Rakousko - informace pro řidiče: Euro-tísňová služba: 112, hasiči: 122, policie: 133, záchranná lékařská služba: 144, lékařská pohotovost: 141. Silniční havarijní a poruchové služby v Rakousku: ÖAMTC: 120, ARBÖ: 123. Z mobilu je volání na 112 zadarmo, mělo by jít vytočit i bez SIM karty a se zamknutou klávesnicí. Pravidla silničního provozu a dopravní značení v zásadě odpovídají pravidlům v ostatních evropských zemích. Jízda po rakouských silnicích má některá specifika. Predevším při jízdě v horských průsmycích jsou klesání prudká a dlouhá a je třeba včas zařadit nižší rychlostní stupeň. Na úzkých místech je pravidlem i slušností, že couvá vozidlo, pro které je to vzhledem k okolnostem snazší. Používání bezpečnostních pásů v osobních vozech a ochranných přileb pro motocyklisty je samozřejmě povinné.
  Last minute ubytování v Rakousku - sleva až třetina z nájemní ceny

Informace pro řidiče

Rakousko - informace pro řidiče, doprava, pneumatiky, rychlost, nehoda

informace pro řidiče


    Před cestou je dobré zkontrolovat stav povinné výbavy vašeho vozu (lékárnička, rezervní pneu, tažné lano atd.). Čas od času je výbava předmětem kontroly policie a je zbytečné platit pokutu a ztrácet čas zjednáváním nápravy. V zimních měsících jsou povinné při jízdě do Rakouska sněhové řetězy, což bývá často kontrolováno přímo na hranicích nebo policií v místech, kde jsou dopravními značkami sněhové řetězy předepsány. V takovýchto případech se nedostanete dále, dokud si řetězy nezakoupíte či nepůjčíte. Rakouské autokluby ÖAMTC a ARBÖ provozují dnes 110 půjčoven sněhových řetězů. Od 1.1.2008 jsou v zimních měsících povinné zimní pneumatiky.
Sponzorované odkazy:
Dopravní změny, změny v předpisech:
V Rakousku je zakázáno každé použití telefonu za jízdy, a to i když má řidič sadu handsfree nebo jiné zabudované zařízení. Povoleno je jen volání například při čekání, stání vozidla v koloně nebo na červené. Pokuta je nově stanovena na 50 až 72 eur, tedy 1325 až 1908 Kč. Pokud se ale zjistí, že řidič udělal chybu v řízení nebo způsobil dopravní nehodu kvůli volání, hrozí mu sankce až 2180 eur. (zdroj: auto.cz)
V Rakousku je zakázané používat bezpečnostní kamery namontované v autě (důsledek zákona o ochraně osobních údajů).


Změny v roze 2017:
V Rakousku schválili novou dodatkovou tabulku (symbol zástrčky), která povoluje parkování pouze elektromobilů.
V Rakousku došlo k novele silničního zákona s ohledem na to, jaké další přestupky mohou pokutovat radary. Nově může fotografie z automatického radaru posoužit i k sankci za nepřipoutání se, telefonování za jízdy bez hands-free sady, nepoužití ochranné přilby nebo velké množství posádky na motocyklu či ve vozidle.
Za překročení rychlosti v Rakousku může být i zákaz jízdy. Pokud pojedete více než vám dovolují předpisy v IG-L zóně (úseky se sníženou rychlostí kvůli omezení emisní), tak vám kromě pokuty za překročení rychlosti hrozí ještě další pokuta za znečišťování životního prostředí, která je až dva tisíce eur. To platilo již dříve, ale od letoška jsou postihy ještě větší. Pokud překročíte povolenou rychlos v IG-L zóně, zaplatíte pokutu a nově můžete dostat i zákaz další jízdy. Policie tento zákaz řeší odebráním klíčků od vozidla nebo umístěním botičky na kolo vozidla. Pravomoc znehybnit auto mají mít i správci silnic a dálnic, kteří dodržování povolené rychlosti v těchto úsecích kontrolují. Auto budou moci znehybnit na 24 hodin za jakékoliv překročení maximální povolené rychlosti.
Úseky IG-L jsou například na dálnicích A1 Linz - Enns, A1 Salzburg-Nord - Knoten Walserberg, A2 Sinabelkirchen - Lieboch, A9 Deutschfeistritz - Leibnitz, A10 Knoten Salzburg - Golling, A12 Kufstein - Zirl, A12 Imst - Zams, A14 Feldkirch-Nord a dále se v Rakousku rozšiřují. IG-L zóna

Od roku 2016 více trestá rakouská policie řidiče za jejich neukázněnost. Zpřísní se pokuty za telefonování za volantem (€ 50 na místě a ve správním řízení € 72) a když nedáte znamení o změnu směru jízdy (blinkr) i třeba při přejíždění z pruhu do pruhu na dálnici, tak vám nově hrozí pokuta až € 2180 (to je až 60 000 Kč). Ta samá pokuta vám hrozí za ohrožení chodce na přechodu nebo mimo obec (nedostatečný odstup od chodce nebo cyklisty). Zvyšuje se také sazba za nedbalostní trestný čin (neúmyslné zabití vozidlem). Tam nově bude hrozit trest odnětí svobody až na 2 roky místo současného roku. Pokud však zabijete jako řidič pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, zvedá se sazba ze tří let na pět. U obou případů je pak i peněžitý trest dle platu viníka.
Rozšiřuje se zákaz vjezdu nákladních vozidel s emisní normou EURO 2 do emisních zón ve Vídni a části Dolního Rakouska.

Od roku 2015 platí pro řidiče starých nákladních aut a dodávek – vozidla kategorie N, jejichž motory neplní minimálně emisní normu Euro 1 – zákaz vjezdu na území Vídně. Všechna vozidla kategorie N1 navíc budou muset mít na čelním skle vylepenou ekologickou známku. Těch je pět typů. Vydávají je větší stanice technické kontroly a pobočky rakouského autoklubu ÖAMTC po předložení technického průkazu. Cena plakety je € 25, za jízdu bez ní nebo za nedodržení zákazu vjezdu do příslušné zóny hrozí pokuta až € 2180.
Od začátku roku 2016 se opatření zpřísní a na toto území už nebudou moci vjíždět vozy bez platné emisní normy Euro 2.

Od roku 2014 je v Rakousku zakázané používat bezpečnostní kamery namontované v autě. Není to v jejich zákoně o provozu na komunikacích, ale vyplývá to z jejich výkladu zákona o ochraně soukromí a dat. V Rakousku se musí registrovat všechny kamery trvale instalované a snímající veřejné prostory (podle zákona o ochraně osobních údajů). Přitom soudy v Rakousku v případě dopravních nehod záznam z kamery jako důkaz připouštějí.

Od 1.1.2012 jsou na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích povinné nouzové koridory. Všichni řidiči musí vytvořit preventivní nouzové koridory pro vozidla integrovaného záchranného systému.

Od 1.1.2008 byla v Rakousku zvýšena pokuta za používání mobilního telefonu řidičem za jízdy v autě na 50 Eur.
Byla zrušena povinnost jezdit v Rakousku s rozsvícenými tlumenými světly i ve dne. Denní svícení je i nadále doporučováno, ale není povinné. Jsou v Rakousku povinné zimní pneumatiky. Více informací ...

Od 1.5.2005 je v Rakousku ze zákona součástí povinného vybavení každého vícestopého vozidla jeden výstražný oblek (reflexní vesta). Více informací ...

Od 1.7.1999 je zakázáno používat při řízení mobilní telefony.
Rychlosti a omezení
Po přejezdu hranice zapomeňte na 'řádění' na českých silnicích a neriskujte! Nikam nespěchejte a dodržujte rychlosti hlavně v obcích a na křižovatkách mezi obcemi, kde je rychlost vetšinou snížena na 70 km/h a často kontrolována dopravní policií (Gendarmerie). Ta je nekompromisní a nepřístupná jakémukoliv smlouvání, vaše insolventnost ji nezajímá. Výše pokuty € 40,00 - € 400,00 udělá pořádnou díru do rozpočtu! Matoucím, avšak 'hodným' policistou je velmi věrohodná plastová maketa skutečného policisty, pasivně střežícího dodržování omezení rychlosti jízdy v řadě obcí.

V zastavěných oblastech je rychlostní limit 50 km/h pro všechny druhy motorových vozidel, pokud není uvedeno dopravními značkami jinak. Zastavěná plocha vychází z místního jména uvedeného na začátku města nebo vesnice. Motoristé jsou povinni dávat velký pozor v případě, že se pohybují v blízkosti dětí, zdravotně postižených nebo starých lidí, nicméně i v ostatních případech musí jet tak, aby mohli kdykoli zastavit bez hrozícího nebezpečí.
Rakouští policisté se mohou v zónách s rychlostí omezenou na maximálně 30 km/h spolehnout při posuzování rychlosti projíždějícího vozidla jen na svůj úsudek.
Osobní vozidla, motocykly a nákladní vozidla do 3,500 kg mohou mimo zastavěné oblasti jezdit maximální rychlostí:
dálnice: 130 km/h (pokud není rychlost omezena např. kvůli snižování emisí)
ostatní komunikace: 100 km/h (platí i na rychlostních silnicích 'Schnellstraße')
Autobusy a autokary mají max. povolenou rychlost na dálnici 100 km/h a na ostatních komunikacích max. 80 km/h.

Vozidlo táhnoucí přívěs s hmotností do 750 kg může jet po dálnici i po ostatních komunikacích max. 100 km/h.
Vozidla vybavená pneumatikami se hroty nesmí překročit rychlost 100 km/h na dálnicích a 80 km/h na ostatních komunikacích.
Maximální doporučená rychlost pro vozidla se sněhovými řetězy je obvykle 50 km / h (v závislosti na doporučení výrobce).
Vozidlo táhnoucí jiného vozidlo může jet max. 40 km/h

Na některých dálnicích platí omezení maximální povolené rychlosti kvůli snižování emisí z projíždějících aut. Více informací ...

Minimální rychlost na dálnicích a rychlostních komunikacích je značena obdélníkovými modrými značkami s obrázkem bílého auta a v současnosti je 60 km/hod. Vozidlům, která nejsou schopná udržet tuto rychlost není povoleno pohybovat se na dálnicích.
Dálniční a jiné poplatky
Jízda na dálnicích a některých rychlostních silnicích je povolena pouze s dálniční známkou (Vignette), kterou zakoupíte na hraničních přechodech, u čerpacích stanic nebo na poštách, popř. ještě před odjezdem z České republiky v nejbližším autoklubu nebo u čerpacích stanic v blízkosti hranic za Kč. Pokud pouze projíždíte tranzitem nebo se chystáte strávit krátkou dovolenou, vystačí vám 10-ti denní, jezdíte-li do Rakouska častěji, můžete si pořídit známku na dva měsíce nebo roční. Dálniční známka může být na skle pouze jedna, umístěná podle nákresu na snímatelné folii. Chcete-li risknout cestu bez dálniční známky, dejte si stranou € 80,00. Tolik je totiž výše pokuty v případě, že vám nebude prát štestí.
Naopak na některých zvlášť placených úsecích dálnic (mýto) mít dálniční známku nemusíte.
Tunely a horské silnice
   Kromě dálniční známky se platí některé dálniční tunely, mosty a horské silnice. Uvádím jen ty nejdůležitější a pro ty, kdo jedou do Rakouska za poznáním a netlačí je čas, poslouží jako možnost, jak se placenému úseku vyhnout a současně vidět nádherné přírodní scenérie Alp.
   Vetšina úseků horských silnic je sjízdná pouze v letních měsících a doba zimní uzavírky je vyznačena v silničních mapách a je bezpodmínečně nutné je respektovat. Dále je na některých horských silnicích zakázán provoz s karavany. Mějte na paměti, že horské silnice se výrazne liší od těch našich. Při dlouhých sjezdech do údolí je dobré mít zařazený nižší rychlostní stupeň, protože účinnost brzd se stoupající teplotou rychle klesá.
Dopravní nehody
   V případě nehody při které vznikla pouze škoda na majetku je doporučeno vyplnit evropský dopravní formulář o nehodě a zajistit jeho podepsání všemi zúčastněnými stranami. V případě úrazu, nebo pokud u sebe jeden z účastníků nemá doklady totožnosti, musí být na místo nehody volána policie.
Čísla tísňových linek:
Hasiči: 122
Policie: 133 nebo 112
Ambulance: 144

ÖAMTC (tel. 120) a ARBÖ (tel. 123) udržují nepřetržitou poruchovou službu, kterou si může vyžádat každý řidič (tato třímístná čísla se volají bez předvolby). Řidiči, kteří nejsou členy těchto nebo podobných organizací, mohou využít této služby za úhradu.

Pomoc v nouzi
Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Rakouska v nouzi (nehoda, ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
NOUZOVÁ LINKA: +43 676 84964615
Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace!)
V případě havárie se pomoc poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na odtahovou nebo opravárenskou firmu apod.

Velvyslanectví České republiky v Rakousku:
Adresa: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien
Telefon: +431 899 58 111
Fax: +431 894 12 00
E-mail: vienna@embassy.mzv.cz
Úřední hodiny: Pondělí - Pátek 8.00 - 17.00 hod.
Další informace pro řidiče
Alkohol
Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,049%. Spodní hranice 0,01% platí pro nové řidiče, jinými slovy ty řidiče, kteří jsou ve zkušební době 2 let po získání řidičského průkazu, stejně jako pro řidiče autobusů a řidiče kamionů.

Bezpečnostní pásy a dětské autosedačky
Osoby cestující na všech sedadlech vybavených bezpečnostním pásem (včetně zadních sedadel), musí tento pás použít. Děti do 14-ti let s méně než 1,50 m na výšku musí, ve vozidlech registrovaných v Rakousku nebo v zahraničí, používat speciální bezpečnostní pásy přizpůsobené jejich velikosti nebo speciální dětské zádržné systémy, jak vpředu, tak i vzadu ve vozidle. Vozidla bez této ochrany (např. dvousedadlové sportovní vozy nebo nákladní automobily) nesmí být vůbec použita k přepravě dětí mladších 14-ti let. (Toto nařízení se nevztahuje na autobusy nebo vozidla používaná pro přepravu školních dětí, nebo pro vozidla užívaná v zemědělství a lesnictví.)
Děti do 14-ti let, ale vyšší než 1,50 m, musí používat bezpečnostní pásy pro dospělé.

Pneumatiky a hloubka dezénu
Minimální hloubka dezénu v Rakousku 1,6 mm (osobní vozidla), 2 mm (nákladní automobily a autobusy) a 1mm (mopedy). Pokud se však rakouské orgány domnívají, že dezén ponechaný na pneumatikách dočasně dovezeného vozidla představuje nebezpečí pro bezpečnost silničního provozu, mohou zabránit takovému vozidlu ve vstupu do Rakouska. Minimální hloubka dezénu na zimních pneumatikách M + S používaných na vozidlech je 4 mm.
Pokud chcete používat na rakouských silnicích zimní pneumatiky i v letním období, pravděpodobně tomu nic nebrání. Podle informací z ÚAMK z 20.6.2016 není užití zimních pneu v létě v Rakousku zakázáno.


Povinnost očistit auto od sněhu
Rakouská policie považuje vozidlo za schopné jízdy po veřejných komunikacích jen pokud má očištěna všechna okna, kapotu a střechu od sněhu a ledu. Očištěná a dobře čitelná musí být i registrační značka auta. Nejvyšší možná pokuta za jízdu s neočištěným vozidlem (v případě ohrožení ostatních nebo zavinění nehody) dosahuje až 5000 Eur.

Nouzové koridory
Od 1. ledna 2012 jsou na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích povinné nouzové koridory. Všichni řidiči budou muset vytvořit preventivní nouzové koridory pro vozidla integrovaného záchranného systému na těchto komunikacích vždy, když dojde k dopravnímu kolapsu a následné tvorba kolon - účastníci silničního provozu jedoucí v levém jízdním pruhu se musí pohybovat co nejvíce vlevo a řidiči jedoucí na pravé straně vozovky se musí pohybovat co nejvíce vpravo.
Na komunikacích s více než 2 pruhy v jednom směru musí vozidla používající jízdní pruh zcela vlevo přejet na jeho levou stranu, a zbytek vozidel přejede na stranu na pravou. Na následujícím obrázku je vidět vytváření nouzového koridoru v Rakousku (podobně je to i v Německu, Slovinsku nebo ve Švýcarsku a od 1.10.2018 i u nás). Nouzové koridory v Rakousku
V Rakousku se nedodržování povinnosti vytvořit tzv. záchrannou uličku velmi přísně trestá. Pokuta může být až do výše 2180 eur (více než 58 tisíc Kč). Důležité je, že nouzový koridor se musí vytvořit do příjezdu například záchranné služby ke stojící nebo pomalu jedoucí koloně.

Reflexní vesta v Rakousku
Řidič vozidla se 2 nebo více nápravami musí mít reflexní vestu (bundu), která má být použita v případě poruchy nebo nehody mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a na silnicích a dokonce i při instalování výstražného trojúhelníku. Nařízení se nevztahuje na cestující, řidiče mopedů a motocyklů, nicméně i pro ně je reflexní vesta doporučena.


Mýtné pro vozidla nad 3,5 t
Pro vozidla nad 3,5 t, se mýtné vybírá elektronicky, prostřednictvím malé krabičky (GO-Box) připevněné na čelním skle vozidla. Tato zařízení jsou k dispozici na prodejních centrech v Rakousku a v sousedních zemích.

Aktuálnost informací
I když se snažíme udržovat všechny informace aktuální, rozhodně doporučujeme před cestou do Rakousko zkontrolovat aktuálnost důležitých údajů na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na stránkách ÚAMK.
Vyberte si ubytování v Rakousku:
Poznámky návštěvníků:

2017:
Dobrý den,
mohu se prosím zeptat jak to funguje v Brenneru? Potřebuji do tunelu nějakou známku na sklo, nebo je zde nějaký automat ve kterém si klasicky vytisknu papírek a zaplatím např. za tunelem, tak jak to funguje na zbytku mýt v IT?
Děkuji
David
Přidáno 8.6.2017
Na stránce Placený úsek dálnice A13 Innsbruck - Brenner je mapka i s vyznačeným placeným úsekem, kde se platí mýto (podobně jako v Itálii). Hlavní dálniční mýtnice je poblíž Innsbrucku. Další malé mýtnice jsou na jednotlyvých nájezdech a výjezdech z dálnice v rámci placeného úseku. Rakouská dálniční známka pro placený úsek dálnice Schönberg - Brenner není potřeba (viz popis na odkazované stránce). Mýto je možné zaplatit v hotovosti (eura) nebo platebními kartami Master Card, VISA, American-Express, Diners Club a to buď v budce s obsluhou, nebo u samoobslužného automatu. Žádnou známku, která by se někam lepila, nedostanete. Jen účtenku. Mýto můžete zaplatit i předem třeba ještě doma přes internet (systém Videomaut). Popis služby je třeba na stránce Placené úseky rakouských silnic v odstavci Videomaut, kde je i odkaz na stránku, kde se dá zaplatit on-line.
E-mailJirka Hrbáček
Přidáno 8.6.2017
Prosím o pomoc,
zaslechl jsem, že v Rakousku je povinost vozit na kolech, která jsou převážena na tažném zařízení 'Upozorňující značku'. O co se prosím jedná, jak tato značka vypadá a kde ji seženu, děkuji za pomoc.
Ivan
Přidáno 9.5.2017
Podle informací z ÚAMK z minulého roku platí něco takového pro Itálii:
Pokud jedete do Itálie s jízdními koly a máte je na tažném zařízení nebo na držáku za karavanem, musíte mít šrafovanou desku o rozměrech 50 x 50 cm. Tuto desku seženete na drtivé většině čerpacích stanic po cestě do Itálie nebo v Itálii. Za absenci vám může hrozit pokuta až 335 eur.
O podobném nařízení pro Rakousko nic nevím, zkuste se zeptat v ÚAMK.
E-mailJirka Hrbáček
Přidáno 9.5.2017

2016:
Dobrý den,
doslechl jsem se, 'chlapi v hospodě povidali', že prý v Rakousku a i v Itálii se nesmí přepravovat lyže v autě (tedy uvnitř auta), tzv. volně. Že prý, buď ve střeš. boxu anebo v lyž. upínákách na střeše.
Je na tom něco pravdy?
Petr Němec
Přidáno 8.12.2016
Přeprava lyží uvnitř auta není výslovně zakázána. Platí zde ale obecné ustanovení, že se v autě nesmí přepravovat předměty, které by mohly v případě dopravní nehody nebo prudkého brzdění ohrozit nebo zranit cestující.
Lyže na střeše volně připnuté (bez boxu) se také nemusí policistům líbit. I takto přepravované lyže mohou být nebezpečné (například při střetu auta s chodcem).
Nejlepší je mít lyže na střeše v boxu nebo alespoň v nějakém obalu. Pokud budete lyže přepravovat uvnitř auta, tak určitě v obalu a zajištěné proti pohybu (přivázané) a to tak aby se nepohnuly ani při nárazu.
Při dopravní kontrole je to vždy na uvážení policisty, jak to posoudí (na jeho náladě, vztahu k českým řidičům apod.). Pokud už budete mít smůlu a policista bude vyžadovat zaplacení nějaké pokuty, doporučuji se nehádat, uznat chybu a zaplatit. Pokusy o dohadování nebo výmluvy většinou situaci řidiče (výši pokuty) ještě zhorší.
E-mailJirka Hrbáček
Přidáno 8.12.2016
Velmi dobře vypracovaná stránka, veškeré potřebné informace pro turizmus. Velice chválím.
Milan Blažek
Přidáno 5.1.2016

Toto je místo pro Vaše poznámky a informace. Pokud máte i Vy nějaké zajímavé informace k tomuto místu, neváhejte a podělte se o ně s ostatními.
Facebook - přidejte informace nebo vlastní komentář k této stránce:
Aby komentář viděli i Vaši přátelé, zaškrtněte políčko 'Zveřejnit taky na Facebooku'.
Facebookové stránky ALPY.NET:
Přidejte se ke skupině fanoušků těchto webových stránek na Facebooku a sledujte tam nejaktuálnější informace, diskutujte, ptejte se a sdílejte informace s ostatními milovníky Alp nebo se svými přáteli.
Nepřehlédněte:
Image
Inteligentní stromy - německý dokumentární film (Letem světem)
Experimenty prokázaly, že jsou stromy důmyslně a komplikovaně propojené, sdílejí živiny, informace, přeposílají si varovné signály a předávají zkušenosti.

Image
Výlet okolo 6 jezer na Tauplitzalm (video)
Pohodová túra kolem šestice horských jezer a jezírek v oblasti Tauplitzalm na jižním cípu Totes gebirge v rakouských Alpách je vhodná i pro rodiny s dětmi a projedete ji v kratší verzi i s kočárkem. Smaragdová jezera obklopují skalnaté vrcholy i krásná horská panoramata.

Image
Cumberland Wildpark Grünau (video)
Cumberland Wildpark Grünau je Zoopark o rozloze 60 hektarů s tradičními venkovskými restauracemi uprostřed hor a lesů. Všechny cesty jsou schůdné i s kočárkem či na invalidním vozíku.

Image
Jezero Laudachsee (video)
Jen kousek východně od jezera Traunsee je uprostřed hor jezero Laudachsee, které je v létě na horské jezero poměrně teplé. V zimě si na něm můžete ale bez problémů zabruslit.

Image
Katrin Klettersteig Bad Ischl (video)
Na videu je Katrin Klettersteig - poměrně snadná a příjemná ferrata, jsou zde ale také místa dost exponovaná. Tato zajištěná cesta je poblíž městečka Bad Ischl.

Image
Harakiri - nejstrmější sjezdovka v Rakousku
Kde je nejprudší sjezdovka v Rakousku? Nejstrmější sjezdovkou v Rakousku je sjezdovka Harakiri Penken v lyžařském areálu Mayrhofen v Tyrolském Zillertalu.

Image
Placené úseky rakouských silnic
Na této stránce najdete ceny za průjezd vysokohorskými silnicemi, ceny za použití vybraných tunelů, dálničních tunelů i některých zvlášť placených úseků dálnic.

Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
Stránka byla vygenerována 28.2.2024 07:53