici je nutné rovněž kontaktovat kancelář UNIQA Personalversicherung (tel 0043 1 2049999, fax 0043 1 21175 - 1199 v pracovní době - anglicky, německy, francouzsky) nebo kancelář Tyrol Air Ambulance (tel 0043 512 22422, fax 0043 512 288888 nonstop služba - A, N, F) nebo při neznalosti cizích jazyků i ALPY v Praze (tel 00420 2 5732 8388, fax 00420 2 5732 4265 v pracovní době 9.00 - 17.00 hod). Při takovéto žádosti o pomoc či o radu uvádějte jméno, adresu, datum narození a číslo průkazu postiženého člena OEAV a jméno či adresu ošetřujícího lékaře či nemocnice i telefonních či faxových kontaktů. Tyto kontakty jsou důležité pro zajištění správného převozu či transportu i pro zajištění bezproblémového krytí výdajů za tento převoz či za pobyt v nemocnici - o pobytu v nemocnici či o transportu vždy rozhoduje ošetřující lékař. A právě s ním se uvedené agentury po Vaší žádosti spojí.
 2. Při pojistné události v mimoevropských regionech bude na Vás nejspíše vyžadováno i přes předložení průkazu OEAV další potvrzení o Vašem členství v OEAV tj. o Vašem pojištění. Uvádíme proto kontaktní adresy institucí a ústavů, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu (místo Vašeho pobytu např. v Nepálu nebo v Chile) potvrzení o Vašem pojištění. Upozorňujeme, že tyto centrály si vedou evidenci těchto Vašich dotazů a není proto možné uvádět při každém hovoru jiné údaje.

  Potvrzení o Vašem pojištění v rámci členství v OEAV získáte na adresách:

  ALPY, Štefánikova 63, Praha 5, tel +420 257 328 388, fax +420 257 324 265

  SVD Versicherungsbörse GmbH, Brunecker StraSe 2d, A 6020 Innsbruck, tel +43 512 53320, fax +43 512 5332 596021

 3. Při ambulatním ošetření vč. nákupu předepsaných léků - je zavedeným pravidlem, že tyto výdaje za lékařské ošetření hradí postižený člen OEAV ošetřujícímu lékaři na místě pokud částka dosahuje hodnoty do 350 €. Tato uhrazená částka je Vám pak pojišťovnou UNIQA vrácena po zpracování pojistného případu pošt. šekem na Vaši adresu po odečtení spoluúčasti ve výši 72 €.

  Doklad, který Vám ošetřující lékař nebo ambulance vystaví musí obsahovat: jméno a datum narození ošetřované osoby, popis nemoci, způsob ošetření, místo a čas ošetření, výše nákladů a způsob úhrady těchto nákladů a samozřejmě údaje ošetřujícího lékaře.

 4. Po nehodě, po ambulantním ošetření nebo po evtl. pobytu v nemocnici je nutné událost ohlásit pomocí formuláře SCHADENMELDUNG buď přímo na adresu ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 nebo na adresu pojišťovenské bursy Sparkassen-Versicherungsdienst, Brunecker Strasse 2d, A 6020 Innsbruck.
 5. Obržíte-li na Vaši adresu v souvislosti s pojistnou událostí faktury (často to bývá i 3 měsíce po pojistné údálosti) za transport či převoz - tyto faktury neplaťte. Originály těchto faktur zašlete poštou nebo předejte na adresu tam, kam jste zaslali hlášení SCHADENMELDUNG (buď ALPY v Praze 5 nebo Sparkassen-Versicherungsdienst v Innsbrucku). Zhotovte si kopii těchto faktur pro svou kontrolu.

HLÁŠENÍ ÚRAZŮ A POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ,

USPOŘÁDÁNÍ ZASÍLANÝCH DOKLADŮ o úrazu

nebo o pojistné události.

Vznikne-li členům Sekce INNSBRUCK-PRAHA pojistná událost, je jejich povinností zaslat o události hlášení a podat o situaci kolem úrazu pravdivé informace. Hlášení o úrazu se podává po události (po návratu z ciziny, po návratu z nemocnice atd) na formuláři

Schadenmeldung zur Unfallversicherung

Formulář hlášení si mohou všichni členové Sekce INNSBRUCK-PRAHA vyžádat na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5

Bez ohlášení na uvedeném formuláři nebude možná likvidita pojistné události. Vyplnění výše uvedeného formuláře je možné anglicky nebo německy.

K tomuto vyplněnému formuláři přiložte originály faktur za transporty, za pobyt v nemocnici, za ambulantní ošetření (pokud jste je již obdrželi) atd, kopie dokladu o provedené úhradě spoluúčasti ve výši 72 € (v případě, že se jedná o ambulantní ošetření a o náhradu za uhrazené léky), kopie průkazu OEAV s vyznačením data úhrady členství v OEAV. Každý český, slovenský či polský člen OEAV - ALPSKÉHO KLUBU současně zašle na adresu ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 i potvrzení od své pojišťovny, že se nepodílela ani částečně na likvidaci pojistné události. Pokud Vám rakouská pojišťovenská burza bude po likvidaci pojistné události vracet peníze za Vámi provedenou úhradu, přiložte i přesné údaje o Vaší bance vč. čísla účtu a adresy banky.

Výše uvedená dokumentace o úrazu zaslaná spolu s hlášením Schadenmeldung na adresu do Innsbrucku nebo do Prahy musí být uspořádaná a očíslována. Tj. před odesláním dokladů vyhotovíte seznam všech zasílaných dokladů a doklady dle tohoto seznamu i očíslujete. V opačném případě Vám bude dokumentace vrácena k doplnění.

DOPORUČENÍ PRO NAŠE ČLENY OEAV PŘI LIKVIDACI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Protože zvláště v posledních dvou letech došlo k výraznému nárustu členů OEAV a současně s tím často i k nesprávnému postupu a k velice problematickému vyřizování pojistných událostí, požádala nás pojišťovenská bursa v Innsbrucku o pomoc při likvidaci a řešení těchto událostí. Žádáme Vás tedy touto informací o zachovávání těchto doporučení:

VÝDAJE ZA ZÁCHRANNÉ AKCE

Faktury za záchrannou akci ať se jedná o vrtulník nebo tým záchranářů nemusí být postiženými členy OEAV placeny. Úhradu těchto výdajů provádí UNIQA. Za záchrannou akci se neplatí žádná spoluúčast ve výši 72 €.

TRANSPORT ZE ZAHRANIČÍ

Před zajišťováním transportu postiženého člena OEAV ze zahraničí do ČR či na Slovenska nebo do Polska je nutné nejprve provést domluvu na uvedené kontakty do Vídně, Innsbrucku (telefonní kontakt na zadní straně průkazu OEAV) nebo na ALPY. Mohlo by se stát, že pak UNIQA uhradí za takovýto transport pouze 727 €.

LÉKAŘ A NEMOCNICE V ZAHRANIČÍ - VELICE DŮLEŽITÉ

Mělo by být pravidlem, že faktury za lékařské ošetření nebo za krátkodobý pobyt v nemocnici do 3 dnů (především u soukromých zařízení) uhradí poškozený člen OEAV hotovostí na místě sám.

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU A POJIŠTĚNÍ

- NĚKOLIK PŘÍKLADŮ

O T Á Z K Y     A     O D P O V Ě D I

Většina otázek i odpovědí byla již dříve uvedena v našich informačních materiálech. Protože však otázek našich členů k těmto tématům přibývá, opakujeme na základě doporučení pojišťovenské burzy SVD v Innsbrucku uvedené texty i v tomto roce 2004. Navíc jsou tyto informace uváděny i pro mnoho našich nových členů Alpského klubu - Alpenvereinu. Témata jsou stále aktuální pro všechny.

 

Otázka 1

V sekci jsou zahraniční členové (Švýcaři, Němci, Španělé atd). Jedná se o lékařsky nutnou dopravu domů do místa bydliště evtl. do nejbližší nemocnice. Je doprava do místa bydliště zahraničního člena evtl. do nejbližší nemocnice hrazena pojištěním v rámci členství v AV ?

Odpověď

Ano. Doprava domů do místa trvalého bydliště resp.do nejbližší nemocnice se uskuteční bez ohledu na to, zda to je v Rakousku nebo v cizině. Náklady jsou hrazeny v neomezené výši. Pro převoz zemřelého platí logicky totéž.
Nutná podmínka: Doprava musí být konzultována s Tyrol Air Ambulance.

 

Otázka 2

Člen AV byl v dubnu vyproštěn po pádu laviny a zachráněn. Celkové náklady na záchrannou akci i pobyt v nemocnici činily 20.350 €. Tentýž člen utrpěl na podzim pří jízdě na horském kole na ostrově Teneriffe zlomeninu stehenní kosti. Při záchranné akci byl využit vrtulník. Následně byl člen AV letecky dopraven do Rakouska. Náklady při druhé nehodě činily za záchranu 2.900 € a za dopravu do Rakouska 4.220 €. Je celková částka 27.470 € plně hrazena z pojištění?

Odpověď

Ano, pojišťovací bursa přebírá veškeré výdaje. Částka 21.810 € je k dispozici pro každý jednotlivý na sobě nezávislý případ (lavinová nehoda i nehoda na Teneriffe). Náklady na dopravu domů jsou bez omezení kryty pojištěním.

 

Otázka 3

Cyklista jede na horském kole po lesní cestě, kde je přístup cyklistům zakázán. Dojde k nehodě a zranění, musí být organizována záchranná akce. Jsou výdaje na záchranu hrazeny z pojištění, které je součástí členství v AV?

Odpověď

Ano, pokud nebyl cyklista pod vlivem alkoholu nebo drog.

 

Otázka 4

Dva nijak nezranění horolezci (z toho jen jeden je členem OEAV) musí být transportováni z hřebenu Hörnlingrat (Matterhorn) kvůli špatnému počasí.
a) je tato záchrana hrazena z pojištění?
b) titíž jsou transportováni za hezkého počasí. Je takovýto transport hrazen pojištěním v rámci členství v AV?

Odpověď

a) ano, ale jen podíl za člena OEAV
b) ano, když jsou oba v nouzi - např. když při bivakování ztratili svoji horolezeckou výstroj nebo když je jeden ze dvojice totálně vyčerpán a nemůže jít dále. Platí opět to co v minulém případě, likvidovány jsou jen náklady za dotyčného člena OEAV

 

Otázka 5

Jedna rodina (rodiče a 2 děti - rodiče jsou členové AV, děti jsou rovněž v rámci rodinného členství jako bezpříspěvkoví členové členy AV) jede svým osobním autem na dovolenou k moři do Itálie. Všichni čtyři jsou při dopravní nehodě zraněni a musí být dovezeni záchrannou službou na kliniku. Léčba na klinice trvá 5 dní. Jaké náklady jsou pojištěny?

Odpověď

Pojištěny jsou následující náklady:

 • Výdaje za převoz na kliniku stejně tak jako léčba na klinice až do výše 7.268 € na osobu.
 • transport do vlasti (je-li to z lékařského hlediska nutné.)

Hrazeny nejsou náklady, které se týkají auta (oprava, odtažení atd.) stejně tak jako případné nároky na invaliditu.

 

Otázka 6

Několik členů AV jede soukromým autem na horolezecké túry do Švýcarska. Řidič způsobí vlastním zaviněním (únava) nehodu - auto sjede přes okraj vozovky a zřítí se do propasti. Jaké náklady jsou zde hrazeny z pojištění?

Odpověď

Hrazeny jsou následující náklady:

 • záchrana osob z propasti
 • výdaje za transport do nemocnice a léčba v nemocnici až do výše 7.268 €, z toho ambulantní léčba až do výše 1.454 €
 • náklady na převoz do vlasti (jsou-li z lékařského hlediska nutné)

 

Otázka 7

80-ti letý senior, člen AV, je postižen na lyžařské túře na Piz Palü (Švýcarsko) srdečním infarktem. Vrtulník sveze mrtvého do údolí. Následně je pozůstalý převezen do místa trvalého pobytu. Jsou náklady hrazeny z pojištění, když ano, jaké ?

Odpověď

Náklady na záchranu stejně jako náklady za převoz do místa trvalého pobytu jsou hrazeny z pojištění v rámci členství AV.
Důležité:
Služby vyplývající z členství v Alpenvereinu (Alpenverein-Weltweit-Service) na rozdíl od jiných pojištění nemají stanoven věkový limit.

 

Otázka 8

Dva členové AV jedou na dva měsíce do Kanady, jejich náplní je sjíždění divokých řek na kajaku. Sedmý týden je jeden účastník postižen akutním zánětem slepého střeva. Oba jsou nejprve převezeni letecky z divočiny a postižený je následně hospitalizován v nejbližší nemocnici. Jaké náklady hradí pojištění?

Odpověď

Převoz - záchrana z divočiny pro oba je hrazena z pojištění, které je součástí členství v AV. Lékařsky nutná doprava nemocného do vlasti rovněž. Náklady za dopravu pro jednu spolucestující osobu (doprovod postiženého) jsou rovněž kryty pojištěním. Nepojištěny zůstávají náklady za ošetření v kanadské nemocnici. Náklady za pobyt v nemocnici (nehoda/nemoc) až do výše 7.268 € jsou pojištěny a hrazeny pouze v případě, který nastane v prvních šesti týdnech každé cesty do ciziny.

 

Otázka 9

Členovi AV vběhne při jízdě na horském kole pod kolo pes. Cyklista utrpí těžký úraz. Majitel psa se zdráhá zaplatit vzniklou škodu (kolo, bolestné). Člen AV je nucen celou záležitost řešit právním sporem, je nucen platit právního zástupce. Jsou výdaje za právníka hrazeny v rámci celého tohoto úrazu - pojistného případu?

Odpověď

Ano, a to až do výše 32.703 €, pokud se úraz stane v Evropě.

 

Otázka 10

Člen AV se 25. ledna těžce zranil při lyžování, ze sjezdovky je transportován vrtulníkem.
Tento člen dosud nezaplatil členský poplatek za příslušný rok. Jak je to s hrazením výdajů v návaznosti na členství v AV?

Odpověď

Ano, ochranná doba pro pojistné události z titulu členství v AV platí až do 31. ledna. Člen musí nicméně během 14 dní po nehodě uhradit členský příspěvek na příslušný rok - předpokladem je uhrazené členství za minulý rok.

 

Otázka 11

Vedoucí skupiny AV (člen AV) se při túře zřítí se svou skupinou na hřebenu Glockner-Leitl. Jeden člen skupiny se přitom těžce zraní. Státní žalobce obžaluje vedoucího skupiny kvůli hrubé nedbalosti při vedení túry - špatné jištění postiženého. Pojišťovna požaduje na tomto vedoucím skupiny náhradu škody za pojištěného ve výši 13.080 €. Soud osvobodí vedoucího skupiny, člena AV, z trestně-právního hlediska. Z civilně-právního hlediska je uznána regrese ve výši 8.720 €. Jsou výdaje za právníka a soudní výlohy vedoucího skupiny ve výši 4.070 € a přiznaná regrese pojištění ve výši 8.720 € hrazeny díky členství vedoucího skupiny v AV pojištěním v rámci členství AV?

Odpověď

Ano, výdaje za právníka a soudní výlohy i přiznaná regrese jsou hrazeny z titulu členství vedoucího skupiny v OEAV.

 

Otázka 12

Skupina členů AV byla na expedici v Equadoru. Jeden člen skupiny se při sestupu ztratil. Jaké výdaje mohou být uplatňovány při hledání po zmizelém členu expedice z titulu členství členů této expedice v OEAV?

Odpověď

Pojištění v rámci členství v OEAV se vztahuje na záchrané akce v horských oblastech i v jiných terénech pro konkretní případy úrazů postižených členů AV. Součástí pojištění v rámci členství v OEAV není krytí výdajů na pátrací akce nebo plošné hledání zmizelého či zatoulaného člena AV.

 

Otázka 13

Dva členové OEAV byly nuceni se v oblasti Berniny ukrýt při dlouhodobé nepřízni počasí na chatě. Pobyt na chatě se z důvodů počasí prodloužil na několik dní. Z důvodů vyčerpání dovolené a urychlení návratu domů povolali po zlepšení počasí pro rychlý sestup z chaty vrtulník. Jsou takovéto výdaje kryty pojištěním v rámci členství v OEAV.

Odpověď

Takovéto výdaje nejsou kryty pojištěním v rámci členství v AV, neboť se nejednalo o stav nouze z hlediska ohrožení života.

 

Otázka 14

Člen OEAV si v Chorvatsku na horském kole způsobil při pádu rozsáhlé oděrky a zhmoždění pravé ruky a musí vyhledat lékařskou pomoc. Za ambulantní ošetření obdržel fakturu ve výši 69 €, v místě ošetření neprovedl žádnou úhradu. Jsou takovéto výdaje kryty členstvím v Alpenvereinu?

Odpověď

Principiálně ano - vzhledem k tomu, že se ale jedná o ambulantní ošetření vztahuje se na toto ošetření spoluúčast ve výši 72 €. To znamená, že úhradu za veškerou lékařskou pomoc a lékařské úkony vč. léků do této výše hradí postižený člen AV sám. Proto je nejlépe u takovýchto poranění provádět úhradu přímo na místě ošetření. Pokud budete posílat uvedenou částku 69 € bankovním převodem po návratu z dovolené, budou celkové výdaje za takovouto úhradu vyšší o bankovní poplatky, které u našich bank jsou značné - např. u KB je to 800 Kč.

SOUTĚŽ - ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA

DO ŘAD ALPENVEREINU

INFORMACE O SOUTĚŽI, KTERÁ PROBÍHALA V ROCE 2003.

Soutěž byla vyhlášena ve spolupráci s OEAV Zweig Innsbruck koncem roku 2002 a trvá do konce října 2003.

Bilance soutěže ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA DO ŘAD OEAV v roce 2003 (toto hodnocení je prováděno k 10.10.2003 - tedy krátce před uzavřením) je tato:

 • soutěže se v roce 2003 zúčastnilo celkem 242 stávajících členů Alpenvereinu, kteří do našich řad přivedli celkem 354 nových členů.
 • 204 stávajících členů obdrželo za získání jednoho nového člena mapu AV v měřítku 1:25 000 dle vlastního výběru
 • 31 stávajících členů obdrželo za získání dvou nových členů do řad OEAV mapu AV v měřítku 1:25 000 dle vlastního výběru a tričko s potiskem OEAV - ALPY
 • 4 stávající členové obdrželi za získání 5 nových členů do našich řad šek na nákup sportovního zboží v prodejnách HERVIS Sports v Rakousku v hodnotě 50 €
 • 3 stávající členové obdrželi za získání 10 nových členů do našich řad šek na nákup sportovního zboží v prodejnách HERVIS Sports v Rakousku v hodnotě 90 €

Předání odměn probíhalo průběžně během roku a to jak u těch soutěžících, kteří získali do našich řad jednoho nebo dva nové členy a odměnou jim byly mapy AV nebo mapy AV a tričko ALPY-OEAV, tak také u soutěžících, kteří za získání většího množství členů obdrželi šek na nákup zboží - šeky byly posílány poštou.

INFORMACE O SOUTĚŽI V 2004.

Po dohodě s centrálou OEAV v Innsbrucku bude soutěž ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA DO ŘAD OEAV pokračovat pro české členy OEAV i v roce 2004. Soutěž na rok 2004 je pro naše členy opět vyhlášena pro období od 1.1. do 31.10.2004. Podmínky soutěže zůstávají prakticky stejné jako v roce 2003, nejspíše se budou měnit pouze prémie za získání 5 a 10 nových členů do řad OEAV.

Podmínky soutěže:

Každý stávající člen AV, který získá jednoho nového člena do řad OEAV obdrží mapu AV alpských oblastí v měřítku 1:25 000. Každý stávající člen AV, který získá do řad OEAV dva nové členy obdrží mapu AV alpských oblastí v měřítku 1:25 000 a tričko s potiskem OEAV - ALPY (bílé nebo černé - dle vlastního výběru). Prémie za získání pěti a deseti nových členů do našich řad budou vyhlášeny až začátkem roku 2004. Jakmile budeme tyto prémie vědět, obratem tuto informaci zveřejníme a to jak na našich webových stránkách, tak také i v časopise LIDE&HORY. V těchto mediích budou zveřejněny i aktuální formuláře pro tuto soutěž.

Pro úplnost opakujeme informace definující maximální počet výher od jednoho soutěžícího člena OEAV.

Jeden soutěžící člen může dohromady uplatňovat jednu cenu za získání 10-ti nových členů, jednu cenu za získání 5-ti nových členů a dvě ceny za získání jednoho člena.

Nakonec několik málo poznámek ke způsobu uplatňování výher. Při osobním přihlášení a úhradě členství za nového člena přímo v centrále OEAV - ALPY, Praha 5, Štefánikova 63 je možný osobní odběr zvolené mapy v naší prodejně MAPIS. Budete-li uplatňovat mapu za získání nového člena zasláním vyplněného formuláře poštou, uveďte ve vlastním zájmu dvě mapy (do závorky tu druhou zvolenou) - může se stát, že prvá zvolená mapa není momentálně ve skladu a dovoz trvá často i 6-8 týdnů. Pokud budete trvat pouze na jediném zvoleném titulu pak počítejte laskavě s časovou prodlevou dodávky v délce cca 6 - 8 týdnů. Dodání odměn za získání 5-ti nebo 10-ti nových členů v roce 2004 bude prováděno z Prahy poštou na vaše adresy.


Tento dokument byl zkrácen a převzat z WWW stránky ALPY spol. s r. o., kde si také můžete prostudovat aktuální kompletní informace a naleznete zde i přihlášku.
Informace o členství v Rakouském alpském svazu (ALPENVEREIN):
Informace o rakouském alpském svazu ALPENVEREIN (OEAV) ...
Další informace na ALPY.NET:
Průvodce po několika zajímavých horských oblastech ...
Virtuální průvodce ...
Lyžování ...
Počasí ...
WEB kamery ...
Užitečné informace ...
ALPY-INFO linka ...
Diskuzní fórum ...
Ubytování ...
Úvodní strana ALPY.NET ...
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Nové na ALPY.NET:
Výstup na Grossglockner hřebenem Stüdlgrat
výstup na
Grossglockner
Rezervace hotelů
Ubytování
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Výstup na Triglav
  © 1996 - 2023, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 17.12.2005 E-MAIL  
Partneři Průvodce po Alpách:  Edelweiss CZ,  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
> > > Mapa stránek < < <
Stránka byla vygenerována 09.12.2023 v 11:48