Průvodce po Alpách
Dnes je 20. 4. 2018 Celkem zobrazeno 42 679 377 stran Tato strana zobrazena 13 157 krát
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

Podmínky používání těchto stránek

Upozornění!:

Pohyb v horách je nebezpečná činnost, při které si člověk může přivodit újmu na zdraví nebo i smrt.

Autor těchto stránek nenese odpovědnost za škody a újmy vzniklé v důsledku používání těchto stránek.


Tyto webové stránky vždy používáte na vlastní nebezpečí.Podmínky použití
Přístup na www stránky ALPY.NET, PRUVODCE.INFO a ALPY-INFO.NET (dále jen "stránky") a použití těchto www stránek podléhá následujícím podmínkám. Prosím používejte tyto stránky pouze tehdy, pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte, neboť použití těchto stránek bude automaticky považováno za vyjádření Vašeho souhlasu.

    Všichni uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že používají tyto www stránky a jejich obsah na vlastní nebezpečí. Obsah těchto stránek je poskytován tak, jak je a jak je k dispozici.
Autor stránek nedává žádné záruky, vyhlášené ani nevyslovené, za úplnost a správnost informací na těchto www stránkách. Obzvlášť si musíte být vědomi, že tyto informace už nemusí být aktuální.
Informace publikované na těchto stránkách jsou částečně nebo zcela přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat nepřesnosti a chyby. Ani autor stránek ani jakákoliv třetí strana, která se podílí na vytváření, produkci nebo přenášení těchto www stránek, neodpovídají za náhradu škody nebo újmu na zdraví vzniklé na základě, nebo v souvislosti s následujícími důvody: z přístupu, nebo nemožnosti přístupu, z použití, nebo nemožnosti použít tyto www stránky, nebo z faktu, že jste se spoléhali na informace poskytované těmito www stránkami. Pokud jsou podávány rady nebo doporučení, měly by být chápany jako nezávazné. Autor stránek může kdykoliv částečně nebo úplně upravit tyto stránky nebo je odstranit z internetu úplně. Autor stránek však nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto stránek.

    Uživatel bere na vědomí, že autor stránek nezodpovídá za jejich neustálou dostupnost. Autor stránek si dále vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

    Veškeré informace na těchto stránkách se uživatelům poskytují zdarma, není-li uvedeno jinak. Každý uživatel smí použít a ukládat nabízené informace pro svou osobní potřebu. Každá jiná forma použití, zejména jakýkoli druh replikace, veškeré změny nebo zařazení informací do jakékoli publikace, je povolena pouze s předchozím souhlasem autora stránek nebo vlastníka příslušných informací. Autor stránek zvláště upozorňuje na skutečnost, že obsah stránek a informace zde uvedené mohou být chráněny právy vlastníka.

    Tyto www stránky obsahují linky/odkazy na www stránky třetích stran. Autor stránek nepřijímá žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto www stránek ani žádnou zodpovědnost za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoliv formě. Linky na další stránky se poskytují uživatelům internetu pouze kvůli jejich pohodlí. Uživatelé navštěvují takovéto www stránky na vlastní nebezpečí.

    Autor stránek může, ale není povinen monitorovat nebo prohlížet kterékoliv části webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá sdělení nebo komunikují výhradně mezi sebou, včetně diskusních skupin, chatu, reportáží a jiných uživatelských fór. Autor stránek nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. Autor stránek si vyhrazuje právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by byl považován za protiprávní, urážlivý, neslušný nebo jinak nepřijatelný.

Ochrana osobních údajů
    Internetové stránky alpy.net shromažďují následující informace o návštěvnících stránek:
Informace, které jsou nepovinné a jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Jedná se o jméno, případně přezdívku, e-mailovou adresu, adresu webové stránky a další. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro pro účast v diskuzi případně pokud uživatel publikuje své poznámky k jednotlivým stránkám.

Používání tzv. 'cookies'
    Pasivně shromažďované informace, (tj. serverem obdržené, aniž byste aktivně zadali informace) za použití různých technologií a způsobů jako například Internet Protocol adres, cookies, Internet Tags apod. Tyto informace umožní lépe přizpůsobit obsah stránek potřebám uživatelů a pomůže inzerentům a sponzorům lépe porozumět návštěvníkům. Údaje uložené v cookies slouží k připsání provize internetovým cestovním agenturám. Cookies této webové stránky můžete uchovávat ve vašem prohlížeči, nebo je naopak zablokovat. Na základě předchozích návštěv webových stránek uživatele, používají i jiné webobé stránky (jako je např. také vyhledávač Google) cookies, dle kterých se pak zobrazuje reklama a inzeráty. Používání cookies vyhledávačem google můžete deaktivovat, zvolte jednoduše stránku pro deaktivaci reklamy pocházející z vyhledávače Google. Jiný způsob deaktivace používání cookies ostatními internetovými obchody najdete na odhlašovacích webových stránkách iniciativy Network Advertising.

Správa souborů 'cookie' v prohlížečích
    Ze zákona nejste povinni povolit cookies. V nastavení vašeho internetového prohlížeče máte možnost, cookies zakázat. Dále zde máte možnost zjistit jaké cookies konkrétně používáte nebo je sledovat.
    Existuje řada různých možností, jak použití cookies kontrolovat: povolit je, vymazat jednotlivé cookies nebo jejich použití zablokovat. Ve vašem nastavení internetového prohlížeče můžete navíc zadat, že si používání cookies vůbec nepřejete. Následkem mohou být problémy s jednotlivými internetovými stránkami, neboť bude jejich funkce popřípadě omezena.
    Dále lze nastavit opakované dotazování internetového prohlížeče na použití cookies, čímž se popřípadě zpomalí načítání internetových stránek. Existuje i možnost zakázat používání cookies od třetích osob a tím zabránit cílené uživatelské reklamě, můžete zakázat i cookies pouze od určitých firem.

Pro správu cookies prosím vyberte váš internetový prohlížeč a následujte pokynům v návodu:
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647
Firefox:
http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/kb/278835/cs
Opera:
http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html
Safari:
http://www.apple.com/cz/privacy/use-of-cookies/

    Určitá ustanovení těchto Podmínek užití mohou být nahrazena podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webového serveru.

Autor stránek si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek užití a to i bez předchozího upozornění.


© »Jiří Hrbáček«


Vstup do průvodce po Alpách
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Čtěte na ALPY.NET:
Spielmann - vrchol s krásným výhledem
Spielmann - vrchol s krásným výhledem
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Alpy zasáhnou silné deště i sněžení
  © 1996 - 2018, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 15.11.2015 E-MAIL  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
Stránka byla vygenerována 20.04.2018 v 04:58