Užitečné informace
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

Alpenverein - info pro rok 2005

Praha 22.12.2004

Vážení přátelé,
začátkem tohoto týdne bylo v Innsbrucku při jednáních o členství v OEAV na území ČR dosaženo dalšího dílčího úspěchu - pro české členy Alpenvereinu registrované u ALPY spol. s r.o. byly s okamžitou platností sníženy poplatky na rok 2005 o 100 Kč za každou platící osobu kategorie A i kategorie B.

Poplatky za členství v OEAV na rok 2005 platí v této výši:

A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku roč. 1945 - 1979) 1 820,- Kč
B - členství senioři do roč. 1944, junioři roč. 1980 - 1986, partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení) 1 420,- Kč

Ostatní poplatky zůstávají zachovány.

Snížení platí i pro tzv. kombinovanou nabídku tj. týká se i poplatků za členství v OEAV a předplatné časopisu lidé&HORY na rok 2005. Platné a správné jsou v tomto případě tyto částky:

členové kategorie A, kteří si současně s členstvím v AV předplatí časopis lidé&HORY na rok 2005 uhradí 2 015,- Kč
členové kategorie B, kteří si současně s členstvím v AV předplatí časopis lidé&HORY na rok 2005 uhradí 1 615,- Kč
při rodinném členství je pro kombinovanou nabídku členství v AV a předplatné časopisi lidé&HORY správná částka 3 380,- Kč

Toto rozhodnutí platí od 22.12.2004.

Všechny naše členy, kteří již členství na rok 2005 uhradili a kteří u nás mají přeplatek ve výše uvedených částkách, žádáme o odpověď, jakým způsobem chtějí tyto přeplatky vrátit. Přeplatek je možné:

 1. deponovat u ALPY jako zálohu na členství na rok 2006
 2. vrátit složenkou na adresu trvalého pobytu
 3. vrátit převodem na účet, žádáme dodat číslo účtu

Ti z vás, kteří se neozvou, budou v příštím roce 2006 automaticky platit za členství v AV o příslušnou částku méně.

Vaše odpovědi žádáme zaslat na naši adresu buď poštou nebo mailem. Stačí i telefonické oznámení.

Přejeme pěkné Vánoční i novoroční svátky a PF 2005.

Ladislav Jirásko


Členství v OEAV a výše členských poplatků

Praha 5.1.2005

Společnost ALPY nabízí členství v rakouském Alpenvereinu na území ČR na základě dohody s vedením OEAV v Innsbrucku a prostřednictvím sekce Innsbruck již od roku 1994. V roce 2004 se stalo členy Alpenvereinu již 9981 (údaj z registrační databáze k 31.11.2004) českých, slovenských a polských občanů. Čeští členové OEAV registrovaní u ALPY mohou díky registračnímu on line systému OEAV instalovanému v Praze již následující den po úhradě členství využívat veškeré výhody, které členství přináší. Zajímavé jsou především exklusivní pojištění a slevy na alpských chatách. Pojištění rizikových aktivit a adrenalinových sportů, které je součástí členství v OEAV, je navíc u nás bezkonkurenční.

Výše členských poplatků pro členy AV, kteří své členství získávají prostřednictvím ALPY, určuje a schvaluje Innsbruck každoročně v průběhu září na období následujícího roku. Základní výše členských poplatků nesmí být nižší než je uvedeno na webu alpenverein.at - tj. pro rok 2005 bylo stanoveno 45,50 EURO tj cca 1435 CZK.
K této základní výši členských poplatků přistupují v posledních letech tzv. sekční poplatky (volně přeloženo - něco jako u nás oddílové příspěvky). Většina sekcí po dohodě s vedením OEAV navyšuje členské poplatky podle velikosti sekce o dalších obvykle 3 až 10 EURO. Toto navýšení je dáno velikostí sekce - rozhodující je nejspíše kolik má sekce ve správě chat, o kolik značených cest se stará, kolik má zaměstnanců v sekretariátu a jak velké má zázemí (knihovny, tělocvičny, lezecké stěny atd). Je to dáno tím, že v posledních letech dostává Alpenverein od rakouského státu menší a menší dotace.

Pro české členy OEAV, kteří získávají členství u ALPY byly v polovině prosince 2004 definitivně stanoveny členské poplatky pro rok 2005 ve výši 1820 CZK (pro kategorii A). V této částce je obsažena základní výše členských poplatků, sekční poplatky a režie pro ALPY ve výši cca 150 CZK. Tato režie je určena ke krytí mnoha položek, které ALPY v rámci servisu pro naše členy zajišťuje - vydávání programů a informací o členství, poštovné, bankovní poplatky atd. Platí i domluva, že členové Alpenvereinu, kteří si objednají a předplatí časopis LIDÉ&HORY, získávají na tento časopis příspěvek ve výši 180 Kč z položky sekční poplatky.

Bude-li tato aktivita prohlášena za samostatnou sekci Praha (některé významné a velké sekce v Rakousku tuto myšlenku podporují), mnoho věcí se pro naše členy dále zjednodušší.

Ladislav Jirásko


ALPSKÝ KLUB - RAKOUSKÝ ALPENVEREIN

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

v ROCE 2005

Rakouský horský svaz - Oesterreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství se všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku.

Součástí členství v tomto svazu je i unikátní systém pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit včetně soutěží. Tj. každý člen Alpenvereinu, který provedl řádně úhradu členských poplatků a obdržel průkaz AV, je současně i pojištěn. Komplexní nabídka pojištění členů AV je velmi široká a je platná celosvětově. Takovýto druh pojištění nemá prakticky žádný sportovní svaz na světě (stejný systém pojištění nabízí pouze německý Alpenverein DAV).

Velice důležitý je i ten fakt, že pojištění, která jsou součástí členství Alpenvereinu, platí i při rekreační dovolené a většina druhů pojištění platí i při služebních cestách. Všechny druhy pojištění, kromě pojištění spoluodpovědnosti, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů platí po celém světě.

Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnostech a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů a vzdušných aktivit (paragliding, závěsné létání, aviatika, letectví atd).

Pojištění při poznávacích, sportovních i rekreačních cestách i pobytech v zahraničí má i velice zásadní význam pro každého našeho občana. U nás doma se pojišťovací instituce na takové aktivity a zájmy jako je např. turistika v horách, sportovně pojatá vysokohorská turistika, horolezectví, trekking, lezení na umělé stěně, jízda na horských kolech i ve velmi náročných velehorských podmínkách, cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, jízda na divoké vodě, potápění, speleologie, jízda na koních, lyžařská turistika, běh na lyžích, sjezdové lyžování a lyžování mimo vyznačené trasy i mimo vyznačené upravované sjezdové tratě, snowboarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bobech, jízda na prknech a kolečkových bruslích a podobně včetně soutěží ve všech těchto druzích sportu téměř vůbec nezaměřují.

A proto převážnou část těchto aktivit nelze u nás pojistit nebo je pojištění vázáno na určitou pojistnou částku. Navíc je třeba u našich pojišťoven toto pojištění uzavírat při každém výjezdu mimo území naší republiky.

U OEAV je pojištění všech výše popsaných "rizikových" aktivit jako jednoduchá součást členství. Pojištění platí tedy pro každého člena, který pro daný kalendářní rok řádně uhradil členské poplatky. Úhradu členství provádí každý člen dle svých představ a dle svých časových možností - je to pouze jednoduchá činnost, kterou provede každý pouze jedenkrát za rok a která je časově minimálně náročná. Není tedy třeba vyhledávat před každým výjezdem do zahraničí pojišťovací instituci, vypisovat opakovaně přihlášku resp. opakovaně uzavírat smlouvu s pojišťovnou a trávit opakovaně čas mnoha takovýmito úkony několikrát do roka.

Součástí členství v AV je vždy pojištění pro případ autonehody, kterou může být člen AV postižen při jízdě na dovolenou, do místa sportovních soutěží nebo do místa rekreace a to jak při jízdě osobním automobilem, tak i při jízdě autobusem.

Krátce popisované výhody členství v souvislosti s pojištěním jsou umocněny značnou úsporou a výhodou především pro rodiny. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, stává se členem Alpenvereinu každý jednotlivý člen této rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží průkaz a je tedy řádně pojištěn v úplném rozsahu. Členství však v takovémto případě rodinného členství platí pouze rodiče nebo jeden rodič - děti mají členství tj. i pojištění zcela zdarma.

Tento unikátní způsob pojištění je také jednou z příčin, proč se členství v rakouském Alpenvereinu stalo velice vyhledávané i našimi občany. Především v posledních pěti letech 1999 až 2004 je přírůstek členské základny významný právě u rodinného členství.

Jen během roku 2003 se členem OEAV stalo přes 1800 nových členů a v průběhu roku 2004 (do 30.9.2003) se v naší sekci Innsbruck - Praha realizované přes ALPY spol. s r. o. se sídlem v Praze 5 registrovalo 2150 dalších nových členů. Členy této sekce Alpenvereinu je však už i přes 300 občanů Polska a Slovenska.

Od roku 2000 je nabídka členství v AV včetně všech organizačních návazností prováděna z Prahy. V centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 257 328 388, fax 257 324 265, e-mail: alpy@alpy.cz Vám budou Vaše žádosti vyřizovány i v budoucnu.

ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU

Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve srovnání s jinými organizacemi vyjímečné svými možnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem platnosti i výší náhrad.

Členství v OEAV přináší tyto základní výhody:

 1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě.
  • Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. Tzn., že na více než 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech máte jako členové OEAV právo na rezervaci lůžka, přednostní právo na využití samooblužných prostor na chatách a můžete přitom využít dalších zlevněných služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň získáte slevu až 50% ceny za ubytování.
   Většina alpských chat má prostory (pro vaření i spaní) zv. Winterraum, které je možné využívat i v době, kdy je chata zavřena. Klíč pro tyto prostory je k dispozici u agentury ALPY v Praze 5, a ALPINUS Brno.
  • Stejná práva a výhody mají členové OEAV i na chatách francouzského (CAF), italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto uvedených svazů platí stejné zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV včetně poskytovaných slev za ubytování. Jedná se o dalších asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
  • Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních střediscích a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytování. Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení.
 2. Pojištění členů

  Pojištění v rámci členství v OEAV (ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE) platí pro všechny členy OEAV. Při úrazech jsou pojištěny všechny výdaje za záchranné nebo pátrací akce (záchrana nebo pátrání po členech OEAV), které vznikly při klubových i soukromých aktivitách členů OEAV prováděných během volného času i během dovolených. Při úrazech i při nemoci jsou kryty všechny výkony spojené s transportem postiženého člena OEAV do místa trvalého pobytu, s jeho převozem i všechny výkony při lékařském ošetření i při pobytu v nemocnici - toto krytí se vztahuje na klubové i soukromé aktivity členů OEAV prováděné jak během volného času a během dovolených, tak i služební cesty.

  Toto pojištění platí na všech kontinentech světa v období kalendářního roku tj. od 1. ledna do 31. prosince.

  Člen AV je pojištěn pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě do místa svého pobytu v horách nebo do místa svého rekreačního pobytu.

 3. Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená
  • každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha autobusových linkách a železničních tratích v Rakousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkorozchodných železnicích, lanovkách a vlecích v horách. Bohužel však neexistuje žádný centrálně vyhotovený seznam těchto zařízení, na kterých je poskytována sleva.
  • každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně nebo velmi levně vzdělávací kurzy a semináře. Tento systém vzdělávání je předpokladem větší bezpečnosti při pohybu v horách.
  • AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdninové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho těchto prázdninových programů je zajištěno i s možností úplného opatrování Vašich dětí.
 4. Další výhody
  • členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře zpracované ročenky OEAV Jahresbuch, ročenky jsou v němčině
  • členství přináší 6× ročně za poplatek 230 Kč speciální časopis v němčině AV-Mitteilungen pro každého člena přímo na vaši adresu
  • tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV, kteří své členství získají u české centrály ALPY v Praze 5
  • pro české členy AV zavádíme sérii dalších výhod, které lze uplatnit v centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR

v r. 2005

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku (s přihláškou není nutné u nových členů dodat fotografii - v zahraniční musíte mít s sebou vždy cestovní pas) a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky.

VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2005 včetně poštovného a bankovních poplatků činí:

A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku roč. 1945 - 1979) 1 920,- Kč  1 820,- Kč
B - členství (senioři do roč. 1944, junioři roč. 1980 - 1986, partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení) 1 520,- Kč  1 420,- Kč
Děti a mládež od roč. 1986 870,- Kč
Rodinné členství (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1980 nebo u studentů do roč. 1978 - příspěvek platí pouze rodiče např. otec 1820 Kč + matka 1420 Kč + děti gratis nebo matka 1820 Kč + děti gratis nebo muž invalidní 1420 Kč + matka 1420 Kč + děti gratis)
Připojištění TRVALÉ INVALIDITY -
nebo
260,- Kč
520,- Kč
Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6× ročně)
Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši předplatitelé včas informováni.
230,- Kč
Vystavení duplikátu průkazu AV 50,- Kč

 

VSTUPNÍ POPLATEK pro nově přihlášené členy AV z České nebo Slovenské republiky i z Polska činí 240,- Kč. (Platí pro nově přihlášeného člena nebo pro člena, který vynechal členství více jak jeden rok).

 

ČLENSTVÍ V OEAV A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

LIDÉ&HORY V ROCE 2005

I v roce 2005 zavádíme po dohodě s vedením OEAV v Innsbrucku výrazné zvýhodnění členských poplatků pro všechny stávající i nové členy Alpenvereinu, kteří si současně předplatí časopis LIDÉ&HORY. Tato tzv. kombinovaná nabídka na členství v OEAV a celoroční předplatné časopisu LIDÉ&HORY je za následujících podmínek:

- členové kategorie A   uhradí
místo
2 015,- Kč
2 235,- Kč
- členové kategorie B   uhradí
místo
1 615,- Kč
1 835,- Kč
- při rodinném členství se   uhradí
místo
3 380,- Kč
3 725,- Kč

 

Vstupní poplatky pro nové členy zůstávají při této kombinované nabídce zachovány.

Nečlenové AV zaplatí za celoroční předplatné časopisu LIDÉ&HORY 385,- Kč nebo 68,- Kč za jednotlivé sešity ročníku 2005.

 

ÚHRADA ČLENSTVÍ

Obnovit nebo zřídit členství v Alpenvereinu je možné osobně v centrále Alpenvereinu - Alpského klubu v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 15000 Praha 5. Na téže adrese je možné zřídit členství i telefonicky, faxem nebo mailem. K přihlášení lze využít Přihlášku do OEAV na web-stránkách www.alpy.cz.

Při osobní návštěvě a při úhradě členství hotovostí v centrále získáte členský průkaz na místě.

Při úhradě členství poštovní složenkou na výše uvedenou adresu uvádějte laskavě na složence do zprávy pro příjemce důvod platby tj. např. AV 2004 a jména osob, za které je úhrada provedena. Chcete-li vyřídit členství touto formou, je nutné zaslat na naše fax. číslo 257 324 265 potvrzenou část složenky, která vám zůstává. A spolu s ní i vyplněnou Přihlášku do OEAV nebo seznam osob, za které je platba provedena.

Úhradu členství je možné provést i bankovním převodem na účet u Waldviertel Sparkasse, Praha 1, Senovážné náměstí 19, č.ú. 1600001159/7940 - SWIFT CODE: SPWTCZ21, IBAN: CZ0779400000001600001159. - V tomto případě je nezbytně nutné uvádět u platby variabilní symbol. Stávající členové uvedou jako VS číslo svého průkazu AV z minulého období. Noví členové, kteří ještě členský průkaz nemají, uvedou jako VS své rodné číslo. I při této formě úhrady je nutné poslat na fax. číslo 257 324 265 potvrzenou kopií platebního příkazu. A spolu s ním i vyplněnou Přihlášku do OEAV nebo seznam osob, za které je platba provedena. Není-li u tohoto druhu úhrady uveden VS, bude vám členství vybaveno a platný průkaz zaslán až po úplné identifikaci platby.

Členský průkaz AV obdrží každý člen poštou na udanou adresu. Zaslání průkazu poštou je provedeno obratem po identifikaci platby přímo z centrály v Praze 5.

Důležitá informace pro ty, kteří provádí úhradu členství bankovním převodem:

Dle zavedených zvyklostí a domluv jsme prováděli i urychlené vyřizování členství v AV a zasílání průkazů AV na udanou adresu již po obržení faxem zaslaného a řádně potvrzeného bankovního příkazu. V letech 2002 a 2003 jsme ale několik takto avizovaných plateb vůbec neobdrželi, některé takovéto úhrady byly prováděny pomocí internetového bankovnictví. Po uvedených zkušenostech upozorňujeme všechny zájemce o členství v OEAV, že členství bude každému zřízeno a průkaz bude zaslán na udanou adresu až v okamžiku, kdy avizovaný členský poplatek bude připsán na náš účet. Žádáme proto o shovívavost a o respektování této skutečnosti.

Členství v Alpském klubu - ALPENVEREINU pro rok 2005 budou rovněž zprostředkovávat i naši partneři na několika místech v naší republice - v Českých Budějovicích TURISTICKÉ A MAPOVÉ CENTRUM JIŽNÍ ČECHY, nám. Přemysla Otakara II. č. 21, České Budějovice v době od 10.00 - 17.00 hod; v Olomouci prodejna PETR GIACINTOV, Ostružnická 19, 772 00 Olomouc; v Brně prodejna ALPINUS, Panská 2/4, 602 00 Brno nebo CK KUDRNA, Bašty 2, 663 14 Brno; v Jablonci agentura TISK & REKLAMA, Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01 Jablonec n.N. Na Slovensku bude členství zajišťovat náš partner ROKOŠPORT Outdoor - Ing. M. Němeček, Nová 6, SK 971 01 Prievidza. Na uvedených adresách získáte přihlášky i další informace. Členský průkaz obdrží každý z Prahy.

 


Tento dokument byl zkrácen a převzat z WWW stránky ALPY spol. s r. o., kde si také můžete prostudovat aktuální kompletní informace a naleznete zde i přihlášku.
Informace o členství v Rakouském alpském svazu (ALPENVEREIN):
Informace o rakouském alpském svazu ALPENVEREIN (OEAV) ...
Další informace na ALPY.NET:
Průvodce po několika zajímavých horských oblastech ...
Virtuální průvodce ...
Lyžování ...
Počasí ...
WEB kamery ...
Užitečné informace ...
ALPY-INFO linka ...
Diskuzní fórum ...
Ubytování ...
Úvodní strana ALPY.NET ...
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Čtěte na ALPY.NET:
Cima Presanella
Cima Presanella
Rezervace hotelů
Ubytování
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Lavinový batoh
  © 1996 - 2023, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 17.12.2005 E-MAIL  
Partneři Průvodce po Alpách:  Edelweiss CZ,  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
> > > Mapa stránek < < <
Stránka byla vygenerována 21.09.2023 v 18:35