Užitečné informace
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

ALPSKÝ KLUB - RAKOUSKÝ ALPENVEREIN

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

V ROCE 2001

Rakouský horský svaz - Oesterreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství se všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku.

Součástí členství v tomto svazu je i unikátní systém pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit včetně soutěží. Tj. každý člen Alpenvereinu, který provedl řádně úhradu členských poplatků, je současně i pojištěn. Komplexní nabídka pojištění členů AV je velmi široká a je platná celosvětově. Takovýto druh pojištění nemá prakticky žádný sportovní svaz na světě (stejný systém pojištění nabízí i německý Alpenverein DAV).

Velice důležitý je i ten fakt, že pojištění, která jsou součástí členství Alpenvereinu, platí i při rekreační dovolené a většina druhů pojištění platí i při služebních cestách. Všechny druhy pojištění, kromě pojištění spoluodpovědnosti, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů platí po celém světě.

Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnostech a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů a vzdušných aktivit (paragliding, závěsné létání, aviatika, letectví atd).

Pojištění při poznávacích, sportovních i rekreačních cestách i pobytech v zahraničí má i velice zásadní význam pro každého našeho občana. U nás doma se pojišťovací instituce na takové aktivity a zájmy jako je např. turistika v horách, sportovně pojatá vysokohorská turistika, horolezectví, treking, lezení na umělé stěně, jízda na horských kolech i ve velmi náročných velehorských podmínkách, cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, jízda na divoké vodě, potápění, speleologie, jízda na koních, lyžařská turistika, běh na lyžích, sjezdové lyžování a lyžování mimo vyznačené trasy i mimo vyznačené upravované sjezdové tratě, snowboarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bobech, jízda na prknech a kolečkových bruslích a podobně včetně soutěží ve všech těchto druzích sportu téměř vůbec nezaměřují. A proto převážnou část těchto aktivit nelze u nás pojistit nebo je pojištění vázáno na určitou pojistnou částku. Navíc je třeba u našich pojišťoven toto pojištění uzavírat při každém výjezdu mimo území naší republiky.

U OEAV je pojištění všech výše popsaných „rizikových“ aktivit jako jednoduchá součást členství. Pojištění platí tedy pro každého člena, který pro daný kalendářní rok řádně uhradil členské poplatky. Úhradu členství provádí každý člen dle svých představ a dle svých časových možností - je to pouze jednoduchá činnost, kterou provede každý pouze jedenkrát za rok a která je časově minimálně náročná. Není tedy třeba vyhledávat před každým výjezdem do zahraničí pojišťovací instituci, vypisovat opakovaně přihlášku resp. opakovaně uzavírat smlouvu s pojišťovnou a trávit opakovaně čas mnoha takovýmito úkony několikrát do roka.

Součástí členství v AV je však vždy pojištění pro případ autonehody, kterou může být člen AV postižen při jízdě na dovolenou, do místa sportovních soutěží nebo do místa rekreace a to jak při jízdě osobním automobilem, tak i při jízdě autobusem.

Krátce popisované výhody členství v souvislosti s pojištěním jsou umocněny značnou úsporou a výhodou především pro rodiny. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, stává se členem Alpenvereinu každý jednotlivý člen této rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží průkaz a je tedy řádně pojištěn v úplném rozsahu. Členství však v takovémto případě rodinného členství platí pouze rodiče nebo jeden rodič - děti mají členství tj. i pojištění zcela zdarma.

Tento unikátní způsob pojištění je také jednou z příčin, proč se členství v rakouském Alpenvereinu stalo velice vyhledávané i našimi občany. Především v posledních dvou letech 1999 a 2000 je přírůstek členské základny významný právě u rodinného členství.

Jen během roku 2000 k 31.8.2000 se členem OEAV stalo přes 1900 nových členů. Do 31.8.2000 je v naší sekci Innsbruck - Praha realizované přes agenturu ALPY dnes se sídlem v Praze 5 registrováno okolo 7500 našich občanů. Členy této sekce Alpenvereinu je však už i přes 200 občanů Polska a Slovenska.

Od roku 2000 je nabídka členství v AV včetně všech organizačních návazností prováděna z Prahy. V centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 02/5732 8388, fax 02/5732 4265, e-mail:alpy@alpy.cz Vám budou Vaše žádost vyřizovány i v budoucnu.
 

ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU

Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve srovnání s jinými organizacemi vyjímečné svými možnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem platnosti i výší náhrad.

Členství v OEAV přináší tyto základní výhody:

1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě
- Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. Tzn., že na více než 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech máte jako členové OEAV právo na reservaci lůžka, přednostní právo na využití samooblužných prostor na chatách a můžete přitom využít dalších zlevněných služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň získáte slevu více než 50% ceny za ubytování.
Většina alpských chat má prostory (pro vaření i spaní) zv. Winterraum, které je možné využívat i v době, kdy je chata zavřena. Člen AV si může vypůjčit klíč a tyto prostory navštívit i v době, kdy chata je zavřená. Klíč pro tyto prostory je k dispozici u agentury ALPY v Praze 5.
- Stejná práva a výhody mají členové OEAV i na chatách francouzského (CAF), italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto uvedených svazů platí stejné zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV včetně poskytovaných slev za ubytování. Jedná se o dalších asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
- Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních střediscích a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytování. Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení.
2. Pojištění členů

Dnes platí v OEAV unikátní systém pojištění pro případ úrazu, nutné záchranné akce nebo nutného transportu po úrazu. Toto pojištění se vztahuje na všechny kontinenty světa. Od r. 1998 byl tento systém pojištění rozšířen pro všechny členy Alpenvereinu i o pojištění nemocí a úrazů při cestách do zahraničí a pojištění pobytů v nemocnici.

Člen AV je pojištěn i pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě do místa svého pobytu v horách nebo do místa svého rekreačního pobytu.

Po řádném zaplacení členských příspěvků je člen OEAV chráněn pojistnými smlouvami takto:

- při záchranné akci až do výše 300 000 ATS
- při nutném transportu ze zahraničí do místa trvalého bydliště bez omezení horní hranice výdajů
- pro případ trvalé invalidity jako následek úrazu odškodnění až do výše 250 000 ATS
- pojištění léčebných výloh spojených s pobytem v nemocnici nebo pro případ ambulantního ošetření; toto pojištění se spoluúčastí 1000 ATS platí pro celý svět a je omezeno částkou 100 000 ATS
- pojištění spoluodpovědnosti při zavinění členem AV, pojištění spoluodpovědnosti platí na teritoriu Evropy
- všechna tato pojištění kromě pojištění léčebných výloh a pojištění spoluodpovědnosti platí i pro služební cesty
3. Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená
- každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha autobusových linkách a železničních tratích v Rakousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkorozchodných železnicích, lanovkách a vlecích v horách. Bohužel však neexistuje žádný centrálně vyhotovený seznam těchto zařízení, na kterých je poskytována sleva.
- každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně nebo velmi levně vzdělávací kurzy a semináře. Tento systém vzdělávání je předpokladem větší bezpečnosti při pohybu v horách.
- AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdninové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho těchto prázdninových programů je zajištěno i s možností úplného opatrování Vašich dětí.
4. Další výhody
- členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře zpracované ročenky
- členství přináší 6× ročně speciální časopis pro každého člena přímo na Vaší adresu, poplatek činí 230 Kč za rok 2000
- ve specializovaných prodejnách AV je možnost zakoupit se slevou mapy OEAV v měř. 1:25 000, učební texty, průvodce, odborné časopisy
- tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV, kteří své členství získají u agentury ALPY, Praha 5.
   
ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 2001

V r. 1991 vznikla v ČR samostatná skupina AV v Sekci Linec tzv. Ortsgruppe ALPY Sektion Linz OEAV. V r. 1994 bylo členy této skupiny již 56 zájemců z ČR. Od r. 1995 je členství zajišťováno v rámci sekce Innsbruck-Lysá n.L. V polovině r. 1999 je mezi členy AV u naší sekce Innsbruck - Lysá n.L. registrováno již cca 6000 členů. K 31.8.2000 je v databázi evidováno již asi 7500 členů.

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky.

Roční členský příspěvek je splatný většinou do 31. března každého roku. Může být však uhrazen i později.

VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2001 včetně bankovních poplatků činí:

A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 26 - 60 let)

1 700,- Kč

B - členství (senioři starší 60; let, studenti do 27; let, junioři 19 - 25; let, partneři kategorie A, vdovy a; tělesně postižení)

1 330,- Kč

Děti a mládež 18-ti let věku

770,- Kč

Rodinné členství (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 25 let nebo u studentů do 27 let - příspěvek platí pouze rodiče např. otec 1700 Kč + matka 1330 Kč + děti gratis nebo matka 1700 Kč + děti gratis nebo muž invalidní 1330 Kč + matka 1330 Kč + děti gratis)

          

Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6× ročně)
Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši předplatitelé včas informováni.

230,- Kč

Pro rok 2001 zůstává zachován tzv. vstupní poplatek pro nově přihlášené členy AV z České nebo Slovenské republiky i z Polska. Tento poplatek činí

240,- Kč

Obnovit nebo zřídit členství v Alpenvereinu je možné i telefonicky či faxem v centrále Alpenvereinu - Alpského klubu v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. Úhradu členství je možné provést buď poštovní složenkou na výše uvedenou adresu nebo převodem na účet u ČSOB a.s., Praha 1, Na příkopě 14, č.ú. 900952453/0300.

Členství pro rok 2001 budou rovněž zprostředkovávat i naši noví partneři - ALPSKÝ KLUB - ALPENVEREIN, sekce České Budějovice v prostorách HUDY SPORT v Českých Budějovicích a CK SWĚTOBĚŽNÍK v centru Brna. Přihlásit se za členy Alpského klubu - Alpenvereinu můžete i u našich partnerů v Jablonci, ve Žďáru n.Sáz. i u obchodní sítě agentury TRAMTARIA v ČR i na Slovensku. V centru Jablonce je to agentura TISK & REKLAMA, Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01 Jablonec n.N, ve Žďáru nad Sázavou je to prodejna sportovních potřeb R STOP, Ropkovi, Havlíčkovo nám. č.13, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Na uvedených adresách získáte přihlášky (s přihláškou není nutné u nových členů dodat fotografii - v zahraničí musíte mít sebou vždy cestovní pas) i další informace. Členství získají naši občané obratem po úhradě členských poplatků. Členský průkaz obdrží každý z Prahy.
 

DALŠÍ NABÍDKY PRO ČESKÉ ČLENY AV

Pro české členy Alpenvereinu Sekce Innsbruck-Praha je i pro rok 2000 připraveno několik dalších nabídek, zajímavostí a výhod.

-  
-  
-  
šátek se symboly AV

180,- Kč

tričko s logem i potiskem AV bílé nebo černé

120,- Kč

samolepka AV 5×9 cm, bílá nebo zelená

12,- Kč

-   členové AV mají možnost zakoupit všechny speciální mapy, které AV vydává i seznam chat AV. Mapy v měřítku 1:25 000 i seznam chat budou za následujících velice výhodných cenových relací.

člen AV
  v Rakousku  

  člen AV  
  ALPY  

AV mapy alpských regionů (50 titulů)

140 ATS

200 Kč

AV mapy - horské regiony světa (16 titulů)

180 ATS

270 Kč

Seznam chat v Alpách, 570 stran

220 ATS

490 Kč

Odznak Alpenvereinu, kov protěž
- menší odznak, 2 cm
- střední odznak, 3 cm


26 ATS
28 ATS


55 Kč
62 Kč

-   členové AV Sekce INNSBRUCK-PRAHA získají slevu 5% i na všech víkendových a vícedenních zájezdech agentury ALPSKÝ KLUB do alpských regionů.
   
POJIŠTĚNÍ PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH NA CELÉM SVĚTĚ

A PŘI CESTÁCH DO CELÉHO SVĚTA

Součástí členství v rakouském Alpenvereinu je několik druhů pojištění při pohybových a sportovních aktivitách vyjmenovaných v úvodu těchto informací. Pojištění jsou až na malé vyjímky platná na celém světě. Jedná se o tato pojištění:

1. POJIŠTĚNÍ ÚRAZŮ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ ODVOZU NEBO TRANSPORTU
Členové AV jsou pojištěni při provádění všech výše uvedených aktivit při soukromé nebo při organizované klubové činnosti. Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnosti a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů (paragliding, závěsné létání, letectví atd).
VÝŠE POJIŠTĚNÍ:
1.1 Pojištěny jsou náklady záchranné akce nebo pátrací akce. Do nákladů se započítává záchrana nebo pátrání po zraněných i nezraněných členech AV.
Všechny tyto náklady jsou pojištěny až do výše 300 000 ATS.
1.2 Pojištěny jsou náklady na odvoz nebo transport člena AV po úrazu a to do místa trvalého bydliště (uvedeno v průkazu AV). Pojištění se vztahuje rovněž na převoz člena AV po smrtelném úrazu do místa posledního trvalého pobytu (dle průkazu AV).
Tyto náklady jsou pojištěny bez omezení.
POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ pro všechny členy AV v období od 1. ledna do 31. ledna následujícího roku.
2. POJIŠTĚNÍ NEMOCÍ A ÚRAZŮ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ ODVOZU NEBO TRANSPORTU
Toto pojištění doplňuje a rozšiřuje systém pojištění členů AV při nemoci i při úrazu pro případ nutného pobytu v nemocnici, ambulantního ošetření i pro případ transportu člena AV po pobytu v nemocnici.
POJIŠTĚNÍ:
2.1 Tento service platí pro případ nutného pobytu člena AV v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci (infarkt, zápal plic, omrzliny, zlomenina atd). O pobytu v nemocnici rozhoduje lékař, který provedl ošetření.
Toto pojištění se vztahuje i na úrazy při cestách osobními automobily nebo autobusy z místa trvalého bydliště do místa provozování sportovních nebo pohybových aktivit. Nejsou však pojištěny škody na osobních automobilech nebo autobusech.
Pojištěny jsou náklady až do výše 100 000 ATS.
2.2 Tento servis platí i pro případ ambulantního ošetření.
Pojištěny jsou náklady včetně výdajů za léky až do výše 20 000 ATS.
2.3 Servis 2.1 a 2.2 platí se spoluúčastí ve výši 1 000 ATS tj. výdaje do 1 000 ATS si hradí každý postižený sám.
2.4 Servis uvedený v bodech 2.1 a 2.2 platí pro případ pobytu v zahraničí, který nepřesáhne délku 6 týdnů.
2.5 Tento servis platí i pro případ lékařsky zdůvodněného transportu člena AV z nemocnice nebo ambulantního zařízení po úrazu nebo po nemoci do místa trvalého bydliště (dle průkazu AV).
Náklady na tento transport jsou pojištěny bez omezení.
POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ pro všechny členy AV v období kalendářního roku tj. od 1. ledna do 31. prosince.
3. POJIŠTĚNÍ INVALIDITY PO ÚRAZU
Pojištěna je i následná invalidita po úrazu (od 25% stupně invalidity).
Toto pojištění je do výše 250 000 ATS.
POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA CELÉM SVĚTĚ.
POJIŠTĚNÍ platí
pro všechny členy AV v období od 1. ledna do 31. ledna následujícího roku.
4. POJIŠTĚNÍ SPOLUODPOVĚDNOSTI
Každý člen AV je pojištěn při provádění sportovních pohybových aktivit pro případ, že způsobí jinému škodu na zdraví.
Pojištěny jsou škody, které vzniknou členům AV při účasti na kurzech, školeních a jiných klubových akcích, které organizují členové nebo instruktoři AV, pokud tato jejich činnost není současně jejich živností.
Pojištěny jsou rovněž veškeré aktivity provozované na školních cvičných stěnách, na umělých stěnách i na podobných zařízeních.
VÝŠE POJIŠTĚNÍ:
Pojištěny jsou škody (osobní i věcné) až do výše 15 milionů ATS.
POJIŠTĚNÍ PLATÍ NA TERITORIU EVROPY, neplatí však v regionech Island, Grónsko, Špicberky, Kanárské ostrovy, Madeira, Azorské ostrovy a rovněž v asijských oblastech Turecka a v oblastech bývalého Sovětského svazu.
POJIŠTĚNÍ platí pro všechny členy AV v období od 1. ledna do 31. ledna následujícího roku.

PODMÍNKY PRO VŠECHNY TYTO DRUHY POJIŠTĚNÍ
- podmínkou těchto pojištění je uhrazený členský příspěvek na příslušný rok
- členové AV, kteří příspěvek neplatí (jubilanté nebo děti, kteří jsou členy AV na základě tzv. rodinného členství) jsou rovněž pojištěni v plném rozsahu
- dokladem pro všechny tyto druhy pojištění je pouze průkaz AV
 

HLÁŠENÍ ÚRAZŮ A POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznikne-li členům Sekce INNSBRUCK-LYSÁ-PRAHA úraz nebo pojistná událost, je jejich povinností zaslat o události hlášení a podat o situaci kolem úrazu pravdivé informace. Hlášení o úrazu se podává na formuláři

Schadenmeldung zur Unfallversicherung Pol. Nr.60220600

Formulář hlášení si mohou všichni členové Sekce INNSBRUCK-PRAHA vyžádat na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. Na stejnou adresu nebo na adresu SVD Versicherungsbörse GmbH, Innsbruck jsou ve vlastním zájmu povinni zaslat řádně vyplněné formuláře hlášení úrazu. Bez tohoto hlášení nebude možná likvidita pojistné události. Vyplnění výše uvedeného hlášení je možné anglicky nebo německy.

Pro případ vzniku úrazu v mimoevropských regionech uvádíme kontaktní adresy institucí a pojišťovacích ústavů, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu (místo Vašeho pobytu např. v Nepálu nebo v Chile) potvrzení o Vašem pojištění. Upozorňujeme, že tyto centrály si vedou evidenci těchto Vašich dotazů a není proto možné jako to bylo u jednoho loňského případu uvádět nepravdivé údaje.

Potvrzení o Vašem pojištění v rámci členství v OEAV získáte na adresách:

 • OEAV, Wilhelm-Greil-Straße 15, A 6020 Innsbruck, tel 0043 512 595470, fax 0043 512 575528
 • SVD Versicherungsbörse GmbH, Maria Theresien Straße 27, A 6020 Innsbruck, tel 0043 512 5910863, fax 0043 512 5910868
 • AUSTRIA Schaden- und Unfallversicherung AG, Südtiroler Platz 6, A 6020 Innsbruck, tel 0043 512 5332 0, fax 0043 512 5332 596021

   

KLÍČ OD ZIMNÍCH PROSTOR ALPSKÝCH CHAT

Od 1.1.1999 má každý člen Alpenvereinu z ČR možnost vypůjčit klíč od zimních prostor alpských chat. Klíč je ve vlastnictví sekce Innsbruck-Praha a je půjčován za těchto podmínek:

 • záloha při převzetí klíče 2000 Kč
 • maximální doba vypůjčení 3 týdny
 • poplatek za vypůjčení 200 Kč
 • při zpoždění termínu vrácení klíče o 1 týden se poplatek zvyšuje o 200 Kč
 • při zpoždění termínu vrácení klíče o další týdny se poplatek zvyšuje o dalších 300 Kč za každý započatý týden
 • při ztátě klíče záloha za zapůjčení klíče propadá
 • při vypůjčení klíče předloží každý člen průkaz AV i OP a uvede chatu nebo chaty, kde bude v zimní prostoře pobývat
 • klíč je možné získat na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5

Zkušenosti z prvé sezony půjčování klíče našim zájemcům jsou vesměs pozitivní. Klíče byly vráceny vždy v termínu. V jednom případě došlo k poškození klíče. Po domluvě bylo toto poškození bez problému napraveno na náklady vypůjčovatele. Upozorňujeme všechny naše zájemce o pobyt v zimních prostorách alpských chat, že na chatách je většinou i v zimních prostorách kniha návštěv, kde je nutné uvést při pobytu Vaše iniciály a údaje. Na mnohých chatách je v zimní prostoře pokladnička, kam je nutné za pobyt v těchto prostorách uhradit vypsanou částku. Částka za pobyt se většinou pohybuje okolo 30 ATS.
 

NOVINKY

Od roku 2000 se zrušily známky zvané Huttenmarke, které zaručovaly členům Alpenvereinu mnoho výhod. Tyto výhody zůstaly zachovány v plném rozsahu i bez této známky a to jak na území Rakouska, tak i v celé evropské oblasti od Olympu až po Pyreneje.

V průběhu roku 2000 byla většina našich členů informována o poněkud změněném systému registrace - v návaznosti na stejnou praxi prosazovanou v centrále OEAV v Innsbrucku byly vydávány legitimace OEAV (šedý průkaz s fotografií) pouze těm našim členům, kteří o legitimace výslovně požádali. Zůstává tedy i pro rok 2001 v platnosti zásada - při registraci nových členů resp. při obnovování členství na r. 2001 bude upřednostňován systém vydávání pouze ročních průkazů AV (zelená karta), které spolu s cestovním pasem (kde je i Vaše fotografie) jednoznačně zaručují Vaši identitu při všech událostech na celém světě. Cílíme tedy podobně jako v Rakousku ke zjednodušení formalit. Ten, kdo si však bude šedou legitimaci OEAV výslovně přát, tomu bude tato legitimace vydána. Legitimace však musí být opatřena fotografií velikosti formátu jako je v cestovním pasu.

Podařilo se dosáhnout i prvých určitých finančních úlev pro členy OEAV, kteří jsou registrováni v sekci Innsbruck-Praha. Pro rok 2001 byly centrálou OEAV v Innsbrucku zvýšeny členské poplatky o 20 ATS, pro členy OEAV registrované v sekci Innsbruck - Praha bude však navýšení činit pouze 20 Kč. Beze změn zústává pro rok 2001 vstupní poplatek pro nového člena - každý nový platící člen OEAV bude platit vstupní poplatek ve výši 240 Kč.
 

SOUTĚŽ - ZÍSKEJTE NOVÉHO ČLENA

Pro rok 2000 byla po dohodě s centrálou OEAV v Innsbrucku vyhlášena soutěž o získání nového člena. Každý, kdo získal nového člena do řad OEAV mohl získat buď mapu (při získání jednoho nového člena) nebo ruksak či termoláhev (při získání 5 nových členů) nebo speciální kufr na kolečkách či multifunkční víceúčelový nástroj (při získání 10 nových členů). O soutěž byl nebývale velký zájem, do soutěže se zapojilo více než 380 členů AV z celé ČR. Za získání 10 nových členů byli věcnými cenami odměněni 3 členové, odměny za získání 5 nových členů obdrželo věcné ceny 8 našich členů a 362 členů, kteří získali do našich řad jednoho nového člena obdrželo dle vlastního výběru mapu AV v měřítku 1:25 000.

Věcné ceny byly však našim členům předány poněkud opožděně. Za toto se dodatečně ještě jednou všem omlouváme. Důvod byl ten, že dodavatel věcných cen a sponzor soutěže byl z Německa a věcné ceny procházely vždy dvojím proclením (ze SRN do Rakouska a z Rakouska do ČR). V Innsbrucku byl poněkud značný údiv nad velkým zájmem o tuto soutěž u nás a proto byla všechna naše hlášení o získaných cenách pečlivě kontrolována se stavem naší členské základny. To byl rovněž jeden důvod zpoždění při předávání těchto odměn našim členům. Předávání map našim členům za získaného člena bylo velkou většinou bez prodlení - většina z Vás obdržela mapy ihned po provedení úhrady členských příspěvků za sebe i za nového člena v naší specializované prodejně map a průvodců, v prodejně MAPIS v sousedství centrály AV v Praze 5. Menšímu množství našich členů, kteří se soutěže zúčastnili a získali do našich řad jednoho nového člena byly mapy posílány na adresu. V těchto případech docházelo někdy ke zpoždění i díky tomu, že velice žádané mapy Großglockneru i Dachsteinu byly často ihned po dodání rozebrány.

Soutěž připravujeme i pro rok 2001. Podmínky soutěže zůstanou principiálně stejné. Soutěž pro rok 2001 bude vyhlášena po odsouhlasení všech vzájemností s centrálou v Innsbrucku v průběhu měsíců říjen - listopad 2000. Na základě získaných zkušeností se budeme snažit abyste v roce 2001 i věcné odměny obdrželi ce nejdříve.
 

BULLETIN ALPSKÝ KLUB

Všem členům Alpenvereinu i ostatním zájemcům jsme na začátku roku 2000 nabídli pravidelný čtvrtletní informační bulletin ALPSKÝ KLUB. Tento bulletin o rozsahu 16-ti stran formátu A5 měl být v tomto roce 2000 vydáván každé čtvrtletí s tím, že předplatitelé obdrží tento bulletin poštou vždy v průběhu třetího měsíce každého čtvrtletí tj. v průběhu března, června, září a prosince roku 2000. Bulletin měl obsahovat aktuální informace a novinky o členství, návrhy túr v Alpách, informace a novinky z metodiky i z oblasti výstroje a výzbroje, informace o školeních v rámci Alpenvereinu a mnoho dalších zajímavostí. Bohužel tento projekt ze zcela nepovedl, přestože předplatné ve výši 100,- Kč na tento bulletin jsme dostali od celkem asi 400 našich členů. Považovali jsme tento úvodní zájem za velmi dobrý signál. Projekt zkolaboval jedině z toho důvodu, že jeden člen zakládající skupiny Alpského klubu, který je jinak šéfredaktorem jiného českého časopisu, svou úlohu zcela nezvládl a „vodil nás více než 3 měsíce za nos“.

Všem Vám se za tuto situaci omlouváme a všem těm, kteří si bulletin objednali a uhradili v pořádku předplatné oznamujeme, že uvedená částka 100 Kč jim bude odečtena z členských poplatků za rok 2001. Projekt tohoto bulletinu však zcela neskončil - předpokládáme, že do konce roku 2000 budou vydána dvě dvojčísla. Tato dvě dvojčísla pak všichni ti z Vás, kteří si bulletin předplatili, dostanou zdarma. Uvažujeme o tomto bulletinu i nadále už proto, že se přihlásilo několik z Vás se zájmem presentovat své zážitky a zkušenosti i pro ostatní. Předpokládáme, že v tomto bulletinu bude zavedena i část, ve které budou otiskovány Vaše názory a zkušenosti s pohybem či pobytem kdekoliv v Alpách či v jiných horských oblastech.

V tomto bulletinu získáte i nejnovější informace o nově zaregistrovaném hnutí ALPSKÝ KLUB. Členství v tomto klubu je kompatibilní se členstvím v rakouském Alpenvereinu tj. člen AV bude současně členem Alpského klubu. Pro členy ALPSKÉHO KLUBU zůstanou zachovány veškeré výhody, které členství v AV nabízí. Založením ALPSKÉHO KLUBU chceme celou aktivitu spojenou s hnutím Alpenvereinu více přiblížit našim domácím podmínkám.


Využijte systém slev pro členy Alpenvereinu i na celém území

České republiky. Členové Alpenvereinu získávají paušální slevu

ve výši 5% při nákupu zboží v síti prodejen HUDY SPORT

v celé České republice


Tento dokument byl zkrácen a převzat z WWW stránky ALPY spol. s r. o., kde si také můžete prostudovat aktuální kompletní informace a naleznete zde i přihlášku.
Informace o členství v Rakouském alpském svazu (ALPENVEREIN):
Informace o rakouském alpském svazu ALPENVEREIN (OEAV) ...
Další informace na ALPY.NET:
Průvodce po několika zajímavých horských oblastech ...
Virtuální průvodce ...
Lyžování ...
Počasí ...
WEB kamery ...
Užitečné informace ...
ALPY-INFO linka ...
Diskuzní fórum ...
Ubytování ...
Úvodní strana ALPY.NET ...
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Prohlédněte si:
Cesta na chatu Oberwalderhütte
Cesta na chatu
Oberwalderhütte
Rezervace hotelů
Ubytování
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Výstup na Hochkönig
  © 1996 - 2024, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 17.12.2005 E-MAIL  
Partneři Průvodce po Alpách:  Edelweiss CZ,  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
> > > Mapa stránek < < <
Stránka byla vygenerována 03.03.2024 v 07:24